Історія журналу

Журнал заснований у квітні 2002 року (Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ №6032 від 05.04.2002р.) під назвою  "Клінічна та експериментальна патологія", яка є незмінною впродовж усього часу видання. Постановою ВАК України від 14.10.2009 року №1-05/4 український науково-медичний журнал «Клінічна та експериментальна патологія» віднесено до фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук із медицини та біології. Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2014 року №1279 журнал «Клінічна та експериментальна патологія» включено до переліку наукових фахових видань України.