ПРОБЛЕМИ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ НЕКОМПАКТНОГО МІОКАРДА ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ТА МІОКАРДИТУ – МОЖЛИВОСТІ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОДІАГНОСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «СМАРТ-ЕКГ»

Автор(и)

  • V. K. Tashchuk
  • O. V. Malinevska - Biliichuk
  • P. R. Ivanchuk
  • I. O. Makoviichuk
  • O. Y. Kovalyshena

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIX.2.72.2020.17

Ключові слова:

ехокардіографія, трабекули, фракція викиду

Анотація

Некомпактний міокард є вродженою кардіоміопатією, що виникає внаслідок
порушення ущільнення міокарда в ембріогенезі. У роботі представлено складний
для діагностики клінічний випадок, який потребує диференційної діагностики між
кардіоміопатією за типом некомпактного міокарда та хронічним міокардитом.
Мета роботи – проаналізувати клінічний випадок пацієнта з підозрою на
некомпактний міокард лівого шлуночка, визначити основні критерії діагностики,
в тому числі – можливості застосування програмно-діагностичного комплексу
«Смарт-ЕКГ» у диференційній діагностиці складних випадків кардіальної патології
та обрати вектор лікування.
Матеріал та методи. Проведений аналіз історії хвороби пацієнта для
визначення остаточного діагнозу з трактуванням клінічних, лабораторних та
інструментальних даних. Для оцінки можливостей застосування програмнодіагностичного комплексу «Смарт-ЕКГ» (свідоцтво про реєстрацію авторського
права №73687 від 05.09.2017) проведено цифрову обробку електрокардіограми
(ЕКГ) із визначенням змін фази реполяризації на ЕКГ з кількісною оцінкою нахилу
сегмента ST (“ST slope”), визначенням спрямування сегмента ST після точки J,
кута βо через 1 секунду реєстрації та диференційованого зубця Т із побудовою
першої похідної зубця Т, розрахунком показника ВМШ (відношення максимальних
швидкостей – співвідношення змін різниці потенціалів на другому коліні зубця Т
до максимальної швидкості на його першому коліні диференційованої ЕКГ) при
комп’ютерному аналізі ЕКГ згідно з власно розробленим медичним програмним
забезпеченням для кількісної оцінки ЕКГ.
Результати. Отримані дані вказують на кардіоміопатію за типом некомпактного
міокарда за результатами проведеної ехокардіографії (ЕхоКГ), тоді як за
результатами магнітно-резонансного дослідження (МРТ) продемонстровані
ознаки некомпактного міокарда верхівки та бокової стінки лівого шлуночка та
наявні ознаки запального процесу по передній і боковій стінках лівого шлуночка
в умовах зниженої фракції викиду 41%. Оскільки при застосуванні в схемі
лікування, окрім торасеміду, еплеренону, периндоприлу, карведилолу, а також
метилпреднізолону, позитивного клінічного та гемодинамічного (згідно з ЕхоКГдослідженням) ефектів не спостерігалося та за наявності визначених чітких
критеріїв й ознак некомпактного міокарда верхівки та бокової стінки лівого
шлуночка (на МРТ) і множинних трабекул і глибоких міжтрабекулярних кишень
(на ЕхоКГ) установлений діагноз некомпактного міокарда лівого шлуночка.
Висновок. Використання власного програмно-діагностичного комплексу «СмартЕКГ» дає підставу виявити додаткові характерні зміни на ЕКГ для рідкісних
кардіальних патологій та покращити їх діагностику і диференційну діагностику,
що у подальшому дає можливість проводити своєчасне та обґрунтоване лікування
таких пацієнтів.

Посилання

1. Maia EC, Savioli FA, Pinheiro SR, Echenique LS, Oliveira Filho

JA. Left ventricular noncompaction in a Para athlete. Einstein

(Sao Paulo) [Internet]. 2019 [cited 2020 Apr 25];17(2):eRC4514.

Available from: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1679-

45082019000200500&script=sci_arttext doi: 10.31744/einstein_

journal/2019RC4514

2. Lixue Y. Non-Compact Cardiomyopathy or Ventricular NonCompact Syndrome? J Cardiovasc Ultrasound. 2014;22(4):165–

72. doi: 10.4250/jcu.2014.22.4.165

3. Al-Kindi SG, El-Amm C, Ginwalla M, Hoit BD, Park SJ, Oliveira

GH. Heart transplant outcomes in patients with left ventricular

non-compaction cardiomyopathy. J Heart Lung Transplant.

2015;34(6):761-5. doi: 10.1016/j.healun.2014.11.005

4. Fung G, Luo H, Qiu Y, Yang D, McManus B. Myocarditis.

Circ Res. 2016;118(3):496-514. doi: https://doi.org/10.1161/

CIRCRESAHA.115.306573

5. Kawano S, Kato J, Kawano N, Yoshimura Y, Masuyama H,

Fukunaga T, et al. Clinical Features and Outcomes of Eosinophilic

Myocarditis Patients Treated With Prednisolone at a Single

Institution Over a 27-year Period. Intern Med. 2011;50(9):975-

81. doi: https://doi.org/10.2169/internalmedicine.50.4079

6. Tashchuk VK, Polianska OS, Ivanchuk PR, Kostenko OV,

Zlonikova KM. Stvorennia prohramnoho zabezpechennia dlia

kil'kisnoi otsinky zmin sehmenta ST pry elektrokardiohrafii

[Creating software for quantify evaluate changes of st-segment

by electrocardiography]. Clinical & Experimental Pathology.

2015;14(1):155-9. (in Ukrainian)

7. Tashchuk VK, Ivanchuk PR, Polianska OS, Rusnak IT.

Pobudova prohramnoho zabezpechennia dlia kil'kisnoi

otsinky elektrokardiohramy: mozhlyvosti i doslidzhennia

zubtsia T [Software design for quantitative evaluation of

electrocardiogram: possibilities and wave examination]. Klinična

anatomiâ ta operativna hirurgiâ. 2015;14(4):10-6. doi: https://doi.

org/10.24061/1727-0847.14.4.2015.2 (in Ukrainian)

8. Dąbek J, Majewski M, Walkowicz W, Gąsior Z. A patient with

abnormalities of the coronary arteries and non-compaction of the

left ventricular myocardium resulting in ischaemic heart disease

symptoms. Folia Morphol (Warsz). 2015;74(4):518-23. doi:

10.5603/FM.2015.0117

9. Matsumoto N, Sato Y, Kunimasa T, Matsuo S, Kato M, Yoda S,

et al. Noncompaction of the ventricular myocardium mimicking

ischemic cardiomyopathy. Ann Nucl Med. 2006;20(9):639-41.

doi: 10.1007/BF02984663

10. Tikkanen JT, Junttila MJ, Anttonen O, Aro AL, Luttinen S,

Kerola T, et al. Early repolarization: electrocardiographic

phenotypes associated with favorable long-term outcome.

Circulation. 2011;123(23):2666-73. doi: 10.1161/

CIRCULATIONAHA.110.014068

11. Stern S. Intermittent heart rate-dependent early repolarization

pattern (J-point ST elevation) demonstrated on Holter recordings.

Cardiol J. 2014;21(2):198-201. doi: 10.5603/CJ.a2013.0118

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-13

Номер

Розділ

Статті