DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XV.2.56.2016.34

РЕАКТИВНА ВІДПОВІДЬ НЕЙТРОФІЛЬНИХ ГРАНУЛОЦИТІВ ПЕРИФЕРІЙНОЇ КРОВІ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ

L. P. Sydorchuk, V. S. Dshuriak

Анотація


У хворих на ішемічну хворобу серця нейтрофільні гранулоцити проявляють незначну (підвищення на 8,20%, Р>0,05) реактивну відповідь на процеси, які відбуваються в організмі, що підтверджується підвищенням лімфоцитарно-гранулоцитарного індексу на 42,86%. Захисна функція нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові хворих на ішемічну хворобу серця знижена, про що засвідчує зниження фагоцитарної активності цих клітин на 37,91%. Секреторна активність практично не змінюється. Прослідковується тенденція до підвищення в супернатанті нейтрофільних гранулоцитів концентрації ряду цитокінів ФНП-α на 11,04%, (Р>0,05),  IL-6 – на 6,46% (Р>0,05), IL-8 – на 16,54% (Р>0,05)  та ІНФ- α – на 9,01% (Р>0,05).


Ключові слова


ішемічна хвороба серця; нейтрофільні гранулоцити; реактивна відповідь; захисна і секреторна функція

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Каспрук Н.А. Клітинна реактивність, рівень адаптаційного напруження, реактивна відповідь нейтрофілів периферійної крові та імунологічна реактивність організму хворих на негоспітальну пневмонію/Н. Каспрук, Л.І.Сидорчук, А.Ю. Михалко та ін.//Загальна патологія та патол. фізіологія, 2012. – Т.7, № 4 (додаток Б). - С.129-136.

2. Сидорчук І.Й. Реактивна відповідь нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові хворих на гострий бронхіт./І.Й.Сидорчук, Л.І. Сидорчук, С.А.Левицька та ін.//Бук. мед. вісник. - 2015.-Т. 19. - № 2 (74).-С.172-176.

3. Курс лекций по клинической кардиологии/под. Ред. док. мед. наук, проф. В.И. Целуйко. - Х.: «Гриф», 2004. – 576с.

4. Диагностика и лечение внутренних болезней: Руководство для врачей: в 3т. / под ред. Ф.И. Комарова. - М.: Медицина,1991. - Т.1: Болезни сердечно-сосудистой системы, ревматические болезни. /под ред. Е.Е. Гогина.-1991.- 559 c .

5. Friemel H. Immunologisone Arbeitsmethodon/Helmut Friemel//Rostock: Universitat.-1984.-472p.

6. Wong L. The Identification of Fc and C3 receptors on human neutrophils/L.Wong, R.Wilson//J.Immunol. Methods. - 1975. - № 7. - Р.69-76.

7. Haslett C., Chilvers E.R., Hunter J.A., Boon N.A. Davidson’s principles and practice of medicine. -Edinburg, 2001. – 427p.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754