ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ДІАГНОСТИЦІ – ДИГІТАЛІЗАЦІЯ ЕКГ І ВПРОВАДЖЕННЯ «СМАРТ-ЕКГ» З ОЦІНКОЮ ЕФЕКТИВНОСТІ РАНОЛАЗИНУ, ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST

Автор(и)

  • V. K. Tashchuk
  • I. O. Makoviichuk
  • D. I. Onofreichuk
  • P. R. Ivanchuk
  • M. V. Tashchuk
  • O. V. Malinevska-Biliichuk
  • K. K. Luptovich

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIX.2.72.2020.9

Ключові слова:

реполяризація, варіабельність, опитувальник

Анотація

У роботі представлено можливість та доцільність застосування інформаційних систем в діагностиці – дигіталізація ЕКГ і впровадження «Смарт- ЕКГ» з оцінкою ефективності ранолазину, оптимізація лікування синдрому з елевацією сегмента ST. Мета роботи – запровадити дигіталізацію ЕКГ і програму «Смарт-ЕКГ» з оцінкою ефективності ранолазину в умовах оптимізації лікування синдрому з елевацією сегмента ST. Матеріал і методи. Обстежено 40 хворих на гострий Q-IM (STEMI), що надійшли в обласний клінічний кардіологічний центр м. Чернівці, яким була призначена базисна терапія відповідно до сучасних рекомендацій, що включала інтервенційне втручання з відновленням прохідності інфаркт-обумовленої коронарної артерії, подвійну антитромбоцитарну терапію, статини, β-адреноблокатори, інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту, антагоністи альдостерону тощо з додаванням ранолазину (група І, 30 пацієнтів з STEMI). Контролем слугувала група ІІ, 10 пацієнтів зі STEMI, що отримували базисну терапію без додавання ранолазину. Результати. Власні результати дають змогу визначити позитивний вплив ранолазину на стабілізацію вивчених показників дигіталізації ЕКГ згідно з дослідженням змін варіабельності серцевого ритму (SDNN) і варіабельності QT (dQT), феноменів фази реполяризації («кут QRS-T» і “ST slope”), першої похідної ЕКГ з дослідженням показника відношення максимальної швидкості диференційованого зубця Т та визначенням якості життя відповідно до опитувальника EQ-5D-3L, що певною мірою відображає світовий підхід. Висновки. Аналогова шкала EQ–VAS підтверджує ефективний вплив ранолазину на якість життя хворого зі STEMI. Ранолазин за STEMI позитивно діє на маркери електричної нестабільності міокарда і його ішемію, про що засвідчує: зниження частоти серцевих скорочень, ймовірність випадків зменшення SDNN, дисперсії QT та, можливо, приріст показника відношення максимальної швидкості за диференційованою ЕКГ.

Посилання

Kligfield P, Gettes LS, Bailey JJ, Childers R, Deal BJ, Hancock TW, et al. Recommendations for the standardization and interpretation of the electrocardiogram: Part I: the electrocardiogram and its technology a scientific statement from the American Heart Association Electrocardiography and Arrhythmias Committee, Council on Clinical Cardiology; the American College of Cardiology Foundation; and the Heart Rhythm Society endorsed by the International Society for Computerized Electrocardiology. J Am Coll Cardiol. 2007;49(10):1109-27. doi: 10.1016/j. jacc.2007.01.02

Ang D, Lang C. The prognostic value of the ECG in hypertension: where are we now? J Hum Hypertens. 2008;22(7):460-7. doi: 10.1038/jhh.2008.24

Istolahti T, Nieminen T, Huhtala H, Lyytikainen LP, Kahonen M, Lehtimaki T, et al. Long-term prognostic significance of the ST level and ST slope in the 12‑lead ECG in the general population. J Electrocardiol. 2020;58:176-83. doi: https://doi.org/10.1016/j. jelectrocard.2019.12.010

Tashchuk VK, Malinevska-Biliichuk AV, Makoviichuk IO, Turubarova-Leunova NA, Zlonikova KM, Dinova OP, ta in. Elektrokardiohrafichni markery v dyferentsiatsii ishemii i nekoronarnykh ushkodzhen' sertsia u patsiientiv molodoho viku [Electrocardiographic markers for differentiation of ischemia and non-coronary heart disease in young patients]. Bukovinian Medical Herald. 2019;23(1):156-63. doi: https://doi. org/10.24061/2413-0737.XXIII.1.89.2019.24 (in Ukrainian)

Grimm K, Twerenbold R, Abaecherli R, Boeddinghaus J, Nestelberger T, Koechlin L, et al. Diagnostic and prognostic value of ST-segment deviation scores in suspected acute myocardial infarction. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care [Internet]. 2020[cited 2020 Apr 29]:2048872619853579. Available from: https://www.x-mol.com/paper/1235549133934936064 doi: 10.1177/2048872619853579

