Редакційна політика

Галузь та проблематика

Тематична спрямованість українського науково-медичного журналу «Клінічна та експериментальна патологія» – ознайомлення широкої медичної громадськості з останніми дослідженнями у вивченні клінічних та експериментальних аспектів етіології, патогенезу, клініки, диференціальної діагностики, епідеміології, профілактики та лікування різноманітної патології, а також проблеми вищої медичної освіти.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Редколегія практикує внутрішнє і зовнішнє рецензування. Розроблена уніфікована форма рецензії згідно вимог наукометричної бази SСOPUS, створена група експертів з провідних науковців університету для рецензування статей з інших медичних навчальних закладів України. 

 

Періодичність публікації

щоквартально

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.