DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.2.60.2017.19

РОЛЬ НЕЙРОІМУНОЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ В ДИЗРЕГУЛЯЦІЇ МОРФОГЕНЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕМБРІО- ТА ФЕТОГЕНЕЗІ

V. F. Myslytsky, S. S. Tkachuk, A. V. Tkachuk, I. P. Burdenyuk, M. D. Perepeliuk

Анотація


Мета роботи – аналіз спеціалізованої наукової літератури для узагальнення даних про роль нейроімунної системи в дизрегуляції морфогенетичних процесів.

На сьогодні необхідно дати розгорнуту характеристику порушень різних морфогенетичних процесів при дисфункції нейроімунної системи внаслідок багатоплановості проблеми. Найбільш достовірним матеріалом для проведення такого аналізу володіють ембріологи та спеціалісти з вродженої генетичної патології. Упродовж багатьох десятиліть накопичувалися численні клінічні спостереження, які безпосередньо або опосередковано вказують на залежність різних гістогенезів під час ембріонального розвитку від стану нейроімунної системи в цілому, її первинних і вторинних лімфоїдних органів та гуморальних факторів, імунітету зокрема.

Висновок. Функціональна недостатність імунної системи залежить від недостатності тієї чи іншої популяції лімфоїдних клітин, внаслідок порушення багатокомпонентного регуляторного каскаду.


Ключові слова


неонатальний період; нейроімуноендокринна система; ембріо- та фетогенез; дизрегуляція

Повний текст:

PDF

Посилання


Akmaev IG. Neyroimmunoendokrinologiya: fakty i gipotezy [Neuroimmunoendocrinology: facts and hypotheses]. Problemy endokrinologii. 2000. Т. 43, № 1. S. 3-9. (in Russian).

Babaeva AG. Rol' imunnoy sistemy v dizregulyatsii morfogeneticheskikh protsessov [The role of the immune system in the dysregulation of morphogenetic processes]. V kn.: Dizregulyatornaya patologiya /pod red. G.N. Kryzhanovskogo. Moskva: Meditsina, 2002. S. 366-386. (in Russian).

Barashnev YuI. Perinatal'naya nevrologiya [Perinatal Neurology]. Moskva: Triada-Kh, 2004. 276 s. (in Russian).

Rol' pro- i protivovospalitel'nykh tsitokinov v immunnoy adaptatsii novorozhdennykh detey [The role of pro and anti-inflammatory cytokines in the immune adaptation of newborns] /NN. Volodin i dr. Journal on Immunorehabilitation. 1999. Т. 2, № 1. S. 175-185. (in Russian).

Volodin NN, Medvedev MI, Gorbunov AV. Komp'yuternaya tomografiya v kompleksnoy diagaostike pri gipoksicheski-ishemicheskikh porazheniyakh golovnogo mozga novorozhdennykh [Computed tomography in complex diagrahics with hypoxic-ischemic brain lesions of newborns]. Rossiyskiy vestnik perinatologii i pediatrii. 2003. № 1. S. 19-25. (in Russian).

Gol'mberg EМ, Dychay AM, Zhdanov VV. Rol' gemopoezindutsirruyushchego mikrookrozheniya v regulyatsii krovetvoreniya pri tsitotoksicheskikh moelosupressiyakh [The role of hemopoiesis-inducing micro-necrosis in the regulation of hematopoiesis in cytotoxic myelosuppression]. Tomks: STT, 1999. 128 s. (in Russian).

Gol'mberg EМ, Dychay AM, Zhdanov VV. Mekhanizmy dizregulyatsii sistemy krovi pri patologii [Mechanisms of blood system dysregulation in pathology]. V kn.: Dizregulyatornaya patologiya /pod red. G.N. Kryzhanovskogo. Moskva: Meditsina, 2002. S. 386-395. (in Russian).

Dygay AM, Klimenko NA. Vospalenie i gemopoez [Inflammation and hemopoiesis]. Tomks, 1992. 276 s. (in Russian).

Zhadan IA. Rol' vnutriutrobnykh infektsiy v razvitii perinatal'noy patologii [The role of intrauterine infections in the development of perinatal pathology]. Mezhdunarodnyy meditsinskiy zhurnal. 2002. T. 8, № 3. S. 60-62. (in Russian).

