DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.3.65.2018.3

ПЕРВИННИЙ МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ СКРИНІНГ IN VITRO СЕРЕД 5-ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ (1,3-ТІАЗОЛІДИН-2-ІЛІДЕН)ПІРИМІДИН-2,4,6-ТРИОНІВ

O. I. Gavryliuk, S. Ye. Dejneka, V. B. Popovych

Анотація


Резюме. З метою пошуку нових ефективних антибактеріальних та протигрибкових засобів проведено первинний мікробіологічний скринінг in vitro серед дванадцяти нових 5-функціоналізованих (1,3-тіазолідин-2-іліден)піримідин-2,4,6-трионів.

Мета роботи - провести первинний мікробіологічний скринінг in vitro серед 5-функціоналізованих (1,3-тіазолідин-2-іліден)піримідин-2,4,6-трионів шляхом визначення спектру їх антибактеріальної та протигрибкової дії щодо музейних штамів грампозитивних і грамнегативних бактерій та дріжджоподібних грибів.

Матеріал та методи. Вивчення антимікробних властивостей дванадцяти 5-функціоналізованих (1,3-тіазолідин-2-іліден)піримідин-2,4,6-трионів прове­дено з використанням загальноприйнятої методики дворазових серійних розведень у рідкому живильному середовищі. Як тест-об'єкти для зазначених експрес досліджень використані музейні штами грампозитивних бактерій (Staphylococcus aureus АТСС 25923), грамнегативних бактерій (Escherichia coli АТСС 25922) та дріжджоподібних грибів (Candida albiсans АТСС 885-653).

Результати. Показано, що досліджені сполуки мають протимікробну активність (як антибактеріальною так і протигрибковою). Найвищу активність вони проявляють стосовно дріжджоподібних грибів роду Candida – середнє значення мінімальних фунгістатичних концентрацій стосовно референс-штаму Candida albiсans АТСС 885-653 становило 29,95±1,30 мкг/мл, а мінімальні фунгістатичні концентрації при цьому знаходилися в межах від 15,62 мкг/мл до 31,25 мкг/мл.

Висновок. Проведений первинний мікробіологічний скринінг in vitro дозволив встановити, що досліджені 5-функціоналізовані (1,3-тіазолідин-2-іліден)піримідин-2,4,6-триони мають протимікробну активність, у першу чергу, стосовно дріжджоподібних грибів роду Candida.


Ключові слова


5-функціоналізовані (1,3-тіазолідин-2-іліден)піримідин-2,4,6-триони; мікробіологічний скринінг; антимікробні властивості

Повний текст:

PDF

Посилання


Kryuchko TO, Tkachenko OYa. Shliakhy podolannia antybiotykorezystentnocti v pediatrii [Ways of antibiotic resistance overcoming in pediatrics]. Child`s Health. 2012;1:101-4. (in Ukrainian).

Davin-Regli A, Pages JM. Cross-resistance between biocides and antimicrobials: an emerging question. Rev Sci Tech. 2012;31(1):89-104. doi: 10.20506/rst.31.1.2101

Antimicrobial Resistance [Internet]. WHO; 2018 [cited 2018 Aug 03]. Available from: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance

Kamibayashi T, Harasawa K, Maze M. Alpha-2 adrenergic agonists. Can J Anaesth [Internet]. 1997[cited 2018 Jul 29];44(1):R13-R22. Available from: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF03022261.pdf

Svizhak VK. Antimikrobnaya aktivnost' novykh proizvodnykh 2,4-dizameshchennykh 1-aril-imidazol-5-metilkarbinolov [Antimicrobial activity of new derivatives of 2,4-disubstituted 1-aryl-imidazole-5-methylcarbinols]. V: Materialy 71-y nauch.-prakt. konf. studentov i molodykh uchenykh s mezhdun. uchastiem Aktual'nye problemy sovremennoy meditsiny; 2017 May 18-19; Samarkand. Problems of biology and medicine. 2017;2,1:451. (in Russian).

