DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.2.52.2015.50

КОНТАМІНАЦІЯ КОНТРЛАТЕРАЛЬНОЇ НИРКИ В РІЗНІ ТЕРМІНИ ПІСЛЯ ВИДАЛЕННЯ УРАЖЕНОГО ОРГАНА ЗА ГОСТРОГО ОДНОБІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ НИРОК У ЩУРІВ

O. S. Fedoruk, V. F. Myslytskyi, I. P. Burdeniuk, M. S. Stepanchenko

Анотація


Виняткове клінічне значення має чітке розуміння патофізіологічних механізмів локалізації (нерозповсюдження) та міграції мікроорганізмів в інтактну нирку за умов однобічного запального процесу. Дослідження переслідувало мету визначити видовий популяційний склад та кількісні характеристики патологічної мікробіоти в тканині інтактної нирки за однобічного запального процесу нирок у різні терміни після видалення ураженого органа. Експеримент здійснено на 54 статевозрілих нелінійних білих щурах Rattus Norwegicus. Всім тваринам моделювали гострий однобічний запальний процес нирок. Для моделювання запального процесу в нирках дослідних щурів був використаний штам E.Coli, виділений з сечі хворої з діагностованою інфекцією сечової системи. З метою визначення ступеню впливу ураженої нирки на мікробну контамінацію інтакного органа, проводили нефректомію з ураженого боку на 10-ту, 14-ту та 21-шу добу експерименту. Концентрації збудників у тканині резидуальної нирки визначали через 4, 7 та 14 діб після видалення ураженого органа. Тваринам контрольної групи також моделювали гостре однобічне запалення нирок, проте нефректомію з ураженої сторони не проводили. Показники порівнювали з аналогічними в інтактної нирки на таку ж добу експерименту у щурів контрольної групи. Визначено, що після видалення ураженої нирки у всіх підгруп тварин змінювалися практично всі показники контамінованості контрлатерального органа по відношенню до таких, де нефректомія не проводилася. Інфекція з інокульованої нирки гематогенним або/і лімфогенним шляхами потрапляла у інтактний контрлатеральний орган і певний час персистувала в ньому. Між 10-ю і 14-ю добою після інокуляції характер інфекційного процесу у контрлатеральному органі змінювався – збудник проникав у тканини нирки спричиняв запальний процес в останній. Видалення інокульованої нирки до переходу інфекційного процесу у контрлатеральній нирці в інвазивну стадію сприяло повній елімінації збудника з контрлатерального органу.

Ключові слова


запалення нирок; пієлонефрит; контрлатеральна нирка; інтактна нирка; нефректомія; контамінація; Escherichia Coli

Повний текст:

PDF

Посилання


Pat. 72206 Ukraina, MPK: G09B 23/28 (2006.01). Sposib modeliuvannia vtorynnoho piielonefrytu / Fedoruk O.S., Stepan V.T., Stepanchenko M.S., Vizniuk V.V.: zaiavnyk i vlasnyk Bukovyns'kyi derzhavnyi medychnyi universytet MOZ Ukrainy, zaiavl. 03.02.2012, opubl. 10.08.2012, biul № 15/2012.

Stepanchenko M.S. Sposib modeliuvannia hostroho vtorynnoho obstruktyvnoho piielonefrytu u schuriv / M.S. Stepanchenko, O.S. Fedoruk // Materialy 95-oi pidsumkovoi konferentsii profesors'ko-vykladats'koho personalu Bukovyns'koho derzhavnoho medychnoho universytetu – prysviachenoi 70-richchiu BDMU (Chernivtsi, 17,19, 24 liutoho 2014 r.). – Chernivtsi: Meduniversytet. – 2014. – s. 131-132.

Alós J.I. Epidemiology and etiology of urinary tract infections in the community. Antimicrobial susceptibility of the main pathogens and clinical significance of resistance / J.I. Alós // Enferm Infecc Microbiol Clin. – 2005. – Vol.23, Suppl. 4. – P. 3-8.

Berger R.E. Intracellular bacterial communities of uropathogenic Escherichia coli in urinary tract pathogenesis / R.E. Berger // J. Urol. – 2005. – Vol. 174, № 5. – P. 1843.

Bidet P. Virulence factors and pathophysiology of extraintestinal pathogenic Escherichia coli / P. Bidet, S. Bonarcorsi, E. Bingen // Arch. Pediatr. – 2012. – Vol.19, Suppl 3. – Р. 80-92.

Bojic-Milicevic G. Common errors in diagnosis and management of urinary tract infections – microbiological aspects. / G. Bojic-Milicevic, M. Mikov, R. Dautovic // Med. Pregl. 2005. – Vol. 58. – №7-8. – P. 380-387.

Change of antimicrobial susceptibility among Escherichia coli strains isolated from female patients with community-onset acute pyelonephritis / S.K. Lim, I.W. Park, W.G. Lee [et al.] // Yonsei Med. J. – 2012. – Vol.53(1). – Р. 164-171.

Escherichia coli from urine of female patients with urinary tract infections is competent for intracellular bacterial community formation / C.K. Garo-falo, T.M. Hooton, S.M. Martin [et al.] // Infect Immun. – 2007. – Vol.75, № l. – P. 52-60.

Escherichia coli-mediated impairment of ureteric contractility is UPEC-specific // R.V. Floyd, M. Upton, S.J. Hultgren [et al.] // J. Infect. Dis. – 2012. – Vol.206(10). – Р. 589-596.

Fiinfstiick R. The interaction of urinary tract infection and renal insufficiency. / R. Fiinfsttick, U. Ott, K.G. Naber // Int. J. Antimicrob. Agents. – 2006. – Vol. 28. – Suppl 1. – P. S72-77.