Kashkin KP, Bekhalo VA. Stratehiya imunolaboratornykh doslidzhen' u klinitsi infektsiynykh zakhvoryuvan' (lektsiya) [Strategy imunolaboratornyh clinical research in infectious diseases (lecture)]. Klinichna laboratorna diahnostyka. 2004. № 3. S. 23-34. (in Ukrainian).

Reaktivnaya trevozhnost' i psikhoterapiya beremennykh s vysokim riskom prenatal'nogo porazheniya tsentral'noy nervnoy sistemy ploda [Reactive anxiety and psychotherapy of pregnant women with a high risk of prenatal damage to the central nervous system of the fetus] / L.G. Kirillova i dr. Perynatolohiya ta pediatriya. 2002. № 2. S. 14-16. (in Russian).

Kovtun IYu, Volodin NN, Degtyarev DN. Rezul'taty rannego i otdalennogo katamneza u detey, rodivshikhsya ot materey s gerpesvirusnoy infektsiey [Results of early and distant catamnesis in children born to mothers with herpesvirus infection]. V kn.: Problemy vnutriutrobnoy infektsii ploda i novorozhdennogo. Moskva: GOU VUNMTs MZ RF, 2000. S. 273-275. (in Russian).

Korchyns'ka OO. Aktual'ni aspekty peredchasnykh polohiv na foni tsytomehalovirusnoyi infektsiyi [Important aspects of premature births on the background of CMV infection]. Zbirnyk naukovykh prats' spivrobitnykiv KMAPO im. P.L. Shupyka, 2003. Vyp.12, Kn. 3. S. 56-61. (in Ukrainian).

Korchyns'ka OO. Vplyv tsytomehalovirusnoyi infektsiyi na perebih vahitnosti, polohiv, pislyapolohovoho ta neonatal'noho periodiv [Effect of cytomegalovirus infection on pregnancy, childbirth, postpartum and neonatal periods]. Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho universytetu. Seriya "Medytsyna". 2001. Vyp. 15. S. 151-153. (in Ukrainian).

Osnovy imunopatolohiyi [Fundamentals of immunopathology] / VF. Myslyts'kyy ta in. Chernivtsi: Medakademiya, 2002. 217 s. (in Ukrainian).

Kompensatornye mekhanizmy ploda v usloviyakh platsentarnoy nedostatochnosti [Compensatory mechanisms of the fetus in conditions of placental insufficiency] /SV. Novikova i dr.; pod red. VI. Krasnopol'skogo. Moskva, 2008. 211 s. (in Russian).

Pishak VP, Tkachuk SS, Myslyts'kyy VF. Kontseptsiya patohenezu porushen' stres aktyvnosti u samtsiv iz syndromom prenatal'noho stresu [The concept of stress disorders pathogenesis of activity in males with the syndrome prenatal stress]. Arkhiv klinicheskoy i eksperimental'noy meditsiny. 2002. T. ІІ, № 1. S.100-107. (in Ukrainian).

Pishak VP, Myslyts'kyy VF, Tkachuk SS. Spadkovi syndromy z osnovamy fenotypom diahnostyky. Slovnyk-dovidnyk [Hereditary syndromes with bases phenotype diagnosis. Glossary Directory]. Chernivtsi: Meduniversytet, 2010. 608 s. (in Ukrainian).

Royt A, Brostoff Dzh, Meyl D. Immunologiya [Immunology]. Moskva: Mir, 2000. 592 s. (in Russian).

Sidel'nikova VM. Privychnaya poterya beremennosti [Habitual loss of pregnancy]. Moskva: Triada-Kh, 2000. 304 s. (in Russian).

Frize K, Kakhel' V. Infektsionnye zabolevaniya beremennykh i novorozhdennykh [Infectious diseases of pregnant and newborns]. Moskva: Meditsina, 2003. 422 s. (in Russian).

Khaitov RM, Pinegin BB. Otsenka immunnogo statusa cheloveka v norme i pri patologii [Assessment of the immune status of a human being in norm and in pathology]. Immunologiya. 2001. № 4. S. 4-8. (in Russian).

Khaitov RM, Pinegin BB. Sovremennye predstavleniya o zashchite organizma ot infektsii [Modern ideas of protecting the body from infection]. Immunologiya. 2000. № 1. S. 61-64. (in Russian).

Tsaregorodtsev AD, Ryumina II. Zabolevaemost' novorozhdennykh vnutriutrobnymi infektsiyami i zadachi po ee snizheniyu v Rossiyskoy Federatsii [Morbidity of newborns with intrauterine infections and tasks to reduce it in the Russian Federation]. Rossiyskiy vestnik perinatologii i pediatrii. 2001. T. 46, № 2. S. 4-7. (in Russian).