Kathiravan MK, Salake AB, Chothe AS, Dudhe PB, Watode RP, Mukta MS, et al. The biology and chemistry of antifungal agents: A review. Bioorg Med Chem. 2013;20(19):5678-98. doi: 10.1016/j.bmc.2012.04.045

Qu XY, Hu TT, Zhou W. A meta-analysis of efficacy and safety of doripenem for treating bacterial infections. Brag J Infect Dis. 2015;19(2):156-62. doi: 10.1016/j.bjid.2014.10.010

Babkina MM. Vyvchennia antybakterial'nykh vlastyvostei novykh modyfikovanykh heterotsyklichnykh spoluk [Investigation of the antimicrobial action of the new synthesized modified compounds]. Animal Biology. 2012;14(1-2):580-4.

Litvinchuk MB, Bentia AV, Slyvka NIu, Vovk MV. 5-funktsionalizovani (1,3-tiazolidyn-2-iliden)pirymidyn-2,4,6-tryony [5-functionalized (1,3-thiazolidine-2-ylidene) pyrimidine-2,4,6-triones]. Ukrainian Chemistry Journal. 2017;83(9/10):90-9. (in Ukrainian).

Kenchappa R, Bodke YD, Asha B, Telkar S, Sindhe MA. Synthesis, antimicrobial, and antioxidant activity of benzofuran barbitone and benzofuran thiobarbitone derivatives. Med. Chem. Res. 2014;23(6): 3065–81.

Pro zatverdzhennia metodychnykh vkazivok «Vyznachennia chutlyvosti mikroorhanizmiv do antybakterial'nykh preparativ» [On Approval of Methodical Instructions "Determination of Sensitivity of Microorganisms to Antibacterial Prepparats"]. Nakaz MOZ Ukrainy № 167 vid 05.04.2007 [Internet]. Kiev: MOZ Ukrainy; 2007 [tsytovano 2018 Ser 03]. 63 p. Dostupno: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=6958 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Крючко ТО, Ткаченко ОЯ. Шляхи подолання антибіотикорезистентнocтi в педiатрії. Здоровье ребенка. 2012;1:101-4.

2. Davin-Regli A, Pages JM. Cross-resistance between biocides and antimicrobials: an emerging question. Rev Sci Tech. я2012;31(1):89-104. doi: 10.20506/rst.31.1.2101 

3. Antimicrobial Resistance [Internet]. WHO; 2018 [cited 2018 Aug 03]. Available from: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance

4. Kamibayashi T, Harasawa K, Maze M. Alpha-2 adrenergic agonists. Can J Anaesth [Internet]. 1997[cited 2018 Jul 29];44(1):R13-R22. Available from: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF03022261.pdf

5. Свижак ВК. Антимикробная активность новых производных 2,4-дизамещенных 1-арил-имидазол-5-метилкарбинолов. В: Материалы 71-й науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых с междун. участием Актуальные проблемы современной медицины; 2017 Май 18-19; Самарканд. Проблемы биологии и медицины. 2017;2,1:451.

6. Kathiravan MK, Salake AB, Chothe AS, Dudhe PB, Watode RP, Mukta MS, et al. The biology and chemistry of antifungal agents: A review. Bioorg Med Chem. 2013;20(19):5678-98. doi: 10.1016/j.bmc.2012.04.045

7. Qu XY, Hu TT, Zhou W. A meta-analysis of efficacy and safety of doripenem for treating bacterial infections. Brag J Infect Dis. 2015;19(2):156-62. doi: 10.1016/j.bjid.2014.10.010

8. Бабкіна ММ. Вивчення антибактеріальних властивостей нових модифікованих гетероциклічних сполук. Біологія тварин. 2012;14(1-2):580-4.

9. Літвінчук МБ, Бентя АВ, Сливка НЮ, Вовк МВ.5-функціоналізовані (1,3-тіазолідин-2-іліден)піримідин-2,4,6-триони. Украинский химический журнал. 2017;83(9/10):90-9.

10. Kenchappa R, Bodke YD, Asha B, Telkar S, Sindhe MA. Synthesis, antimicrobial, and antioxidant activity of benzofuran barbitone and benzofuran thiobarbitone derivatives. Med. Chem. Res. 2014;23(6): 3065–81.

11. Про затвердження методичних вказівок «Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препа­ратів». Наказ МОЗ України № 167 від 05.04.2007 [Інтернет]. Київ: МОЗ України; 2007 [цитовано 2018 Сер 03]. 63 с. Доступно: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=6958

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754