Стан комплексу «мати-плацента-плід» при багатоплідній вагітності

Автор(и)

  • Н. А. Гайструк Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIII.4.50.2014.4

Анотація

Резюме. Мета дослідження. Підвищити ефективність профілактики перинатальних ускладнень у жінок з багатоплідною вагітністю на основі розробки діагностичних і прогностичних критеріїв внутрішньоутробної гіпоксії плодів з використанням клініко-біохімічних і функціональних методів досліджень.

Матеріали та методи: Проведено ретроспективний аналіз перебігу багатоплідної вагітності та пологів двійнею 80 жінок, Всі пацієнтки розділені на 2 групи залежно від хоріальності : I група - 37 (46,2 ± 30,40 %) пацієнток з монохоріальною діамніотіческими двійнятами ; II група - 43 ( 53,8 ± 26,16 %) пацієнток з діхоріальною діамніотіческими двійнятами. В дослідження включено 25 здорових вагітних жінок (І група) та 60 вагітних з багатопліддям. Вагітні з багатопліддям були розділені на 2 групи: вагітні з багатопліддям (n=20), в яких не спостерігали дистресу плодів та вагітні з багатопліддям (n=40), у яких відмічали дистрес плодів.

Результати: Дослідження вмісту гомоцистеїну в сироватці крові показало, що у вагітних з багатопліддям відмічається формування синдрому гіпергомоцистеїнемії. У здорових вагітних вміст гомоцистеїну коливається в межах 4,5 – 14,4 мкмоль/л і в середньому становив 8,67 мкмоль/л, тоді як у вагітних з багатопліддям цей показник був вищий і складав 40,0 та 55,0% (р<0,01).

Висновоки: Результати проведених досліджень показали, багатоплідна вагітність є чинником ризику розвитку плацентарної недостатності. Для своєчасної діагностики й ефективного контролю за лікувально-профілактичними заходами, що проводяться, необхідно використовувати динамічні ехографічні та доплерометричні дослідження та проводити адекватну оцінку функціонального стану комплексу мати-плацента-плід.

Ключові слова: багатоплідна вагітність, плацентарна недостатність.

Посилання

Multiple Pregnancy. Epidemiology, Gestation & Perinatal outcome. Edited by I. Blickstein and L. G. Keith 2009 doi:72.6485/15478965321457896

Neilson JP. Ultrasound for fetal assessment in early pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4 doi:35.6450/551842947863452178

ACOG Practice Bulletin № 101. Ultrasonography in Pregnancy. Am J Obstet Gynecol. VOL.113, NO. 2, PART 1, FEBRUARY 2009. doi:15.5480/531621793485654159

Национальное руководство. Гинекология / под ред. В.И. Кулакова, И.Б. Манухина, Г.М. Савельевой. – М.:ГОЭТАР-Медиа. – 2007. – 1063 с.

Multiple Pregnancy. Epidemiology, Gestation & Perinatal outcome. Edited by I. Blickstein and L. G. Keith 2009:467

Neilson JP. Ultrasound for fetal assessment in early pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008 Issue 4

ACOG Practice Bulletin (101). Ultrasonography in Pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2009(113)(2),(1), FEBRUARY

Natsyonal'noe rukovodstvo. Hynekolohyya (pod red. V.Y. Kulakova, Y.B. Manu-khyna, H.M. Savel'evoy). M.:HOETAR-Medya, 2007:1063.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-22

Номер

Розділ

Статті