Yarilin AA. Osnovy immunopatologii [Fundamentals of Immunopathology]: uchebnik. Moskva, 2001. 372 s. (in Russian).

Fattal-Valevski A, Leitner Y, Kutai M, Tal-Posener E, Tomer A, Lieberman D, et al. Neurodevelopmentai outcome in children with intrauterine growth retardation: a 3-year follow-up. J Child Neurol. 1999 Nov;14(11):724-7.

Fishbein NJ, Dillon WP, Barkovich AJ. Teaching atlas of brain imaging. Thiene, New-York, Stuttgart; 2000. р. 329-32.

Hasebe A, Shibata K, Dong L, et al. Partial purification of the active entities in the cultural supernatant of Mycoplasma fermentans that induce interleukin-6 production by human gingival fibroblasts. Abst. 13 th Int. Cong. of10 MFukuoka, Japan; 2000. р. 169.

Hessel JA, Nelson M. Central nervous system infections pediatric population. Neuroimaging Clinical of North America. 2000;2:427-43.

Kubik-Huch KA, Hiusman IА, Wisser J, Gottstein-Aalame N, Debatin JF, Seifert B, et al. Ultrafast MR imaging of the fetus. Am J Roentgenol. 2000 Jun;174(6):1599-1606.

Rawston S. Treponema pallidum (Syphilis). In: Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases. Long S.,PickeringL., Prober C., (Eds). New York; 2003. р. 954-65.

Reznikov A., Nosenko N., Tarasenko L. Opioids a responsible for neurochemical feminization of the brain in prenatally stressed mall rats. Neuroendocrinal lett. 2005;1:35-8.

Smorgick N, Frenkel E, Zaidenstein R. Antibiotic treatment of intra-amniotic infection with Ureaplasma urealvticum. Fetal. Diagn. Ther. 2007;22(2):90-3.

Sucato G, Celum C, Dithmer D, Ashley R, Wald A. Demographic rather than behavioral risk factors predict herpes simplex virus type 2 infection in sexually active adolescents. Pediatr Infect Dis J. 2001 Apr;20(4):422-6.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Акмаев И.Г. Нейроиммуноэндокринология: факты и гипотезы. Проблемы эндокринологии. 2000. Т. 43, № 1. С. 3-9.

2. Бабаева А.Г. Роль имунной системы в дизрегуляции морфогенетических процессов. В кн.: Дизрегуляторная патология /под ред. Г.Н. Крыжановского. Москва: Медицина, 2002. С. 366-386.

3. Барашнев Ю.И. Перинатальная неврология. Москва: Триада-Х, 2004. 276 с.

4. Роль про- и противовоспалительных цитокинов в иммунной адаптации новорожденных детей /Н.Н. Володин и др. Journal on Immunorehabilitation. 1999. Т. 2, № 1. С. 175-185.

5. Володин Н.Н., Медведев М.И., Горбунов А.В. Компьютерная томография в комплексной диагаостике при гипоксически-ишемических поражениях головного мозга новорожденных. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2003. № 1. С. 19-25.

6. Гольмберг Е.М., Дычай А.М., Жданов В.В. Роль гемопоэзиндуциррующего микроокрожения в регуляции кроветворения при цитотоксических моелосупрессиях. Томск: STT, 1999. 128 с.

7. Гольмберг Е.М., Дычай А.М., Жданов В.В. Механизмы дизрегуляции системы крови при патологи. В кн.: Дизрегуляторная патология /под ред. Г.Н. Крыжановского. Москва: Медицина, 2002. С. 386-395.

8. Дыгай А.М., Клименко Н.А. Воспаление и гемопоэз. Томск, 1992. 276 с.

9. Жадан И.А. Роль внутриутробных инфекций в развитии перинатальной патологии. Международный медицинский журнал. 2002. Т. 8, № 3. С. 60-62.

10. Кашкін К.П., Бехало В.А. Стратегія імунолабораторних досліджень у клініці інфекційних захворювань (лекція). Клінічна лабораторна діагностика. 2004. № 3. С. 23-34.

11. Реактивная тревожность и психотерапия беременных с высоким риском пренатального поражения центральной нервной системы плода /Л.Г. Кириллова и др. Перинатологія та педіатрія. 2002. № 2. С. 14-16.

