DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.2.64.2018.22

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ТКАНИН ПАРОДОНТА В ОСІБ, ЩО МАЮТЬ ТРИВАЛИЙ КОНТАКТ ЗІ ШКІДЛИВИМИ ЧИННИКАМИ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА ПЕРВИННОЇ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

O. M. Tokar

Анотація


Мета – дослідження структурно-функціонального стану тканин пародонта у працівників первинної деревообробної промисловості, що мають тривалий перманентний контакт з несприятливими чинниками виробничого середовища.

Матеріали і методи. Об’єктом дослідження ми вибрали 111 працівників підприємства первинної деревообробної промисловості, серед них 78 осіб, що мають тривалий перманентний контакт з несприятливими чинниками виробничого середовища, та 33 працівники адміністративного корпусу, які входять до контрольної групи спостереження. Оцінку стану тканин пародонта проводили за допомогою пародонтальних індексів.

Результати. Ми виявили зростання показників індексів зі збільшенням стажу роботи працівників на підприємстві. При цьому тканини пародонта у обстежених основної групи були більш уражені патологічними  процесами. Ми виявили потребу у професійній гігієні та навчанні навичкам догляду за ротовою порожниною у більшості працівників обох груп.

Висновки. Ми визначили достовірне зростання вираженості патологічних змін у тканинах пародонта зі збільшенням стажу роботи на підприємстві первинної деревообробної промисловості (P<0,05). Встановили, що показники пародонтальних індексів у працівників основної групи значно вищі та мають виражену тенденцію до зростання зі збільшенням тривалості контакту працівників з несприятливими факторами виробничого середовища.

Ключові слова


пародонтальні індекси; несприятливі чинники виробничого середовища; деревообробна промисловість

Повний текст:

PDF

Посилання


Boida SV. Napriamy udoskonalennia formuvannia ta realizatsii stratehichnoho potentsialu derevoobrobnykh pidpryiemstv Chernivets'koi oblasti [Areas of formulation and implementation improvement of the strategic potential of wood processing enterprises in Chernivtsi region]. Investytsii: praktyka ta dosvid. 2013;19:80-4. (in Ukrainian).

Palamarchuk OM. Problemy ta napriamy rozvytku derevoobrobnoi promyslovosti v Ukraini [Problems and directions of the development of the woodworking industry in Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk universytetu. Zbirnyk naukovykh prats' uchenykh ta aspirantiv. 2012;18/1:75-7. (in Ukrainian).

Rylieiev SV, Roshylo VI, Bodnar RO. Okremi aspekty funktsionuvannia ta rozvytku derevoobrobnoi promyslovosti Bukovyny [Separate aspects of the functioning and development of the woodworking industry of Bukovina]. Visnyk Chernivets'koho torhovel'no-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky. 2012;2:90-6. (in Ukrainian).

Mylek MR, Schirmer J. Beyond physical health and safety: supporting the wellbeing of workers employed in the forest industry. Forestry: An International Journal of Forest Research. 2015;88(4):391–406. doi: 10.1093/forestry/cpv011

Suchomel J, Belanova K, Štollmann V. Analysis of Occupational Diseases Occurring in Forestry and Wood Processing Industry in Slovakia. Drvna industrija. 2011;62(3):219-28. doi: 10.5552/drind.2011.1104

Mrochko OI. Vzaiemozv’iazok stanu hihiieny porozhnyny rota u vyznachenni intensyvnosti kariiesu i khvorob tkanyn parodonta v pratsivnykiv spyrtovoho vyrobnytstva [Interconnection of the state of hygiene of the oral cavity in determining the intensity of caries and periodontal tissue diseases in workers of alcohol production]. Ukrains'kyi stomatolohichnyi al'manakh. 2013;3:31-2. (in Ukrainian).

Zabolotnyi TD, Borysenko AV, Pupin TI. Zapal'ni zakhvoriuvannia parodonta [Inflammatory periodontal disease]. L'viv: HalDent; 2013. 205 s. (in Ukrainian).

Batih VM. Osoblyvosti klinichnoho perebihu, likuvannia ta profilaktyky zakhvoriuvan' parodonta u pratsivnykiv promyslovosti khimii orhanichnoho syntezu [Features of clinical course, treatment and prophylaxis of periodontal diseases in workers of the industry of chemistry of organic synthesis] [avtoreferat]. L'viv; 2012. 20 s. (in Ukrainian).

Zabolotnyi TD, Skalat AP. Funktsional'ni metody diahnostyky pochatkovykh stupeniv heneralizovanoho parodontytu u khvorykh iz vpershe diahnostovanym tuberkul'ozom lehen' [Functional methods of diagnosing early stages of generalized periodontitis in patients with newly diagnosed pulmonary tuberculosis]. Halyts'kyi likars'kyi visnyk. 2013;20(2):50-2. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бойда СВ. Напрями удосконалення формування та реалізації стратегічного потенціалу деревообробних підприємств Чернівецької області. Інвестиції: практика та досвід. 2013;19:80-4.

2. Паламарчук ОМ. Проблеми та напрями розвитку деревообробної промисловості в Україні. Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. 2012;18/1:75-7.

3. Рилєєв СВ, Рошило ВІ, Боднар РО. Окремі аспекти функціонування та розвитку деревообробної промисловості Буковини. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2012;2:90-6.

4. Mylek MR, Schirmer J. Beyond physical health and safety: supporting the wellbeing of workers employed in the forest industry. Forestry: An International Journal of Forest Research. 2015;88(4):391–406. doi: 10.1093/forestry/cpv011

5. Suchomel J, Belanova K, Štollmann V. Analysis of Occupational Diseases Occurring in Forestry and Wood Processing Industry in Slovakia. Drvna industrija. 2011;62(3):219-28. doi: 10.5552/drind.2011.1104

6. Мрочко ОІ. Взаємозв’язок стану гігієни порожнини рота у визначенні інтенсивності карієсу і хвороб тканин пародонта в працівників спиртового виробництва. Український стоматологічний альманах. 2013;3:31-2.

7. Заболотний ТД, Борисенко АВ, Пупiн ТI. Запальні захворювання пародонта. Львів: ГалДент; 2013. 205 с.

8. Батіг ВМ. Особливості клінічного перебігу, лікування та профілактики захворювань пародонта у працівників промисловості хімії органічного синтезу [автореферат]. Львів; 2012. 20 с.

9. Заболотний ТД, Скалат АП. Функціональні методи діагностики початкових ступенів генералізованого пародонтиту у хворих із вперше діагностованим туберкульозом легень. Галицький лікарський вісник. 2013;20(2):50-2.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754