ЗМІНИ ТИРЕОЇДНОГО ГОМЕОСТАЗУ ЯК ПРИЧИНА РЕЦИДИВУ ДОБРОЯКІСНОЇ ВОГНИЩЕВОЇ ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

Автор(и)

  • N. P. Tkachuk

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIX.2.72.2020.10

Ключові слова:

рецидив, доброякісна вогнищева патологія, щитоподібна залоза, вузловий зоб

Анотація

Мета дослідження – встановити особливості порушення тиреоїдного гомеостазу у хворих на доброякісну вогнищеву патологію щитоподібної залози із рецидивом захворювання та безрецидивним його перебігом. Матеріал і методи. Обстежено 96 хворих на вогнищеву патологію ЩЗ (основна група), яких розподілено таким чином: першу групу сформували 30 пацієнток з післяопераційним рецидивом вузлового (багатовузлового) еутиреоїдного зоба. До другої групи ввійшли 30 пацієнток із вузловим (багатовузловим) еутиреоїдним зобом, у яких за даними ультрасонографії зафіксовано швидкий ріст вузлів. До третьої групи ввійшли 36 пацієнток із вузловим (багатовузловим) зобом, у яких з допомогою УЗД діагностовано повільний ріст вузлів ЩЗ. Групу порівняння склали 20 жінок без патології ЩЗ. Результати. Нами встановлено, що в пацієнтів із доброякісною вогнищевою патологію щитоподібної залози відбувається: порушення периферичної конверсії тиреоїдних гормонів, що проявляється зниженням рівня сироваткового вільного трийодтироніну, зростанням рівня вільного тироксину, зменшенням коефіцієнта вT3 /вT4 та сумарного тиреоїдного індексу; компенсаторна активація гіпоталамогіпофізарної системи, що проявляється зростанням тиреотропного гормону, співвідношення ТТГ/вT3 , ТТГ/вT4 ; зростання титрів антитиреоїдних антитіл, що може підвищувати ризик розвитку вузлоутворення або відображує процес пошкодження тканини щитоподібної залози; високий рівень тиреоглобуліну, зумовлений зростанням вірогідності рецидиву та швидкості росту вузла; зростання об’єму щитоподібної залози, пов’язане з активацією гіпоталамогіпофізарної системи; порушення периферичної конверсії тиреоїдних гормонів; зростання титру антитіл та пошкодження щитоподібної залози. Висновки. Таким чином, показники, які відображають функцію гіпоталамогіпофізарної осі, активності периферичної конверсії тиреоїдних гормонів, титр антитиреоїдних антитіл та рівень тиреоглобуліну в сироватці крові можуть служити прогностичними маркерами щодо рецидиву вузлоутворення в тканині щитоподібної залози.

Посилання

PankivVI. Vmist tyreotropnoho hormonu v krovi yak osnovnyi diahnostychnyi marker i kryterii uspishnosti likuvannia zakhvoriuvan' schytopodibnoi zalozy [Blood level of thyroidstimulating hormone as a basic diagnostic marker and criterion of success in the treatment of thyroid diseases]. Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal. 2017;13(2):147-51. doi: 10.22141/2224-0721.13.2.2017.100604 (in Ukrainian).

Palanisamy S, Arumugam D, Boj S. Immunohistochemical Expression of Cytokeratin-19 in Thyroid Nodules and Its Correlation With Histopathology. Annals Pathol Lab Med [Internet]. 2017[cited 2020 Jul 24];4(1):A100-5. Available from:https://www.pacificejournals.com/journal/index.php/ apalm/article/view/apalm1053/pdf_322 doi:10.21276/ APALM.2017.1053

Karaköse M, Hepsen S, Çakal E, Arslan M S, Tutal E, Akın Ş, et al. Frequency of nodular goiter and autoimmune thyroid disease and association of these disorders with insulin resistance in polycystic ovary syndrome. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2017 18(2):85–9. doi: 10.4274/jtgga.2016.0217

Starkova NT. Klinicheskaya endokrinologiya [Clinical Endocrinology]. Moscow: Meditsina; 1991, p. 151-3. (in Russian).

