ІНТЕНСИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ХОЛІНУ ДЛЯ СИНТЕЗУ ПАРАСИМПАТИЧНОГО МЕДІАТОРА В ГІПОТИРЕОЇДНОМУ СЕРЦІ

Автор(и)

  • С. М. Чарнош ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського”, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIII.4.50.2014.32

Анотація

Насичення організму холіном і метіоніном збільшує вміст ацетилхоліну в передсердях і шлуночках серця контрольних і гіпотиреоїдних щурів. У тварин з експериментальним гіпотиреозом стимуляція синтезу ацетилхоліну більш виражена, ніж у контрольних тварин. Стимуляція синтезу інтранейронального (медіаторного) ацетилхоліну передсердь проявляється сильніше, ніж стимуляція екстранейронального (тканинного) ацетилхоліну шлуночків.

Посилання

Гиниатуллин Р.А. Играет ли физиологическую роль десенситизация холинорецепторов в нервно-мышечном синапсе? / Р.А. Гиниатуллин, Л.Г. Магазаник // Росс. физиол. ж. им. И.С. Сеченова. – 1998. – Т. 84, № 1-2. – С. 3-7.

Потіха Н.Я. Співвідношення між холінергічною і адренергічною регуляцією серцевого ритму у статевонезрілих щурів з експериментальним гіпотиреозом / Н.Я. Потіха // Клін. та експер. патол. – 2004. – Т. 3, № 4. –С. 55–58.

Потіха Н.Я. Синтез і гідроліз ацетилхоліну в міокарді статевонезрілих щурів з експериментальним гіпотиреозом / Н.Я. Потіха // Експер. і клін. мед. – 2004. – № 4. – C. 24-28.

Сутягин П.В. Влияние ацетилхолина на параметры функционирования синусно-предсердного узла сердца крыс in vitro / П.В. Сутягин, Е.Е. Калинина, А.С. Пылаев // Бюлл. экспер. биол. и мед. – 2004. – Т. 138, № 8 – С. 218-220.

Файфура В.В. Біологічний метод визначення ацетилхоліну в міокарді щурів / В.В. Файфура, С.М. Сас, Н.Я. Потіха, С.В. Дзига // Мед. хім. – 2004. – Т. 6, № 4. – С. 118-121.

Файфура В.В. Адренергічний компонент в патогенезі брадикардії при гіпотиреозі / В.В. Файфура та ін. // Здобутки клін. і експер. мед. – 2009. – № 2. – С. 78-80.

Чарнош С.М. Зіставна оцінка вегетативного балансу при різних моделях експериментального гіпотиреозу / С.М. Чарнош. // Вісн. наук. досл. – 2007. – № 3. – С. 62-64.

Foley C.M. Thyroid status influences baroreflex function and autonomic contributions to arterial pressure and heart rate / C.M. Foley et al. // Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. – 2001. – V. 280, № 5. – P. 2061–2068.

Inukai T. Power spectral analysis of variations in heart rate in patients with hyperthyroidism or hypothyroidism / T. Inukai et al. // Horm. Metab. Res. – 1998. – V. 30, № 8. – P. 531–535.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-22

Номер

Розділ

Статті