DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XV.1.55.2016.18

ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЛЕЙКОГРАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЦИТОГЕНЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ КРОВІ ПРИ МІЄЛОФІБРОЗІ

R. Lozynskyy

Анотація


Мієлофіброз є рідкісним практично невиліковним захворюванням із ураженням кровотворних стовбурових клітин. Цитогенетичні аномалії є маркерами несприятливого перебігу хвороби. Для уникнення необхідності пункції фіброзованого кісткового мозку використовується авторська методика цитогенетичного аналізу периферійної крові зі специфічним стимулятором - гранулоцитарним колонієстимулюючим фактором. Метою роботи був пошук критеріїв отримання якісних препаратів метафазних хромосом із периферійної крові для цитогенетичного аналізу в хворих на мієлофіброз. Проаналізовано показники лейкоцитів та рівня мітотичної активності в цитогенетичних препаратах крові 45-ти хворих на мієлофіброз. У 73,3% хворих одержано достатню кількість придатних до цитогенетичного аналізу метафазних пластинок, а у 26,7% - не вдалося отримати мітотичного поділу клітин. Мітотична активність висока в 93,3% хворих із ≥1% бластів або промієлоцитів у лейкоцитарній формулі. За наявності зсуву лейкоцитарної формули вліво без цих клітин до мієлоцитів, метамієлоцитів і/або паличкоядерних нейтрофілів ≥12% отримано метафазні хромосоми лише в 50% хворих, причому мітотичний індекс виявився нижчим. За відсутності значного лейкоцитарного зсуву вліво достатньої кількості метафазних пластинок не отримано в жодного хворого. Таким чином, цитогенетичне дослідження специфічно стимульованої периферійної крові доцільне за наявності в лейкоцитарній формулі бластних клітин та промієлоцитів, а також має обмежене застосування при значному зсуві лейкоцитарної формули вліво без виявлення цих клітин. При нормальній лейкоцитарній формулі дослідження метафазних хромосом крові недоцільне.

Ключові слова


мієлофіброз; цитогенетичний аналіз; лейкоцитарна формула крові; Г-КСФ

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Epidemiology of Myeloproliferative Neoplasms in Norway / C. Roaldsnes, A. Waage, M. Nørgaard and Waleed Ghanima / Blood. - 2014. - Vol. 124(21). - P. 1858.


2. Passamonti F. A New International Multicenter-Based Model to Predict Survival in Myelofibrosis Secondary to Polycythemia and Thrombocythemia: The Mysec Prognostic Model (MYSEC-PM) / F.Passamonti, A. Vannucchi, D. Caramazza et al. // Blood.- 2014, vol. 124.- P. 1826-1826.


3. Gangat N. DIPSS Plus: A Refined Dynamic International Prognostic Scoring System for Primary Myelofibrosis That Incorporates Prognostic Information From Karyotype, Platelet Count, and Transfusion Status / N. Gangat, D. Caramazza, R. Vaidya [et al.] // Journal of Clinical Oncology. – 2011. – №4. – Р. 392-397.


4. Лозинський Р.Ю. Нові цитогенетичні підходи до моніторингу мієлофіброзу / Р.Ю. Лозинський, М.Р. Лозинська, Н.В. Гулеюк// Вісн. пробл біол. і мед. - 2015. - №4 - С.186-191.


5. Kvasnicka H.M. WHO classification of myeloproliferative neoplasms (MPN): A critical update / H.M. Kvasnicka // Curr Hematol Malig Rep. - 2013. - Dec; vol.8(4).- P. 333-341.


6. Shaffer L.G. International System for Human Cytogenetic Nomenclature/ L.G.Shaffer, M.L.Slovak, L.J. Campbell [et all] // Basel: S Karger, 2009.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754