ПЕРЕКИСНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ В МІОКАРДІ ПРИ РОЗВИТКУ НЕКРОТИЧНОГО ПРОЦЕСУ НА ТЛІ МЕЛАТОНІНУ ТА РІЗНОЇ АКТИВНОСТІ ГОНАД

Автор(и)

  • М. Р. Хара Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, Ukraine
  • Л. І. Кучирка ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIII.4.50.2014.30

Анотація

В експерименті на статевозрілих самцях і самицях щурів вивчали особливості впливу мелатоніну на процеси ліпопероксидації в міокарді при розвитку некрозу за зміненого гормонального фону. Некроз міокарда спричиняли введенням кардіотоксичної дози адреналіну (1 мг/кг). Мелатонін вводили за 1 год до початку основного експерименту. Зміну гормонального фону моделювали видаленням гонад та застосуванням замісної терапії статевими гормонами (самці – 2 мг/кг тестостерону щоденно упродовж 4 тижнів, самиці – 0,1 мг/кг гексестролу та 5 мг прогестерону). В основний експеримент тварин брали через 4 тижні після гонадектомії. У міокарді шлуночків щурів визначали вміст дієнових кон’югатів (ДК), малонового диальдегіду (МДА), активність супероксиддисмутази (СОД), каталази, глутатіонпероксидази (ГП), глутатіонредуктази (ГР), вміст SH-груп. Встановлено, що мелатонін забезпечує кардіопротекцію за умов пошкодження адреналіном шляхом зменшення ступеня активації процесів ліпопероксидації та покращання балансу системи про-/антиоксиданти. Дефіцит статевих гормонів, викликаний видаленням гонад, зменшує здатність мелатоніну гальмувати надмірну активацію перекисного окиснення ліпідів в міокарді при пошкодженні його адреналіном, більшою мірою – в самиць. Замісна терапія статевими гормонами відновлює кардіопротекторну ефективність мелатоніну в гонадектомованих самиць і посилює її – в гонадектомованих самців шляхом покращання функціонування системи антиоксидантного захисту. 

Посилання

Адреналінова міокардіодистрофія і реактивність організму / О.О. Маркова, І.Л. Попович, А.В. Церковнюк, Л.Г. Бариляк.– Київ: Комп’ютерпрес, 1997. – 126 с.

Арушанян Э.Б. Гормон эпифиза мелатонин и его лечебные возможности / Э.Б. Арушанян // Рус. мед. ж. – 2005. – Т. 13, № 26. – С. 1755-1761.

Хара М. Р. Вплив гормонозамісної терапії на активність перекисного окиснення ліпідів міокарда гонадектомованих самок щурів / М. Р. Хара, В. Є. Пелих // Здобутки клін. і експерим. мед. – 2009. – № 1. – С. 99–102.

Хара М. Р. Вплив кастрації на холінергічні реакції серця щурів різної статі в умовах розвитку адреналінової міокардіодистрофії / М. Р. Хара // Вісн. наукових досліджень. – 2004. – № 1. – С. 91–93.

Хара М.Р. Динаміка показників гліколізу, ПОЛ та АОС у самців і самок щурів з адреналіновою міокардіодистрофією // Медична хімія. – 2002. – Т. 4, № 4. – С.73-75.

Influence of basic heart rate and sex on heart rate turbulence in healthy subjects / J.O. Schwab, G. Eichner, G. Veit et al. // Pacing Clin. Electrophysiol. – 2004. – V. 7, N 12. - P. 1625-1631.

Mitochondrial p38β and Manganese Superoxide Dismutase Interaction Mediated by Estrogen in Cardiomyocytes [Електронний ресурс] / Han Liu, Mounica Yanamandala, Tiffany C. Lee, Jin Kyung Kim // PLoS One. – 2014. – V. 9 (1). – Режим доступу: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3899003/

Phillips G.B., Jing T., Heymsfield S.B. Relationships in men of sex hormones, insulin, adiposity, and risk factors for myocardial infarction // Metabolism. – 2003. – V. 52, N 6. – P. 784-790.

Sex, age, and clinical presentation of acute coronary syndromes / A. Rosengren, L. Wallentin, A.K. Gitt [et al.] // Eur. Heart J. – 2004. – V. 25, N 8. – P. 663-670.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-22

Номер

Розділ

Статті