Impairment of the biomechanical compliance of P pili: a novel means of inhibiting uropathogenic bacterial infections? Immune Modulation by Group B Streptococcus Influences Host Susceptibility to Urinary Tract Infection by Uropathogenic Escherichia coli / J.E. Klinth, J.S. Pinkner, S.J. Hultgren [et al.] // Infect. Immun. – 2012. – Vol.80(12). – Р. 4186-4194.

In vivo susceptibility of ESBL producing Escherichia coli to ceftriaxone in children with acute pyelonephritis / A. Peco-Antić, D. Paripović, S. Buljugić [et al.] // Srp. Arh. Celok Lek. – 2012. – Vol.140(5-6). – Р. 321-325.

Kostakioti M. Molecular blueprint of uropathogenic Escherichia coli virulence provides clues toward the development of anti-virulence therapeutics / M. Kostakioti, S.J. Hultgren, M. Hadjifrangiskou // Virulence. – 2012. – Vol. 3(7). – P. 45-51.

Oteo J. Extended-spectrum [beta]-lactamase producing Escherichia coli: changing epidemiology and clinical impact / J. Oteo, M. Perez-Vazquez, J. Campos // Curr. Opin. Infect. Dis. – 2010. – Vol.23(4). – Р. 320-326.

Ramchandani M. Possible animal origin of human-associated, multidhig resistant, uropathogenic Escherichia coli / M. Ramchandani // CID. – 2005. –Vol. 40. – P. 251-257.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Пат. 72206 Україна, МПК: G09B 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання вторинного пієлонефриту / Федорук О.С., Степан В.Т., Степанченко М.С., Візнюк В.В.: заявник і власник Буковинський державний медичний університет МОЗ України, заявл. 03.02.2012, опубл. 10.08.2012, бюл № 15/2012.


2. Степанченко М.С. Спосіб моделювання гострого вторинного обструктивного пієлонефриту у щурів / М.С. Степанченко, О.С. Федорук // Матеріали 95-ої підсумкової конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету – присвяченої 70-річчю БДМУ (Чернівці, 17,19, 24 лютого 2014 р.). – Чернівці: Медуніверситет. – 2014. – с. 131-132.


3. Alós J.I. Epidemiology and etiology of urinary tract infections in the community. Antimicrobial susceptibility of the main pathogens and clinical significance of resistance / J.I. Alós // Enferm Infecc Microbiol Clin. – 2005. – Vol.23, Suppl. 4. – P. 3-8.


4. Berger R.E. Intracellular bacterial communities of uropathogenic Escherichia coli in urinary tract pathogenesis / R.E. Berger // J. Urol. – 2005. – Vol. 174, № 5. – P. 1843.


5. Bidet P. Virulence factors and pathophysiology of extraintestinal pathogenic Escherichia coli / P. Bidet, S. Bonarcorsi, E. Bingen // Arch. Pediatr. – 2012. – Vol.19, Suppl 3. – Р. 80-92.


6. Bojic-Milicevic G. Common errors in diagnosis and management of urinary tract infections – microbiological aspects. / G. Bojic-Milicevic, M. Mikov, R. Dautovic // Med. Pregl. 2005. – Vol. 58. – №7-8. – P. 380-387.


7. Change of antimicrobial susceptibility among Escherichia coli strains isolated from female patients with community-onset acute pyelonephritis / S.K. Lim, I.W. Park, W.G. Lee [et al.] // Yonsei Med. J. – 2012. – Vol.53(1). – Р. 164-171.


8. Escherichia coli from urine of female patients with urinary tract infections is competent for intracellular bacterial community formation / C.K. Garo-falo, T.M. Hooton, S.M. Martin [et al.] // Infect Immun. – 2007. – Vol.75, № l. – P. 52-60.


9. Escherichia coli-mediated impairment of ureteric contractility is UPEC-specific // R.V. Floyd, M. Upton, S.J. Hultgren [et al.] // J. Infect. Dis. – 2012. – Vol.206(10). – Р. 589-596.


10. Fiinfstiick R. The interaction of urinary tract infection and renal insufficiency. / R. Fiinfsttick, U. Ott, K.G. Naber // Int. J. Antimicrob. Agents. – 2006. – Vol. 28. – Suppl 1. – P. S72-77.


11. Impairment of the biomechanical compliance of P pili: a novel means of inhibiting uropathogenic bacterial infections? Immune Modulation by Group B Streptococcus Influences Host Susceptibility to Urinary Tract Infection by Uropathogenic Escherichia coli / J.E. Klinth, J.S. Pinkner, S.J. Hultgren [et al.] // Infect. Immun. – 2012. – Vol.80(12). – Р. 4186-4194.


12. In vivo susceptibility of ESBL producing Escherichia coli to ceftriaxone in children with acute pyelonephritis / A. Peco-Antić, D. Paripović, S. Buljugić [et al.] // Srp. Arh. Celok Lek. – 2012. – Vol.140(5-6). – Р. 321-325.


13. Kostakioti M. Molecular blueprint of uropathogenic Escherichia coli virulence provides clues toward the development of anti-virulence therapeutics / M. Kostakioti, S.J. Hultgren, M. Hadjifrangiskou // Virulence. – 2012. – Vol. 3(7). – P. 45-51.


14. Oteo J. Extended-spectrum [beta]-lactamase producing Escherichia coli: changing epidemiology and clinical impact / J. Oteo, M. Perez-Vazquez, J. Campos // Curr. Opin. Infect. Dis. – 2010. – Vol.23(4). – Р. 320-326.


15. Ramchandani M. Possible animal origin of human-associated, multidhig resistant, uropathogenic Escherichia coli / M. Ramchandani // CID. – 2005. –Vol. 40. – P. 251-257.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754