DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XV.1.55.2016.36

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ТОВСТОЇ КИШКИ У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТИПУ 2

O. S. Khukhlina, N. V. Vishchak

Анотація


У статті наведені  дані щодо функціонального стану товстої кишки за коморбідного перебігу неалкогольного стеатогепатиту та цукрового діабету типу 2.  У 100 обстежених хворих досліджувалися  частота виникнення та особливості клінічного перебігу функціональних розладів кишечнику. Встановлено, що на тлі цукрового діабету типу 2 та неалкогольного стеатогепатиту найчастіше розвивається синдром подразненої  кишки,  частота виникнення  та  ступінь тяжкості  якого зростає із збільшенням тривалості цукрового діабету типу 2.  Також серед обстежених хворих мали місце симптоми діабетичної ентеропатії  та синдром кишкової псевдообструкції.


Ключові слова


синдром подразненої кишки; цукровий діабет типу 2; неалкогольний стеатогепатит

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ендоскопічні та морфологічні особливості слизової оболонки товстої кишки при синдромі подразненого кишечнику / А.С. Свінціцький, Г.А. Соловйова, О.Г. Курик, С.А. Нагієва // Сучас.гастроентерол.- 2013.- № 3 (71).- С. 7-13.


2. Коруля І.А. Сучасні можливості лікування пацієнтів із синдромом подразненого кишечнику з діареєю / І.А. Коруля, І.Я. Лопух, О.М. Герасименко // Сучасна гастроентерол.- 2013.- № 3 (71).- С. 59-62.


3. Кульчицька О.М. Оптимізація лікування хворих із синдромом подразненого кишечнику / О.М. Кульчицька // Сучас. гастроентерол.– 2013.- №3 (71).- С. 40-44.


4. Малиновская Н.А. Пораженияпищеварительноготракта при сахарномдиабете / Н.А. Малиновская // Бук. мед. вісник. – 2010. – Т. 14, №1 (53). – С. 168–172.


5. Погромов А.П. Диабетическаяавтономнаяневропатия и органыпищеварения / А.П.Погромов, В.Ю.Батурова // Фарматека. – 2011. – №5. – С. 42–45.


6. Степанов Ю.М. Нові погляди на механізми розвитку синдрому подразненого кишечнику та реальність їх корекції / Ю.М.Степанов, І.Я.Будзак // Сучас.гастроентерол.- 2012.- № 5 (67).- С. 61-66.


7. Филиппов Ю. Гастроэнтерологическиенарушения при диабетическойнейропатии / Ю. Филиппов // Врач. – 2011. – №4. – С. 96–101.


8. Хухліна О.С. Неалкогольна жирова хвороба печінки, метаболічний синдром та синдром надмірного бактеріального росту: клінічні особливості перебігу, патогенетичні механізми взаємообтяження / О.С.Хухліна, І.Ю.Корнійчук, О.Є.Мандрик.- Чернівці: БДМУ, 2013.- 244 с.


9. Хухліна О.С. Патогенетичне обґрунтування комплексного лікування діабетичної гастропатії / О.С.Хухліна, Ж.А.Нечіпай, О.С.Воєвідка // Бук. мед. вісник.- 2013.- №3.- С. 34-38.


10. Шапошникова Ю.Н. Гастроэнтерологическиеосложнения сахарного диабета: современноесостояниевопроса / Ю.Н. Шапошникова, Н.И. Клименко // Острые и неотложныесостояния в практикеврача.- 2012.- № 2-3 (31).- С. 20-25.


11. Al-Judaibi B. Safety and efficacy of tegaserod therapy in patients with irritable bowel syndrome or chronic constipation / В.Al-Judaibi, N.Chande, J.Gregor // Can. J. Clin. Pharmacol. - 2010. - Vol. 17, №1. - P. 194-200.


12. Keller J. Intestinal and anorectal motility and functional disorders / J. Keller, P.Layer // BestPract. Res. Clin. Gastroenterol. - 2009. - Vol. 23, №3. - P. 407-423.


13. Shakil A. Gastrointestinal complications of diabetes / А.Shakil, R.J.Church, S.R. Shobha // Am. Fam. Physician. – 2008. – Vol. 77, № 12. – P. 1697–1702.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754