DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.3.61.2017.230

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ПРОГРЕСУВАННЯ КОМОРБІДНИХ УРАЖЕНЬ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ І ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ: ВІКОВІ І ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ

L. O. Voloshyna

Анотація


Резюме. Мета – дослідити вікові та гендерні особливості розвитку й прогресування коморбідних уражень гепатобіліарної системи і підшлункової залози у хворих на остеоартроз (ОА) та їх вплив на прояви й результати лікування основної недуги.

Матеріал і методи. Динамічні спостереження упродовж трьох років проведені за 312 хворими на ОА І-ІІІ рентгенологічної стадій за Калгреном-Лоуренсом. Методи: клінічні, лабораторно-біохімічні, інструментальні.

Результати. У хворих на ОА на початкових етапах (у віці до 50 років) спостерігаються хоч і часті, але легкі форми холецистопатій, що не впливають на реалізацію і ефективність сучасних протиревматичних засобів. У пацієнтів із ОА старше 50, особливо 60 років, прогресивно зростають кількісно та стають все більш вираженими ураження гепатобіліарної системи і підшлункової залози на тлі різних ступенів ожиріння, що супроводжуються вторинними ентероколопатіями з порушенням моторики, процесів травлення, всмоктування та значними прогресуючими біохімічними порушеннями, в т.ч. мінерального обміну. З віковим прогресуванням уражень гепатобіліарної системи, підшлункової залози та вторинних змін кишечнику погіршуються результати протиревматичної терапії, особливо дії хондропротекторів, зростає частота побічних ефектів. Дослідження хроноаспектів формування коморбідної патології гепатобіліарної системи і підшлункової залози у хворих на остеоартроз може слугувати аргументами до вдосконалення існуючих схем протиревматичної терапії, бути одним із важливих факторів побудови персоніфікованих підходів до лікування такого контингенту пацієнтів.

Висновок. Хворим на остеоартроз в терапевтичні комплекси з метою оптимізації лікування доцільно включати сучасні полікомпонентні рослинні ліки, що володіють системною дією на коморбідні ураження гепатобіліарної системи, підшлункової залози та кишечнику.


Ключові слова


остеоартроз; коморбідність; ураження гепатобіліарної системи; підшлункової залози; вікові аспекти

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Voloshyna LO, Voloshyn OI, Prysiazhniuk VP. Klaster hastroenterolohichnykh komorbidnykh zakhvoriuvan' na osteoartoroz: vikovi aspekty formuvannia ta osoblyvosti farmakolohichnoi korektsii (rezul'taty tryrichnoho prospektyvnoho sposterezhennia) [Cluster of gastroenterological comorbid diseases for osteoarthritis: age aspects of formation and features of pharmacological correction (results of three-year prospective observation)]. Suchasna hastroenterolohiia. 2016;5:40-8. (in Ukrainian).

Kovalenko VM. Komorbidnist' i shliakhy ratsional'noi farmakoterapii v revmatolohii [Comorbidity and ways of rational pharmacotherapy in rheumatology]. Ukrains'kyi revmatolohichnyi zhurnal. 2014;2:12-3. (in Ukrainian).

Stasenko T. Osteoartroz: optymal'nyi vybir dlia uspishnoho likuvannia [Osteoarthritis: the best choice for successful treatment] [Internet]. Ukrains'kyi medychnyi chasopys. 2017 [tsytovano 2017 Ver 10];2. Dostupno: http://www.umj.com.ua/wp/wp-content/uploads/2017/04/Dona.pdf?upload= (in Ukrainian).

Suprun JeV. Komorbidnost' pri osteoartroze u pozhilyh pacientov: vybor taktiki lechenija [Comorbidity in osteoarthritis in elderly patients: choice of treatment tactics]. Racional'naja farmakoterapija. 2013;3:47-52. (in Russian).

Fadieienko HD, Hridniev OIe, Nesen AO, Chernyshov VA, Hrunchenko MM, Shkapo VL. Komorbidnist' i vysokyi kardiovaskuliarnyi ryzyk – kliuchovi pytannia suchasnoi medytsyny [Comorbidity and high cardiovascular risk are the key issues of modern medicine]. Ukrains'kyi terapevtychnyi zhurnal. 2013;1:102-7. (in Ukrainian).

Fadieienko HD, Nesen AO. Komorbidnist' i intehratyvna rol' terapii vnutrishnikh orhaniv [Comorbidity and integrative role of therapy of internal organs]. Ukrains'kyi terapevtychnyi zhurnal. 2015;2:7-15. (in Ukrainian).

Khimion LV, Klymus' IV. Polimorbidnist' v revmatolohii. Suchasna paradyhma vedennia simeinym likarem [Polymorphism in rheumatology. Contemporary paradigm of family doctor]. Zdorov'ia Ukrainy. 2016;2:59-61. (in Ukrainian).

Hochberg MC, Altman RD, April KT. Hemedikamentoznaja i lekarstvennaja terapija osteoartroza sustavov kisti, kolennyh i tazobedrennyh sustavov. Rekomendacii Amerikanskogo koledzha revmatologii (2012) [Non-medicamentous and medicinal therapy of osteoarthritis of the joints of the hand, knee and hip joints. Recommendations of the American College of Rheumatology (2012)]. Zdorov'ia Ukrainy [Internet]. 2012 [citirovanno 2017 Sent 10];11–12:20-1. Dostupno: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/15ee199e31b96ccb?projector=1

Leite AA, Coste AJ, Lima Bde A, Padilha AV, Albuquerque EC, Marques CD. Comorbidities in patients with osteoarthritis: frequency and impact on pain and physical function. Rev Bras Reumatol. 2013 Mar-Apr;51(2):118-23.

