DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.3.53.2015.26

ЛОКАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ АНТИБІОТИКОЧУТЛИВОСТІ ОСНОВНИХ ЗБУДНИКІВ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ. ЧАСТИНА 1. ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД МІКРОБІОТИ, ЩО ФОРМУЄ ЗАПАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

V. K. Svizhak, A. H. Danchuk, S. E. Deyneka

Анотація


Із гнійних ран пацієнтів Міської клінічної дитячої лікарні  № 1 м. Чернівці впродовж 2012-2014 років виділені та ідентифіковані 419 штамів мікроорганізмів-збудників. Результати проведеного мікробіологічного дослідження свідчать, що провідними збудниками запального процесу гнійних ран були S. aureus(59,90 %), Р. aeruginosa(11,69 %),  E. coli(10,02 %) та Е. faecalis(9,32 %). Інші мікроорганізми - К. pneumoniaе (4,53 %), Еnterobacterspp. (3,10 %) та Аcinetobacter spp. (1,43 %) є другорядними у формуванні запального процесу пацієнтів даного лікувального закладу. Виявлено також динаміку зміни частоти зустрічання ряду збудників запального процесу: з 2012 по 2014 роки кількість штамів Е. faecalis різко зростала, а Р. aeruginosa та E. coli, навпаки, зменшувалася.

Ключові слова


бактерії; збудники гнійно-запальних інфекцій; гнійні рани

Повний текст:

PDF

Посилання


Vakaliuk L.M. Chynnyky ryzyku rozvytku hniino-zapal'nykh uskladnen' pislia kesarevoho roztynu // Liky Ukrainy. - 2014. - №3–4 (179–180). – S. 42-44.

Danylov O. A. Otsinka bezpeky ta efektyvnosti zastosuvannia preparatu "Tyrozur" dlia mistsevoho likuvannia hniino-zapal'nykh zakhvoriuvan' shkiry ta ranovoi infektsii u ditei / O. A. Danylov, M. O. Tal'ko, S. V. Strel'tsova // Khirurhiia dytiachoho viku. - 2013. - № 4. - S. 32-36.

Mariievs'kyi V.F. Analiz etiolohichnoi struktury zbudnykiv hniino-zapal'nykh infektsii u khirurhichnykh statsionarakh Ukrainy v 2008 r. / V.F.Mariievs'kyi, A.H.Salmanov, S.I.Doan, O.I.Polischuk, Iu.I.Nalapko // Ukrains'kyi zhurnal klinichnoi ta laboratornoi medytsyny. – 2010. – T. 5, №1. – S. 162-169.

Diachenko V.F. Antybiotykorezystentnist' zbudnykiv hniino-zapal'nykh uskladnen' v abdominal'noi khirurhii / V.F.Diachenko, Iu.A.Yahniuk, A.M.Mariuschenko, S.Ia.Isaieva [ta in.] // Annals of Mechnikov Institute. - 2009. - №2. - S. 50-52.

Ducel G., Fabry J., Nicolle L. Profilaktika vnutribol'nichnykh infektsiy: 2-e izdanie / Prakticheskoe rukovodstvo. VOZ, WHO/CDS/CSR/ EPH/2002/12. - Zheneva, 2002. - 66 c.

Yakovlev V.P. Ratsional'naya antimikrobnaya farmakoterapiya / V.P.Yakovlev, S.V.Yakovlev. - M.: Litera, 2003. - 667 s.

Ducel G., Fabry J., Nicolle L. Profylaktyka vnutrybol'nychnыkh ynfektsyi: 2-e yzdanye / Praktycheskoe rukovodstvo. VOZ, WHO/CDS/CSR/ EPH/2002/12. - Zheneva, 2002. - 66 c.

Yakovlev V.P. Ratsyonal'naia antymykrobnaia farmakoterapyia / V.P.Yakovlev, S.V.Yakovlev. - M.: Lytera, 2003. - 667 s.

Salmanov A.H. Vyznachennia rivnia rozpovsiudzhennia infektsii v oblasti khirurhichnykh vtruchan' iz vykorystanniam standartnykh kryteriiv zakhvoriuvan' / A.H.Salmanov // Ukrains'kyi zhurnal ekstremal'noi medytsyny im. H.O.Mozhaieva. - 2007. - T.8, №4. - S. 49-51.

Salmanov A.H. Porivnial'nyi analiz osnovnykh zbudnykiv infektsii dilianky khirurhichnoho vtruchannia u statsionarakh m. Kyieva / A.H.Salmanov, V.F.Mariievs'kyi, O.I.Polischuk, O.V.Pokas // Khirurhiia Ukrainy. - 2009. - №1 (29). - S. 32-35.

Polischuk O.I. Etiolohichna struktura khirurhichnykh ran'ovykh infektsii / O.I.Polischuk, A.H.Salmanov, V.M.Yanovs'ka, V.V.Tyshko / Zbirnyk naukovykh prats' spivrobitnykiv NMAPO imeni P.L.Shupyka. - K., 2007. - Vyp.16, kn. 2. - S. 557-561.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вакалюк Л.М. Чинники ризику розвитку гнійно-запальних ускладнень після кесаревого розтину // Ліки України. - 2014. - №3–4 (179–180). – С. 42-44.

 

2. Данилов О. А. Оцінка безпеки та ефективності застосування препарату "Тирозур" для місцевого лікування гнійно-запальних захворювань шкіри та ранової інфекції у дітей / О. А. Данилов, М. О. Талько, С. В. Стрельцова // Хірургія дитячого віку. - 2013. - № 4. - С. 32-36.

 

3. Марієвський В.Ф. Аналіз етіологічної структури збудників гнійно-запальних інфекцій у хірургічних стаціонарах України в 2008 р. / В.Ф.Марієвський, А.Г.Салманов, С.І.Доан, О.І.Поліщук, Ю.І.Налапко // Український журнал клiнiчної та лабораторної медицини. – 2010. – Т. 5, №1. – С. 162-169.

 

4. Дяченко В.Ф. Антибіотикорезистентність збудників гнійно-запальних ускладнень в абдомінальної хірургії / В.Ф.Дяченко, Ю.А.Ягнюк, А.М.Марющенко, С.Я.Ісаєва [та ін.] // Annals of Mechnikov Institute. - 2009. - №2. - С. 50-52.

 

 5. Ducel G., Fabry J., Nicolle L. Профилактика внутрибольничных инфекций: 2-е издание / Практическое руководство. ВОЗ, WHO/CDS/CSR/ EPH/2002/12. - Женева, 2002. - 66 c.

 

6. Яковлев В.П. Рациональная антимикробная фармакотерапия / В.П.Яковлев, С.В.Яковлев. - М.: Литера, 2003. - 667 с.

 

7. Салманов А.Г. Визначення рівня розповсюдження інфекцій в області хірургічних втручань із використанням стандартних критеріїв захворювань / А.Г.Салманов // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О.Можаєва. - 2007. - Т.8, №4. - С. 49-51.

 

8. Салманов А.Г. Порівняльний аналіз основних збудників інфекцій ділянки хірургічного втручання у стаціонарах м. Києва / А.Г.Салманов, В.Ф.Марієвський, О.І.Поліщук, О.В.Покас // Хірургія України. - 2009. - №1 (29). - С. 32-35.

 

9. Поліщук О.І. Етіологічна структура хірургічних раньових інфекцій / О.І.Поліщук, А.Г.Салманов, В.М.Яновська, В.В.Тишко / Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. - К., 2007. - Вип.16, кн. 2. - С. 557-561.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754