DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.2.60.2017.13

КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА САЛЬМОНЕЛЬОЗУ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

O. V. Prokopiv, I. V. Dybas, N. M. Prykuda

Анотація


Мета роботи – вивчити епідеміологічні закономірності та особливості клінічного перебігу сучасного сальмонельозу у дітей раннього віку.

Матеріали та методи. Спостереження проведено у 67 дітей віком від 1–36 міс., хворих на сальмонельоз, які знаходилися на стаціонарному лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні (ЛОІКЛ) упродовж 2014–2016 рр. Зважаючи на вік хворих, сформовано 2 групи зіставлення: І – 33 (49,25%) дітей віком 1–12 місяців, ІІ – 34 (50,75%) дітей віком 13–36 місяців. Тяжкість загального стану хворого оцінювали за інтенсивністю проявів інтоксикаційного синдрому в поєднанні з диспепсичним ступенем ексикозу, наявністю ознак нейротоксикозу, розладів мікроциркуляції, гемодинаміки, серцево-судинної та дихальної недостатності. Для з'ясування етіології ГКІ проводились бактеріологічні дослідження випорожнень, сечі, при потребі й крові. Статистичну обробку отриманих результатів проводили за методами варіаційної статистики з визначенням середнього арифметичного (М), стандартної похибки середнього арифметичного (m), відносної величини (p) та з використанням MS Exel, Statistica 8.

Результати. Встановлено, що в етіологічній структурі домінував штам S. enteritidis (88,1%). Дані епідеміологічного анамнезу хворих на сальмонельоз 67 дітей раннього віку засвідчують про переважання харчового шляху передачі інфекції (80,1%). Сальмонельоз у дітей раннього віку проявлявся здебільшого в середньотяжкій формі (71,7%) з вираженим диспепсичним синдромом. Тяжка форма спостерігалася лише у 28,3% хворих. Перебіг сальмонельозу у дітей раннього віку обтяжують дво- та трикомпонентні бактерійні асоціації, складовими яких є умовно патогенні бактерії.

Висновки. При аналізі бактеріологічних досліджень випорожнень хворих на сальмонельоз дітей раннього віку встановлено переважання штаму S. enteritidis (88,1%) над S. thyphimurium (11,9%). Дані епідеміологічного анамнезу дають змогу вважати ймовірним у 80,6% хворих дітей раннього віку харчовий шлях інфікування. Сальмонельоз у дітей раннього віку характеризується розвитком середньотяжких форм хвороби (71,7%) з домінуванням у клінічній картині диспепсичного синдрому, тривалість якого значною мірою визначається віком дитини, порушеним преморбідним фоном. Перебіг хвороби обтяжують дво- та трикомпонентні бактерійні асоціації, складовими яких є умовно патогенні бактерії (E. aerogenes, С. albicans, S. aureus).


Ключові слова


сальмонельоз; діти раннього віку; клінічний перебіг; захворюваність

Повний текст:

PDF

Посилання


Bubalo VO. Suchasnyy stan zakhvoryuvanosti na sal'monel'ozy v Ukrayini [The current state of the incidence of salmonellosis in Ukraine]. Ukrayins'kyy medychnyy al'manakh. 2013. T. 16, № 3. S. 26–28. (in Ukrainian).

Bubalo VO. Zoonozni sal'monel'ozy v Ukrayini ta kharakter zmin zbudnykiv i epidemichnoho protsesu [Zoonotic salmonellosis in Ukraine and the nature of pathogens and changes in the epidemic process]. Materialy nauk.-prakt. konf. «Infektsiyni khvoroby suchasnosti: etiolohiya, epidemiolohiya, diahnostyka, likuvannya, profilaktyka, biolohichna bezpeka», prysvyachenoyi shchorichnym "Chytannyam» pam"yati akademika L.V. Hromashevs'koho" (15-16 zhovt. 2015, m. Kyyiv). Kyyiv. 2015. S. 29–31. (in Ukrainian).

Zaryts'kyy AM, Hlushkevych TH, Bubalo VO. Aktual'nist' sal'monel'ozu v Ukrayini i perspektyva borot'by z nym [The relevance of salmonellosis in Ukraine and the prospect of combat]. Infektsiyni khvoroby. 2016. # 3. S. 5–9. doi: 10.11603/1681-2727.2016.3.6881. (in Ukrainian).

Malysh NH, Chemych MD, Kovalenko OI. Suchasni osoblyvosti epidemichnoho protsesu sal'monel'ozu [Modern features of epidemic process salmonellosis]. Infektsiyni khvoroby. 2013. # 4. S. 30–35. (in Ukrainian).

Rezul'taty epidrozsliduvannya spalakhu sal'monel'ozu u Ternopil's'kiy oblasti [Results epidrozsliduvannya salmonellosis outbreaks in Ternopil region] /V.O. Panychev ta in. Infektsiyni khvoroby. 2015. # 2. S. 73–75. (in Ukrainian).

Epidemichni osoblyvosti sal'monel'oziv na terytoriyi Zaporiz'koyi oblasti [Epidemic features of salmonellosis in Zaporizhzhya region] /N.M. Polishchuk ta in. Zaporozhskiy meditsinskiy zhurnal. 2012. № 5. S. 46–48. (in Ukrainian).

