DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.4.54.2015.33

ЛОКАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ АНТИБІОТИКОЧУТЛИВОСТІ ОСНОВНИХ ЗБУДНИКІВ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ. ЧАСТИНА 2. АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ПРОВІДНИХ ЗБУДНИКІВ

V. K. Svizhak, A. H. Danchuk, S. Ye. Dejneka, V. G. Svizhak

Анотація


З метою визначення стійкості клінічних штамів бактерій до антимікробних препаратів на рівні конкретного лікувального закладу вивчено чутливість до 13 антибіотиків різних фармакологічних груп 419 штамів основних збудників, які виділені та ідентифіковані впродовж 2012-2014 років з гнійних ран пацієнтів Міської клінічної дитячої лікарні  № 1 м. Чернівці. Результати проведеного мікробіологічного дослідження свідчать, що серед усіх виділених у 2012 році мікроорганізмів не було жодного, всі штами якого були б чутливі до всіх досліджених антибіотиків, а в 2013 та 2014 роках переважна більшість виділених мікроорганізмів була резистентною до двох та більше антибіотиків. Зі вмісту гнійних ран не виділено метицилінорезистентних штамів S.aureus  (MRSA), а також мікроорганізмів-продуцентів AmpC бета-лактамаз та бета-лактамаз розширеної дії (БЛРС).

Ключові слова


Антибіотики; антибіотикочутливість; бактерії; антибіотикорезистентність; збудники гнійно-запальних інфекцій

Повний текст:

PDF

Посилання


Holubnycha VM, Zaitseva TO, Zaitseva HS. Vydovyi sklad ta antybiotykochutlyvist' mikroorhanizmiv vydilenykh u polohovykh statsionarakh [Species composition and of microorganisms sensitivity of antibiotiks allocated in maternity hospitals]. Zhurnal klinichnykh ta eksperymental'nykh medychnykh doslidzhen'. 2013;1(1):39-44. (in Ukrainian).

Svizhak VK, Deineka SIe. Antybiotykorezystentnist': bahatohrannist' problemy [Antibiotic resistance, multifaceted problems]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2014;XII(2):222-4. (in Ukrainian).

Sidorenko SV, Rezvan SP. Jetiologija tjazhelyh gospital'nyh infekcij v otdelenijah reanimacii i antibiotikorezistentnost' sredi ih vozbuditelej [The etiology of of heavy nosocomial infections in intensive care units and their antibiotic resistance among causative agents]. Antibiotiki i himioterapija. 2005;50(2-3):33-41. (in Russian).

Voronkina IA, Derkach SA, Krylova IA, Kotsar OV, Habysheva LS. Antybiotykochutlyvist' pozalikarnianykh MRSA ta MSSA shtamiv stafilokokiv, zbudnykiv hniino-zapal'nykh zakhvoriuvan' [Sensitivity of antibiotiks community-acquired MRSA and MSSA strains of staphylococci, causative agents of inflammatory diseases]. Zbirnyk tez dopovidei Mizhnar.nauk.-prakt. konf. stud. ta molodykh vchenykh Aktual'ni pytannia teoretychnoi ta klinichnoi medytsyny; Sumy: SumDU; 2013. р. 135-136. (in Ukrainian).

Nakaz MOZ Ukrainy № 167 vid 05.04.2007 Pro zatverdzhennia metodychnykh vkazivok schodo vyznachennia chutlyvosti mikroorhanizmiv do antybakterial'nykh preparativ [On approval of methodical instructions to determine the sensitivity of microorganisms to antibiotics]. Kyiv: MOZ Ukrainy; 2007. 63 р. (in Ukrainian).

Volianskyi IuL, Hryshchenko IS, Shyrobokov VP. ta in. Vyvchennia spetsyfichnoi aktyvnosti protymikrobnykh likars'kykh zasobiv [The study of specific activity of of antimicrobial medications]: metod. rekom. Kyiv; 2004. 38 р. (in Ukrainian).

Holubnycha VM, Kaplin MM. Kolonizatsiia umovno-patohennymy mikroorhanizmamy novonarodzhenykh ditei u viddilenni intensyvnoi terapii [The colonization of conventionally with pathogenic microorganisms born children in intensive care ]. Visnyk SumDU. Seriia «Medytsyna». 2011;1:43-47. (in Ukrainian).

Blinder OV, Blinder OO, Deineka SIe. Antybiotykochutlyvist' ta yii dynamika u shtamiv R. aeruginosa, yaki vydileni z sechi patsiientiv z infektsiiamy sechovoi systemy u 2009- 2010 rr. u m. Chernivtsi ta Chernivets'kii oblasti [Sensitivity of antibiotiks and its dynamics in strains of R. aeruginosa, which are allocated from the urine of patients with urinary tract infections in 2009- 2010's. In m. Chernivtsi and Chernivtsi region]. Suchasni problemy toksykolohii. 2011;5:126-7. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Голубнича В.М. Видовий склад та антибіотикочутливість мікроорганізмів виділених у пологових стаціонарах / В.М. Голубнича, Т.О. Зайцева, Г.С. Зайцева // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2013. – Т. 1, № 1. – С. 39-44.

 

2. Свіжак В.К. Антибіотикорезистентність: багатогранність проблеми / В.К. Свіжак, С.Є. Дейнека // Клінічна та експериментальна патологія. – 2014. – Т. XII, № 2 (48). – С. 222-224.

 

3. Сидоренко С.В. Этиология тяжелых госпитальных инфекций в отделениях реанимации и антибиотикорезистентность среди их возбудителей / С.В. Сидоренко, С.П. Резван // Антибиотики и химиотерапия. – 2005. – Т.50, № 2-3. – С. 33-41.

 

4. Воронкіна І.А. Антибіотикочутливість позалікарняних MRSA та MSSA штамів стафілококів, збудників гнійно-запальних захворювань / І.А. Воронкіна, С.А. Деркач, І.А. Крилова, О.В. Коцар, Л.С. Габишева // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. - Суми: СумДУ, 2013. - С. 135-136.

 

5. Наказ МОЗ України № 167 від 05.04.2007 «Про затвердження методичних вказівок щодо визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів». – К: МОЗ України, 2007. – 63 с.

 

6. Волянський Ю.Л., Грищенко І.С., Широбоков В.П. та ін. Вивчення специфічної активності протимікробних лікарських засобів: Методичні рекомендації. – К., 2004. – 38 с.

 

7. Голубнича В. М. Колонізація умовно-патогенними мікроорганізмами новонароджених дітей у відділенні інтенсивної терапії / В. М. Голубнича, М. М. Каплін // Вісник СумДУ. Серія «Медицина». – 2011. – №1. – С. 43-47.

 

8. Бліндер О.В. Антибіотикочутливість та її динаміка у штамів Р.aeruginosa, які виділені з сечі пацієнтів з інфекціями сечової системи у 2009- 2010 рр. у м. Чернівці та Чернівецькій області / О.В. Бліндер, О.О. Бліндер, С.Є. Дейнека // Сучасні проблеми токсикології.  – 2011. – № 5. - С. 126-127.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754