DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XV.1.55.2016.28

ВПЛИВ ПРОВЕДЕНОЇ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ СТЕНТУВАННЯ НА ПОКАЗНИКИ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ ТА ТУРБУЛЕНТНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ХВОРИХ НА ХСН ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА

N. V. Savchuk

Анотація


Оцінка методу реваскуляризації міокарда шляхом стентування BMS інфаркт-залежної коронарної артерії (ІЗКА) через один місяць за допомогою холтерівського моніторування ЕКГ показала перевагу перкутанного коронарного втручання над консервативною терапією за рахунок зменшення середніх значень виникнення як шлуночкової, так і суправентрикулярної екстрасистолії. Відзначено порівняно вищу ефективність проведення реперфузії в гострий період інфаркту міокарда (ІМ), порівняно із застосуванням консервативної терапії у хворих на хронічну серцеву недостатність (ХСН), для зменшення патологічної турбулентності серцевого ритму (ТСР). У статті наведені результати аналізу варіабельності серцевого ритму (ВСР), що є важливим показником прогнозування перебігу захворювання. Хворі на ХСН з перенесеним ІМ характеризувалися вірогідним зниженням добової ВСР порівняно з практично здоровими особами. У них спостерігалося статистично вірогідне зниження часових показників загальної ВРС: SDNNi, SDNN, rMSSD, pNN50. Встановлено, що показник rMSSD знижений у хворих на ХСН без проведеного стентування, що вказує на ослаблення активності парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи (ВНС) і зниження «захисту» серця від виникнення життєво небезпечних аритмій.

Ключові слова


серцева недостатність; інфаркт міокарда; стентування; турбулентність серцевого ритму; варіабельність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Коберник Н.М. Роль порушень гемоваскулярного гемостазу в прогресуванні хронічної серцевої недостатності в осіб похилого віку, що перенесли інфаркт міокарда із зубцем Q / Н.М. Коберник // Укр.кардіол.ж. – 2011. – № 1. – С.79-85.


2. Рекомендації з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності / Л.Г. Воронков, К.М. Амосова, А.Е. Багрій [та ін.]. – К., 2012. – 106 с.


3. Світлик Г.В. Аритмії у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST / Г.В. Світлик // Ліки України. – 2012. – № 9 (165) . – С. 40-43.


4. Турбулентность сердечного ритма в оценке риска внезапной сердечной смерти / Е.В. Шляхто, Э.Р. Бернгардт, Е.В. Пармон [и др.] // Вестн. аритмол. – 2004. – № 38. – С. 49-56.


5. Dynamics of heart rate turbulence / A. Bauer, P. Barthel, R. Schneider [et al.] // Circulation. – 2001. – Vol. 104. – P. 1622.


6. Impact of coupling interval on heart rate turbulence / A. Bauer, P. Barthel, R. Schneider [et al.] // Eur. Heart J. – 2001. – Vol. 22. – P. 438-2324.


7. Effects of ventricular premature stimulus coupling interval on blood pressure and heart rate turbulence / M.A. Watanabe, J.E. Marine, M. Sheldon [et al.] // Circulation. – 2002. – Vol. 106. – P. 325-330.


8. Heart-rate turbulence after ventricular premature beats as a predictor of mortality after acute myocardial infarction / G. Schmidt, M. Malik, P. Barthel [et al.] // Lancet. – 1999. – Vol. 353. – P. 1390-1396.


9. Third universal definition of myocardial infarction / K. Thygesen, J.S. Alpert, A.S. Jaffe [et al.] // Circulation. – 2012. – Vol. 126. – Р. 2020-2035.


10. Watanabe M.A. Heart rate turbulence in the spontaneous ventricular tachyarrhythmia database / M.A. Watanabe, M.E. Josephson // PACE. – 2000. – Vol. 23. – P. 686.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754