Pashkovska NV. Psevdotyreoidna dysfunktsiia v klinichnii praktytsi: yak unyknuty diahnostychnykh pomylok [Pseudothyroid dysfunction in clinical practice: how to avoid diagnostic errors]. Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal. 2018;14(4):344-53. doi:10.22141/2224-0721.14.4.2018.140188 (in Ukrainian).

Abramova NO, Pashkovska NV. Sovremennye predstavleniya o sindrome eutireoidnoy patologii v klinicheskoy praktike [Current views on nonthyroidal illiness syndrome in clinical practice]. Vrachebnoe delo. 2017;1-2:31-9. (in Russian).

El-Ella SSA, El-Mekkawy MS, El-Dihemey MA. Prevalence and prognostic value of non-thyroidal illness syndrome among critically ill children.AnPediatr (Barc). 2019;90(4):237-43. doi: 10.1016/j.anpedi.2018.01.021

Wang B, Liu S, Li L, Yao Q, Song R, Shao X, et al. Non-thyroidal illness syndrome in patients with cardiovascular diseases: a systematic review and meta-analysis. Int J Cardiol. 2017;226:1- 10. doi: 10.1016/j.ijcard.2016.10.039

Ojo OA, Ikem RT, Kolawole BA, Ojo OE, Ajala MO. Prevalence and clinical relevance of thyroid autoantibodies in patients with goitre in Nigeria. Journal of Endocrinology, Metabolism and Diabetes in South Africa. 2019;24(3):92-7. doi: 10.1080/16089677.2019.1640490

Pagana KD, Pagana TJ, Pike-MacDonald SA. Mosby's Canadian Manual of Diagnostic and Laboratory Tests. 2th ed. Mosby Canada; 2018. 1256 p.

Barroso-Sousa R, Barry WT, Garrido-Castro AC, Hodi FS, Min L, Krop IE, et al. Incidence of endocrine dysfunction following the use of different immune checkpoint inhibitor regimens: a systematic review and meta-analysis. JAMA Oncol. 2018;4:173- 82. doi: 10.1001/jamaoncol.2017.3064

van der Spek AH, Fliers E, Boelen A. The classic pathways of thyroid hormone metabolism. Mol Cell Endocrinol. 2017;458:29- 38. doi: 10.1016/j.mce.2017.01.025

Pankiv VI, Yuzvenko TY. Vzaiemozv’iazok subklinichnoi dysfunktsii schytopodibnoi zalozy i metabolichnoho syndromu [Relationships of subclinical thyroid dysfunction and metabolic syndrome]. Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. 2017;2:39-43. doi: https://doi.org/10.24026/1818- 1384.2(58).2017.105577(in Ukrainian).

Bradley D. Obesity, Thyroid Nodularity, and Thyroid Cancer: Epiphenomenon or Cause? J Clin Endocrinol Metab [Internet]. 2020[cited 2020 Jul 25];105(8):dgaa376. Available from: https:// academic.oup.com/jcem/article/105/8/dgaa376/5856160 doi: https://doi.org/10.1210/clinem/dgaa376

Li Z, Zhang L, Huang Y, Yang P, Xu W. A Mechanism Exploration of Metabolic Syndrome Causing Nodular Thyroid Disease. International Journal of Endocrinology [Internet]. 2019[cited 2020 Jul 25];2019:ID9376768. Available from: http://downloads. hindawi.com/journals/ije/2019/9376768.pdf doi: https://doi. org/10.1155/2019/9376768

Simsir IY, Cetinkalp S, Kabalak T. Review of Factors Contributing to Nodular Goiter and Thyroid Carcinoma. Med Princ Pract. 2020;29(1):1-5. doi: 10.1159/000503575

Kunori T, Nemoto N, Kawaguchi S, Hashimoto A, Yoshida H, ShirasoS, et al. Factors influencing nodular goiter-An analysis of the growth rates in long-term follow-up patients.Endocrine Abstracts [Internet]. 2019[cited 2020 Jul 25];63:GP260. Available from: https://www.endocrine-abstracts.org/ea/0063/ea0063gp260 doi: 10.1530/endoabs.63.GP260

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-13

Номер

Розділ

Статті