Arshad MM, Wilkins MJ, Downes FP, Rahbar MH, Erskine RJ, Boulton ML, et al.Epidemiology of infant salmonellosis in Michigan: Records of 1995–2001. Journal of Pediatric Infectious Diseases. 2007;2(2):89–94.

Das JK, Salam RA, Bhutta ZA. Global burden of childhood diarrhea and interventions. Curr Opin Infect Dis. 2014 Oct;27(5):451-8. doi: 10.1097/QCO.0000000000000096.

Dera-Tomaszewska B, Tokarska-Pietrzak E. Typowanie bakteriofagowe w diagnostyce paleczek Salmonella enteritidis wystepujacych w polsce. Post. Microbiol. 2012;51(4):323–29.

Fletcher SM, McLaws M, Ellis JT. Prevalence of gastrointestinal pathogens in developed and developing countries: systematic review and meta-analysis. J Public Health Res. 2013 Jul 16;2(1):42-53. doi: 10.4081/jphr.2013.e9.

Küçük Ö, Biçer S, Ugraş M, Çöl D, Giray T, Çiler Erdag G, et al. Report of data on children with non-typhi Salmonella gastroenteritis in a three-year period. Infez Med. 2016 Sep 1;24(3):194-200.

Sadkowska-Todys M, Czarkowski MP. Salmonelosis in Poland in 2014. Przegl Epidemiol. 2016;70(3):358–66.

Waksmańska W, Rutkiewicz J, Mikulska M. Salmonella u osób zamieszkujących powiat bielskii miasto Bielsko-Biała. Probl Hig Epidemiol. 2014;95(3):624–29.

Ziuziakowski M, Kasprzak J, Klawe JJ. Analiza retrospektywna zakażeń pałeczkami Salmonella w latach 2007–2013 w wybranych powiatach województwa kujawsko-pomorskiego. Probl Hig Epidemiol. 2014;95(3):616–23.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бубало В.О. Сучасний стан захворюваності на сальмонельози в Україні. Український медичний альманах. 2013. Т. 16, № 3. С. 26–28.

2. Бубало В.О. Зоонозні сальмонельози в Україні та характер змін збудників і епідемічного процесу. Матеріали наук.-практ. конф. «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека», присвяченої щорічним "Читанням» пам'яті академіка Л.В. Громашевського" (15-16 жовт. 2015, м. Київ). Київ. 2015. С. 29–31.

3. Зарицький А.М., Глушкевич Т.Г., Бубало В.О. Актуальність сальмонельозу в Україні і перспектива боротьби з ним. Інфекційні хвороби. 2016. № 3. С. 5–9. doi: 10.11603/1681-2727.2016.3.6881.

4. Малиш Н.Г., Чемич М.Д., Коваленко О.І. Сучасні особливості епідемічного процесу сальмонельозу. Інфекційні хвороби. 2013. № 4. С. 30–35.

5. Результати епідрозслідування спалаху сальмонельозу у Тернопільській області /В.О. Паничев та ін. Інфекційні хвороби. 2015. № 2. С. 73–75.

6. Епідемічні особливості сальмонельозів на території Запорізької області /Н.М. Поліщук та ін. Запорожский медицинский журнал. 2012. № 5. С. 46–48.

7. Arshad MM,  Wilkins MJ, Downes FP,  Rahbar MH, Erskine RJ,  Boulton  ML, et al.Epidemiology of infant salmonellosis in Michigan: Records of 1995–2001. Journal of Pediatric Infectious Diseases. 2007;2(2):89–94.

8. Das JK,  Salam RA, Bhutta ZA. Global burden of childhood diarrhea and interventions. Curr Opin Infect Dis. 2014 Oct;27(5):451-8. doi: 10.1097/QCO.0000000000000096.

9. Dera-Tomaszewska B, Tokarska-Pietrzak E. Typowanie bakteriofagowe w diagnostyce paleczek Salmonella enteritidis wystepujacych w polsce. Post. Microbiol. 2012;51(4):323–29.

10. Fletcher SM, McLaws M, Ellis JT. Prevalence of gastrointestinal pathogens in developed and developing countries: systematic review and meta-analysis. J Public Health Res. 2013 Jul 16;2(1):42-53. doi: 10.4081/jphr.2013.e9.

11. Küçük Ö, Biçer S, Ugraş M, Çöl D, Giray T, Çiler Erdag G, et al. Report of data on children with non-typhi Salmonella gastroenteritis in a three-year period. Infez Med. 2016 Sep 1;24(3):194-200.

12. Sadkowska-Todys M,  Czarkowski MP. Salmonelosis in Poland in 2014. Przegl Epidemiol. 2016;70(3):358–66.

13. Waksmańska W,  Rutkiewicz J, Mikulska M. Salmonella u osób zamieszkujących powiat bielskii miasto Bielsko-Biała. Probl Hig Epidemiol. 2014;95(3):624–29.

14. Ziuziakowski M,  Kasprzak J, Klawe JJ. Analiza retrospektywna zakażeń pałeczkami Salmonella w latach 2007–2013 w wybranych powiatach województwa kujawsko-pomorskiego. Probl Hig Epidemiol. 2014;95(3):616–23.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754