Strebel I, Twerenbold R, Wussler D, Boeddinhaus J, Nestelberger T, du Fay de Lavallaz J, et al. Incremental diagnostic and prognostic value of the QRS-T angle, a 12-lead ECG marker quantifying heterogeneity of depolarization and repolarization, in patients with suspected non-ST-elevation myocardial infarction. Int J Cardiol. 2019;277:8-15. doi: https://doi.org/10.1016/j. ijcard.2018.09.040

Hodnesdal C, Prestgaard T, Erikssen G, Gjesdal R, Kjeldsen SE, Liestol K, et al. Rapidly Upsloping ST-segment on Exercise ECG: A Marker of Reduced Coronary Heart Disease Mortality Risk. Eur J Prev Cardiol. 2013;20(4):541-8. doi: 10.1177/2047487312444370

Shiina K, Arai T, Sadaki A, Ashiya H, Tomiyama H, Yamashina A. Diagnosis of effort angina pectoris at rest by first derivative electrocardiography. J Cardiol. 2002;40(5):199-206.

O'Neal WT, Chen LY, Nazarian S, Soliman EZ. Reference ranges for short-term heart rate variability measures in individuals free of cardiovascular disease: the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). J Electrocardiol. 2016;49(5):686-90. doi: 10.1016/j. jelectrocard.2016.06.008

Van den Berg ME, Rijnbeek PR, Niemeijer MN, Hofman A, van Herpen G, Bota ML, et al. Normal Values of Corrected Heart-Rate Variability in 10-Second Electrocardiograms for All Ages. Front Physiol [Internet]. 2018[cited 2020 Apr 16];9:424. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5934689/ pdf/fphys-09-00424.pdf doi: 10.3389/fphys.2018.00424

Van den Berg ME, Kors JA, van Herpen G, Bota ML, Hillege H, Swenne VA, et al. Normal Values of QT Variability in 10-s Electrocardiograms for all Ages. Front Physiol [Internet]. 2019[cited 2020 Apr 16];10:1272. Available from: https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6788348/pdf/ fphys-10-01272.pdf doi: 10.3389/fphys.2019.01272

Giampaolo N, Montone RA, Ibanez B, Thiele H, Crea F, Heusch G, et al. Optimized Treatment of ST-Elevation Myocardial Infarction. Circ Res. 2019;125(2):245-58. doi: 10.1161/ CIRCRESAHA.119.315344

Rayner-Hartley E, Sedlak T. Ranolazine: A Contemporary Review. J Am Heart Assoc [Internet]. 2016[cited 2020 Apr 21];5(3):e003196. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih. gov/pmc/articles/PMC4943285/pdf/JAH3-5-e003196.pdf doi: 10.1161/JAHA.116.003196

Rayner-Hartley E, Parvand M, Humphries KH, Starovoytov A, Park JE, Sedlak T. Ranolazine for Symptomatic Management of Microvascular Angina. Am J Ther [Internet]. 2020[cited 2020 Apr 16];27(2):e151-8. Available from: https://journals.lww. com/americantherapeutics/Abstract/2020/03000/Ranolazine_ for_Symptomatic_Management_of.3.aspx doi: 10.1097/ MJT.0000000000000779

Ibanez B, James S, Agewall S, Antunes MJ, Bucciarelli-Ducci C, Bueno H, et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with STsegment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2018;39(2):119–77. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ ehx393

Tashchuk VK, Ivanchuk PR, Polianska OS, Rusnak IT. Pobudova prohramnoho zabezpechennia dlia kil'kisnoi otsinky elektrokardiohramy: mozhlyvosti i doslidzhennia zubtsia T [Software design for quantitative evaluation of electrocardiogram: possibilities and wave examination]. Klinična anatomiâ ta operativna hirurgiâ. 2015;14(4):10-6. doi: https://doi. org/10.24061/1727-0847.14.4.2015.2 (in Ukrainian)

Tashchuk VK, Polianska OS, Ivanchuk PR, Tashchuk IA, Al-Salama MV, Tashchuk MV. Pobudova prohramnoho zabezpechennia dlia vyvchennia variabel'nosti sertsevoho rytmu, dyspersii intervalu QT [Building software for study heart rate variability, qt dispersion]. Clinical & experimental pathology. 2015;14(1):160-4. doi: https://doi.org/10.24061/1727-4338. XIV.1.51.2015.36 (in Ukrainian)