12. Ковтун И.Ю., Володин Н.Н., Дегтярев Д.Н. Результаты раннего и отдаленного катамнеза у детей, родившихся от матерей с герпесвирусной инфекцией. В кн.: Проблемы внутриутробной инфекции плода и новорожденного. Москва: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2000. С. 273-275.

13. Корчинська О.О. Актуальні аспекти передчасних пологів на фоні цитомегаловірусної інфекції. Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика, 2003. Вип.12, Kн. 3. C.56-61.

14. Корчинська О.О. Вплив цитомегаловірусної інфекції на перебіг вагітності, пологів, післяпологового та неонатального періодів. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Медицина". 2001. Вип. 15. С. 151-153.

15. Основи імунопатології /В.Ф. Мислицький та ін. Чернівці: Медакадемія, 2002. 217 с.

16. Компенсаторные механизмы плода в условиях плацентарной недостаточности /С.В. Новикова и др.; под ред. В.И. Краснопольского. Москва, 2008. 211 с.

17. Пішак В.П., Ткачук С.С., Мислицький В.Ф. Концепція патогенезу порушень стрес активності у самців із синдромом пренатального стресу. Архив клинической и экспериментальной медицины. 2002. Т. ІІ, № 1. С.100-107.

18. Пішак В.П., Мислицький В.Ф., Ткачук С.С. Спадкові синдроми з основами фенотипом діагностики. Словник довідник. Чернівці: Медуніверситет, 2010. 608 с.

19. Ройт А., Бростофф Дж., Мейл Д. Иммунология. Москва: Мир, 2000. 592 с.

20. Сидельникова В.М. Привычная потеря беременности. Москва: Триада-Х, 2000. 304 с.

21. Фризе К., Кахель В. Инфекционные заболевания беременных и новорожденных. Москва: Медицина, 2003. 422 с.

22. Хаитов Р.М., Пинегин Б.В. Оценка иммунного статуса человека в норме и при патологии. Иммунология. 2001. № 4. С. 4-8.

23. Хаитов Р.М., Пинегин Б.B. Современные представления о защите организма от инфекции. Иммунология. 2000. № 1. С. 61-64.

24. Царегородцев А.Д., Рюмина И.И. Заболеваемость новорожденных внутриутробными инфекциями и задачи по ее снижению в Российской Федерации. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2001. Т. 46, № 2. С. 4-7.

25. Ярилин А.А. Основы иммунопатологии: учебник. Москва, 2001. 372 с.

26. Fattal-Valevski A, Leitner Y, Kutai M, Tal-Posener E, Tomer A, Lieberman D, et al. Neurodevelopmentai outcome in children with intrauterine growth retardation: a 3-year follow-up. J Child Neurol. 1999 Nov;14(11):724-7.

27. Fishbein NJ, Dillon WP, Barkovich AJ. Teaching atlas of brain imaging. Thiene, New-York, Stuttgart; 2000. р. 329-32.

28. Hasebe A, Shibata K, Dong L, et al. Partial purification of the active entities in the cultural supernatant of Mycoplasma fermentans that induce interleukin-6 production by human gingival fibroblasts. Abst. 13 th Int. Cong. of10 MFukuoka, Japan; 2000. р. 169.

29. Hessel JA, Nelson M. Central nervous system infections pediatric population. Neuroimaging Clinical of North America. 2000;2:427-43.

30. Kubik-Huch KA, Hiusman IА, Wisser J, Gottstein-Aalame N, Debatin JF, Seifert B, et al. Ultrafast MR imaging of the fetus. Am J Roentgenol. 2000 Jun;174(6):1599-1606.

31. Rawston S. Treponema pallidum (Syphilis). In: Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases. Long S.,PickeringL., Prober C., (Eds). New York; 2003. р. 954-65.

32. Reznikov A., Nosenko N., Tarasenko L. Opioids a responsible for neurochemical feminization of the brain in prenatally stressed mall rats. Neuroendocrinal lett. 2005;1:35-8.

33. Smorgick N, Frenkel E, Zaidenstein R. Antibiotic treatment of intra-amniotic infection with Ureaplasma urealvticum. Fetal. Diagn. Ther. 2007;22(2):90-3.

34. Sucato G, Celum C, Dithmer D, Ashley R, Wald A. Demographic rather than behavioral risk factors predict herpes simplex virus type 2 infection in sexually active adolescents. Pediatr Infect Dis J. 2001 Apr;20(4):422-6.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754