DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.2.52.2015.16

СТРЕПТОЗОТОЦИНОВИЙ ТЕСТ РЕЗИСТЕНТНОСТІ БЕТА-КЛІТИН ЯК ОБ’ЄКТИВНИЙ ПОКАЗНИК АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНСУЛІНОЦИТІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

O. V. Hanscheva

Анотація


Останнім часом головним завданням досліджень стає перехід від діагностики діабету до його попередження та раннього виявлення. Для цього необхідна розробка не тільки нових ефективних препаратів, що гальмують деструкцію бета-клітин, збільшують утилізацію глюкози тканинами й стимулюють секрецію інсуліну, але й нових діагностичних тест-систем, що дозволяють здійснити ранню діагностику патологічного процесу. Метою дослідження було дослідити статеву залежність та патогенетичну значущість стрептозотоцинового тесту для визначення ступеня резистентності та адаптаційних можливостей бета-клітин підшлункової залози в щурів самців та самиць лінії Wistar. Дослідження проведено на 60 самцях та самок щурів лінії Wistar по 30 тварин у групі, віком 6-11 місяців, вагою 240-270 г. За результатами проведеного стрептозотоцинового тесту встановлені діагностичні критерії та розподілені групи тварин за ступенем резистентності бета-клітин панкреатичних острівців до пошкоджуючого впливу стрептозотоцину. За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки: 1. Серед щурів лінії Вістар відмічається неоднорідна резистентність до бета-тропного пошкоджуючого фактора стрептозотоцину, відповідно всіх тварин можна розподілити на три групи: високо-, середньо- та низькорезистентні. 2. Вища резистентність бета-клітин панкреатичних острівців виявлена в самиць. 3. Більш низька резистентність до стрептозотоцину в самців, ймовірно, пов’язана з особливостями гормонального статусу та реактивністю імунної системи.

Ключові слова


резистентність; панкреатичні острівці; бета-клітини; стрептозотоцин; щури

Повний текст:

PDF

Посилання


Secular сhanges in U.S. prediabetes prevalence defined by Hemoglobin A1c and fasting plasma glucose / K. Bullard, S. Aydah, G. Imperatore [et al.] // Diabetes Care. – 2013. – Vol. 36. – P. 2286–2293.

Reaven G.M. Relationships among insulin resistance, type 2 diabetes, essential hypertension, and cardiovascular disease: similarities and differences / G.M. Reaven // J Clin Hypertens (Greenwich). – 2011. – Vol. 13(4). – P. 238-243.

Pat. 53327 Ukraina, MPK G09V 23/00. Sposib vyznachennia rezystentnosti beta-klityn pankreatychnykh ostrivtsiv pidshlunkovoi zalozy v eksperymenti / Kolesnyk Iu. M., Abramov A. V., Hancheva O. V., Ivanenko T. V.; zaiavnyk ta patentovlasnyk ZDMU i avtory. – № u 2010 00744; zaiavl. 26.01.10 ; opubl. 11.10.10, Biul. № 9.

Efimov A. S. Vliyanie sakharnogo diabeta na techenie ishemicheskoy bolezni serdtsa / A. S. Efimov, L. K. Sokolova, M. Yu. Sokolov // Zhurnal AMN Ukrainy. – 2002. – T. 8, № 2. – S. 355-365.

Consensus Statement Updated on Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes // Diabetes Care. – 2008. – № 31. – Р. 1-11.

Kravchenko V. I. Systemnyi ta epidemiolhichnyi analiz danykh derzhavnoho reiestru khvorykh na tsukrovyi diabet 1 typu v Ukraini / V. I. Kravchenko // Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu. – Kharkiv, 2010. – C. 57-59.

Rekomendatsii ukrains'koi asotsiatsii kardiolohiv z profilaktyky ta likuvannia arterial'noi hipertenzii / Posibnyk do Natsional'noi prohramy profilaktyky i likuvannia arterial'noi hipertenzii – Kyiv, 2008. – 79 s.

Reznikov A. G. Perinatal'naya modifikatsiya razvitiya neyroendokrinnoy sistemy: fenomeny i mekhanizmy / A. G. Reznikov // Problemy endokrinologii. – 2004. – T. 50, № 4. – S. 42–48.

Kim C. Gestational diabetes mellitus and risk of future maternal cardiovascular disease / C. Kim // Expert. Rev. Cardiovasc. Ther. – 2010. – Vol. 8, № 12. – P. 1639-1641.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Secular сhanges in U.S. prediabetes prevalence defined by Hemoglobin A1c and fasting plasma glucose / K. Bullard, S. Aydah, G. Imperatore [et al.] // Diabetes Care. – 2013. – Vol. 36. – P. 2286–2293.

 

2. Reaven G.M. Relationships among insulin resistance, type 2 diabetes, essential hypertension, and cardiovascular disease: similarities and differences / G.M. Reaven // J Clin Hypertens (Greenwich). – 2011. – Vol. 13(4). – P. 238-243.

 

3. Пат. 53327 Україна, МПК G09В 23/00. Спосіб визначення резистентності бета-клітин панкреатичних острівців підшлункової залози в експерименті / Колесник Ю. М., Абрамов А. В., Ганчева О. В., Іваненко Т. В.; заявник та патентовласник ЗДМУ й автори. – № u 2010 00744; заявл. 26.01.10 ; опубл. 11.10.10, Бюл. № 9.

 

4. Ефимов А. С. Влияние сахарного диабета на течение ишемической болезни сердца / А. С. Ефимов, Л. К. Соколова, М. Ю. Соколов // Журнал АМН Украины. – 2002. – Т. 8, № 2. – С. 355-365.

 

5. Consensus Statement Updated on Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes // Diabetes Care. – 2008. – № 31. – Р. 1-11.

 

6. Кравченко В. І. Системний та епідеміолгічний аналіз даних державного реєстру хворих на цукровий діабет 1 типу в Україні / В. І. Кравченко // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Харків, 2010. – C. 57-59.

 

7. Рекомендації української асоціації кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії / Посібник до Національної програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії – Київ, 2008. – 79 с.

 

8. Резников А. Г. Перинатальная модификация развития нейроэндокринной системы: феномены и механизмы / А. Г. Резников // Проблемы эндокринологии. – 2004. – Т. 50, № 4. – С. 42–48.

 

9. Kim C. Gestational diabetes mellitus and risk of future maternal cardiovascular disease / C. Kim // Expert. Rev. Cardiovasc. Ther. – 2010. – Vol. 8, № 12. – P. 1639-1641. 

 

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754