DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.2.64.2018.12

АНТИБАКТЕРІЙНА СТІЙКІСТЬ ТКАНИННОЇ СУБСТАНЦІЇ ЕЛЕКТРОЗВАРНОГО МІЖКИШКОВОГО АНАСТОМОЗУ В ГНОЄТВОРНОМУ МІКРОБНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

S. S. Podpriatov, S. E. Podpryatov, S. G. Gichka, S. M. Korbut, V. G. Hetman, G. S. Marinsky, V. A. Tkachenko, S. V. Tkachenko, O. V. Chernets, I. O. Belousov, K. G. Lopatkina, V. P. Korchak, O. F. Kuzyk, O. F. Petrenko, D. V. Tarnavskiy

Анотація


Відзначають ріст бактерій у товщі тканин навіть неускладненого міжкишкового анастомозу (МА). Дослідження перетворень тканин у складі МА під впливом гноєтворних мікроорганізмів є важливим для планування лікувальних заходів при створенні певного типу з’єднання стінок кишки.

Мета: оцінити стійкість до впливу гноєтворних мікроорганізмів тканинної субстанції МА, створеного із застосуванням технології електрозварювання живих тканин.

Матеріал і методи. Під час гострого експерименту на свинях створили 18 ЕМА, використовуючи джерело електрозварювальних імпульсів Патонмед-300, а також прототипи циркулярних електрозварювальних інструментів. Тканини ЕМА та інтактну стінку кишки занурювали у суспензію, що містила штами провідних складових мікрофлори, виділеної з гнійних вогнищ м’яких тканин та черевної порожнини, у відповідній концентрації: St. aureus – 108, E.coli (3 штами) – 108. Після 8 діб експозиції препарат діставали для фарбування та морфологічного дослідження під мікроскопом.

Результати. Субстрат ЕМА після витримування не фрагментувався при витяганні з суспензії, але руйнувався в інструменті при тиску 0,3 Н/мм2. Структура ЕМА щільна, по краях містить зони розрихлення, щілини.  Сторонніх тіл, мікроорганізмів у субстраті ЕМА не виявлено. Контуруються слабко забарвлені, з’єднані, коагуляційно змінені гладеньком’язові волокна, стиснуті поміж  колагенових та еластичних волокон у суцільний конгломерат. М’язова пластинка зливається з м’язовою оболонкою стінки кишки. Натомість інтактні тканини поза ЕМА зазнали деструкції структури.

Висновки: Тканинна субстанція створеного ЕМА зберігає суцільність та часткову цілісність у середовищі гноєтворних мікроорганізмів протягом 8 днів. Тканини поза ЕМА при цьому зазнають повного розпаду. Переважна частина субстрату МА, який утворюється в тканинах кишки внаслідок з’єднувального електрозварного впливу, впродовж 8 діб зберігає стійкість до лізису мікроорганізмами, виділеними з гнійних вогнищ.


Ключові слова


електрозварювання; кишка; анастомоз; структура; гній; бактерії

Повний текст:

PDF

Посилання


Shogan BD, Smith DP, Christley S, Gilbert JA, Zaborina O, Alverdy JC. Intestinal anastomotic injury alters spatially defined microbiome composition and function. Microbiome. 2014;2:35. doi: 10.1186/2049-2618-2-35

Zaruts'kyi YaL, Kukuruz YaS, Burluka VV. Khirurhiia poshkodzhen' tazu i tazovykh orhaniv [Surgery of pelvic and pelvic lesions]. Kiev: UVMA; 2006. 112 s. (in Ukrainian).

Belyy VYa, Zarutskiy YaL, Zheltonozhko AI, Aslanyan SA. Ocherki khirurgii boevoy travmy zhivota [Essays of surgery for abdominal trauma]. Kiev; 2016. 211 s. (in Russian).

Podpriatov SS, Hychka SH, Slobodianiuk IM, Umanets' OI, Tkachenko VA, Korbut SM, ta in. Antybakteriina stiikist' elektrozvarnoho z’iednannia zhyvykh tkanyn [Antibacterial resistance of electric welding compound of living tissues]. Klinichna khirurhiia. 2017;9:55-7. doi: https://doi.org/10.26779/2522-1396.2017.09.55 (in Ukrainian).

Paton BЄ, Ivanova OM, redaktori. Tkanevaya vysokochastotnaya elektrosvarochnaya khirurgiya [Tissue high frequency electric welding surgery]. Atlas. Kiev: Naukova dumka; 2009. 193 s. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Shogan BD, Smith DP, Christley S, Gilbert JA, Zaborina O, Alverdy JC. Intestinal anastomotic injury alters spatially defined microbiome composition and function. Microbiome. 2014;2:35. doi: 10.1186/2049-2618-2-35

2. Заруцький ЯЛ, Кукуруз ЯС, Бурлука ВВ. Хірургія пошкоджень тазу і тазових органів. Київ: УВМА; 2006. 112 с.

3. Белый ВЯ, Заруцкий ЯЛ, Желтоножко АИ, Асланян СА. Очерки хирургии боевой травмы живота. Київ; 2016. 211 с.

4. Подпрятов СС, Гичка СГ, Слободянюк ІМ,  Уманець ОІ, Ткаченко  ВА, Корбут СМ, та ін. Антибактерійна стійкість електрозварного з’єднання живих тканин. Клінічна хірургія. 2017;9:55-7. doi: https://doi.org/10.26779/2522-1396.2017.09.55

5. Патон БЄ, Иванова ОМ, редактори. Тканевая высокочастотная электросварочная хирургия. Атлас. Киев: Наукова думка; 2009. 193 с.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754