Marengoni A, Angleman S, Fratiglioni L. Prеvаlence of disability acording to multimorbidity and disease clustering: a population-based study. J Comorbidity. 2011;1(1):11-8. doi: http://dx.doi.org/10.15256/joc.2011.1.3

Sherling DH, Perumareddi P, Hennekens ChH. Metabolic syndrome: clinical and policy implications of the new silent killer [Internet]. J Trombo Cir. 2016 [cited 2017 Sept 10];2(3):10000111. Available from: https://www.omicsonline.org/open-access/metabolic-syndrome-clinical-and-policy-implications-of-the-new-silent-killer-JTCOA-1000111.pdf

Uhlig K, Left B, Kent D, Dy S, Brunnhuber K, Burgers JS, et al. A framework for crafting clinical practice guidelines that are relevant to the care and management of people with multimorbidity. J Gen Med Int. 2014 Apr;29(4):670-9. doi: 10.1007/s11606-013-2659-y.

Wallace E, Salisburi Ch, Quthrie B, Lewis C, Fahey T, Smith SM. Manading patients with multmorbidity in primary care. BMJ. 2015 Jan 20;350:176. doi: 10.1136/bmj.h176.

Zhang W, Dohertу M, Peat G, Bierma-Zeinstra MA, Arden NK, Bresnihan B, et. al. EULAR evidens–based recommendations for the diagnosis of knee osteoarthritis. Ann Rheum Dis. 2010 Mar;69(3):483-9. doi: 10.1136/ard.2009.113100.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Волошина ЛО, Волошин ОІ, Присяжнюк ВП. Кластер гастроентерологічних коморбідних захворювань на остеоартороз: вікові аспекти формування та особливості фармакологічної корекції (результати трирічного проспективного спостереження). Сучасна гастроентерологія. 2016;5:40-8.

2. Коваленко ВМ. Коморбідність і шляхи раціональної фармакотерапії в ревматології. Український ревматологічний журнал. 2014;2:12-3.

3. Стасенко Т. Остеоартроз: оптимальний вибір для успішного лікування [Інтернет]. Український медичний часопис. 2017 [цитовано 2017 Вер 10];2. Доступно: http://www.umj.com.ua/wp/wp-content/uploads/2017/04/Dona.pdf?upload=

4. Супрун ЭВ. Коморбидность при остеоартрозе у пожилых пациентов: выбор тактики лечения. Рациональная фармакотерапия. 2013;3:47-52.

5. Фадєєнко ГД, Гріднєв ОЄ, Несен АО, Чернишов ВА, Грунченко ММ, Шкапо ВЛ. Коморбідність і високий кардіоваскулярний ризик – ключові питання сучасної медицини. Український терапевтичний журнал. 2013;1:102-7.

6. Фадєєнко ГД, Несен АО. Коморбідність і інтегративна роль терапії внутрішніх органів. Український терапевтичний журнал. 2015;2:7-15.

7. Хіміон ЛВ, Климусь ІВ. Поліморбідність в ревматології. Сучасна парадигма ведення сімейним лікарем. Здоров'я України. 2016;2:59-61.

8. Hochberg MC, Altman RD, April KT. Hемедикаментозная и лекарственная терапия остеоартроза суставов кисти, коленных и тазобедренных суставов. Рекомендации Американского коледжа ревматологии (2012). Здоров'я України  [Интернет]. 2012 [цитированно 2017 Сент 10];11–12:20-1. Доступно: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/15ee199e31b96ccb?projector=1

9. Leite AA, Coste AJ, Lima Bde A, Padilha AV, Albuquerque EC, Marques CD. Comorbidities in patients with osteoarthritis: frequency and impact on pain and physical function. Rev Bras Reumatol. 2013 Mar-Apr;51(2):118-23.

10. Marengoni A, Angleman S, Fratiglioni L. Prеvаlence of disability acording to multimorbidity and disease clustering: a population-based study. J Comorbidity. 2011;1(1):11-8. doi: http://dx.doi.org/10.15256/joc.2011.1.3

11. Sherling DH, Perumareddi P, Hennekens ChH. Metabolic syndrome: clinical and policy implications of the new silent killer [Internet]. J Trombo Cir. 2016 [cited 2017 Sept 10];2(3):10000111. Available from: https://www.omicsonline.org/open-access/metabolic-syndrome-clinical-and-policy-implications-of-the-new-silent-killer-JTCOA-1000111.pdf

12. Uhlig K, Left B, Kent D, Dy S, Brunnhuber K, Burgers JS, et al. A framework for crafting clinical practice guidelines that are relevant to the care and management of people with multimorbidity. J Gen Med Int. 2014 Apr;29(4):670-9. doi: 10.1007/s11606-013-2659-y.

13. Wallace E, Salisburi Ch, Quthrie B, Lewis C, Fahey T, Smith SM. Manading patients with multmorbidity in primary care. BMJ. 2015 Jan 20;350:176. doi: 10.1136/bmj.h176.

14. Zhang W, Dohertу M, Peat G, Bierma-Zeinstra MA, Arden NK, Bresnihan B, et. al. EULAR evidens–based recommendations for the diagnosis of knee osteoarthritis. Ann Rheum Dis. 2010 Mar;69(3):483-9. doi: 10.1136/ard.2009.113100.
© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754