Tashchuk VK, Ivanchuk PR, Tashchuk MV, Polyanska OS, Amelina TM, Makoviychuk IO, ta in. Kil'kisna otsinka elektrokardiohramy v porivnianni efektyvnosti kardioprotektsii pry hostromu infarkti miokarda [Quantitative evaluation of electrocardiogram in comparison of cardioprotection efficiency in acute myocardial infarction]. Bukovinian Medical Herald. 2017;21(2 Ch 1):94-9. doi: https://doi.org/10.24061/2413-0737. XXI.2.82.1.2017.20 (in Ukrainian)

Tashchuk VK, Ivanchuk PR, Amelina TM, Tashchuk MV, Savchuk OV. Kardioprotektyvni efekty metabolichnoi terapii u khvorykh na ishemichnu khvorobu sertsia: analiz tsyfrovoi obrobky elektrokardiohramy za dopomohoiu prohramnoho kompleksu «Smart-EKH» [Cardioprotective effects of metabolic therapy in patients with ischemic heart disease: analysis of digital processing of electrocardiogram using the software complex "Smart ECG"]. Clinical & experimental pathology. 2018;17(2):91-8. doi: https:// doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.2.64.2018.18 (in Ukrainian)

Tashchuk VK, Ivanchuk PR, Polianska OS, Tashchuk MV, Savchuk OV. Osoblyvosti zastosuvannia metabolichnoi terapii u khvorykh na hostru ta khronichnu ishemichnu khvorobu sertsia: analiz tsyfrovoi obrobky elektrokardiohramy za dopomohoiu prohramnoho kompleksu «Smart-EKH» [Peculiarities of the metabolic therapy use in patients with acute and chronic ischemic heart disease: analysis of digital processing of electrocardiogram using the software complex "Smart ECG"]. Clinical & experimental pathology. 2018;17(2):99-106. doi: https://doi. org/10.24061/1727-4338.XVII.2.64.2018.19 (in Ukrainian)

Tashchuk VK, Polianska OS, Ivanchuk PR, Amelina TM, Tashchuk MV. Kardioprotektsiia u khvorykh zi stabil'noiu stenokardiieiu: analiz tsyfrovoi obrobky elektrokardiohramy [Cardioprotection in patients with ischemic heart disease evaluated by digital processing of electrocardiogram]. Ukrainian Journal of Cardiology. 2018;5:39-44. doi: https://doi.org/10.31928/1608- 635X-2018.5.3944 (in Ukrainian)

Janssen MF, Bonsel G, Luo N. Is EQ-5D-5L Better Than EQ5D-3L? A Head-to-Head Comparison of Descriptive Systems and Value Sets from Seven Countries. Pharmacoeconomics. 2018;36(6):675-97. doi: 10.1007/s40273-018-0623-8

Alapati V, Tang F, Charlap E, Chan PS, Heidenreich PA, Jones PG, et al. Discharge Heart Rate After Hospitalization for Myocardial Infarction and Long‐Term Mortality in 2 US Registries. J Am Heart Assoc [Internet]. 2019[cited 2020 Apr 21];8(3):e010855. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih. gov/pmc/articles/PMC6405572/pdf/JAH3-8-e010855.pdf doi: 10.1161/JAHA.118.010855

Salazar CA, Basilio Flores JE, Veramendi Espinoza LE, Mejia Dolores JW, Rey Rodriguez DE, Munarriz CL. Ranolazine for stable angina pectoris. Cochrane Database Syst Rev [Internet]. 2017[cited 2020 Apr 21];2(2):CD011747. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6373632/pdf/ CD011747.pdf doi: 10.1002/14651858.CD011747.pub2

Zweiker R, Aichinger J, Metzler B, Lang I, Wallner E, Delle-Karth G. Ranolazine: impact on quality of life in patients with stable angina pectoris, results from an observational study in Austria - the ARETHA AT study. Wien Klin Wochenschr. 2019;131(7- 8):165-73. doi: https://doi.org/10.1007/s00508-019-1481-x

Mehta PK, Shilpa S, Minissian M, Harsch MR, Martinson M, Nyman JA, et al. Ranolazine Reduces Angina in Women with Ischemic Heart Disease: Results of an Open-Label, Multicenter Trial. J Womens Health (Larchmt). 2019;28(5):573-82. doi: 10.1089/jwh.2018.7019

Scirica BM, Morrow DA, Hod H, Murphy SA, Belardinelli L, Hedgepeth CM, et al. Effect of ranolazine, an antianginal agent with novel electrophysiological properties, on the incidence of arrhythmias in patients with non ST-segment elevation acute coronary syndrome: results from the Metabolic Efficiency With Ranolazine for Less Ischemia in Non ST-Elevation Acute Coronary Syndrome Thrombolysis in Myocardial Infarction 36 (MERLIN-TIMI 36) randomized controlled trial. Circulation. 2007;116(15):1647-52. doi: 10.1161/circulationaha.107.724880

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-13

Номер

Розділ

Статті