DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.3.65.2018.8

ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ БІПОЛЯРНОГО АФЕКТИВНОГО РОЗЛАДУ У ЖІНОК ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ

N. M. Ivanova, I. Yu. Blazhyna

Анотація


Мета дослідження – вивчити особливості медикаментозної терапії біполярного афективного розладу у жінок репродуктивного віку.

Матеріал і методи. Об’єктом дослідження були 122 пацієнтки з діагнозом біполярний афективний розлад, з них 87 – з маніакальним станом, 30 – з депресивним станом, 5 – зі змішаним станом. Для діагностики використовувались: шкала для оцінки вираженості депресив­ної симптоматики, Гамільтона і шкала Монтгомері-Асберг, а також шкала оцінки важкості манії Янга. Основними інструментами для виявлення БАР були опитувальники Mood Disorder Questionnaire (MDQ), Hypomania Checklist (HCL-32) і шкала Bipolar Spectrum Diagnostic Scale (BSDS).

Результати. Аналіз груп пацієнток за терапевтичною відповіддю показав, що тимостабілізатори виявили найбільшу ефективність у групі БАР-М (маніакальна фаза) за 4 тижні терапії, а група БАР-Д (депресивна фаза) показала найменшу чутливість до такої терапії. А вже за 12 тижнів лікування тимостабілізаторами попереду була група БАР-Е (еутимія), без достовірної різниці з групами БАР-М та БАР-Д. Окрім цього, усі три групи показали однаковий ризик рецидиву захворювання в межах 12 тижнів після припинення прийому тимостабілізаторів.

Висновки. Згідно з рекомендаціями при клінічній оцінці БАР слід окрему увагу звертати на коморбідність з іншими розладами, сімейний анамнез щодо психічних розладів, перебіг захворювання, вік пацієнта на момент дебюту, частоту зміни фаз, наявність змішаних епізодів та сезонність. Мета терапії при гострих афективних епізодах - зменшення виразності симптомів, досягнення еутимії з кінцевим досягненням повної ремісії.


Ключові слова


біполярний афективний розлад; тимостабілізатори; фази; особливості лікування; фертильний вік

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksandrov AA. Bipolyarnoe affektivnoe rasstroystvo: diagnostika, klinika, techenie, bremya bolezni [Bipolar affective disorder: diagnosis, clinic, course, disease burden]. Meditsinskie novosti [Internet]. 2007[tsytovano 2018 Ser 10];12:7-12. Dostupno: http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=272 (in Russian).

Verbenko VA, Verbenko GN. Printsipy formirovaniya neyrokognitivnykh narusheniy pri rasstroystvakh affektivnogo spektra [Principles of formation the neurocognitive dysfunctions in affective disorders]. Archive of psychiatry. 2013;19(1):55–61. (in Russian).

Марута НА. Неврокогнітивна дисфункція дорослих пацієнтів з біполярним розладом I типу. Журнал Експериментальна і клінічна медицина. 2013; 3, № 1-2 (9-10): 21-23.

Mosolov SN, redaktor. Bipolyarnoe affektivnoe rasstroystvo: diagnostika i terapiya [Bipolar affective disorder: diagnosis and therapy]. Moscow: MEDpress-inform; 2008, p. 15. (in Russian).

Martsenkovskiy IA, Bikshaeva YaB. Generalizovannoe trevozhnoe i komorbidnye psikhicheskie rasstroystva [Generalized anxiety and comorbid psychiatric disorders]. НейроNews: psykhonevrolohiia i neiropsykhiatriia. 2009;8:16–20. (in Russian).

Martsenkovskiy IA, Martsenkovskaya II. Epilepsiya i komorbidnye rasstroystva psikhiki i povedeniya [Epilepsy and comorbid disorders of the psyche and behavior]. Ukrainian medical journal [Internet]. 2015[tsytovano 2018 Lyp 30];4:43–52. Dostupno: https://www.umj.com.ua/wp/wp-content/uploads/2015/09/3077.pdf?upload= (in Russian).

Ushkalova AV, Kostyukova EG, Mosolov SN. Problemy diagnostiki i terapii bipolyarnoy depressii: ot dokazatel'nykh nauchnykh issledovaniy k klinicheskim rekomendatsiyam [Problems of diagnosis and therapy of bipolar depression: from evidence-based scientific research to clinical recommendations]. V: Mosolov SN, redaktor. Biologicheskie metody terapii psikhicheskikh rasstroystv (dokazatel'naya meditsina - klinicheskoy praktike). Moscow: Sotsial'no-politicheskaya mysl'; 2012, p. (in Russian).

Chaban OS, Khaustova EA. Bipoliarna depresiia: problemy diahnostyky ta terapii [Bipolar depression: problems of diagnosis and therapy]. NeuroNews: psykhonevrolohiia i neiropsykhiatriia. 2011;5:18-22. (in Ukrainian).

Akiskal HS, Pinto O. The evolving bipolar spectrum. Prototypes I, II, III and IV. Psychiatr Clin North Am. 1999;22(3):517–34. doi: 10.1016/S0193-953X(05)70093-9

Lin P, McInnis MG, Potash JB, Willour V, MacKinnon DF, DePaulo JR, et al. Clinical correlates and familial aggregation of age at onset in bipolar disorder. Am J Psychiatry. 2006;163(2):240–6. doi: 10.1176/appi.ajp.163.2.240

Geddes JR, Goodwin GM, Rendell J, Azorin JM, Cipriani A, Ostacher MJ, et al. Lithium plus valproate combination therapy versus monotherapy for relapse prevention in bipolar I disorder (BALANCE): a randomized open-label trial. Lancet. 2010;375(9712):385-95. doi: 10.1016/S0140-6736(09)61828-6

Bridds G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 9th edition. Wolters Kluwer: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. 1728 p.

Coryell W, Akiskal H, Leon AC, Turvey C, Solomon D, Endicott J. Family history and symptom level during treatment for bipolar affective disorder. Biol Psychiatry. 2000;47(12):1034–42.

Dodd S, Berk M. The pharmacology of bipolar disorder during pregnancy and breastfeeding. Expert Opin Drug Saf. 2004;3(3):221–9. doi: 10.1517/eods.3.3.221.31074


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Александров АА. Биполярное аффективное расстройство: диагностика, клиника, течение, бремя болезни. Медицинские новости [Інтернет]. 2007[цитовано 2018 Сер 10];12:7-12. Доступно: http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=272

2. Вербенко ВА, Вербенко ГН. Принципы формирования нейрокогнитивных нарушений при расстройствах аффективного спектра. Архів психіатрії. 2013;19(1):55–61.

3. Марута НА. Неврокогнітивна дисфункція дорослих пацієнтів з біполярним розладом I типу. Журнал Експериментальна і клінічна медицина. 2013; 3, № 1-2 (9-10): 21-23.

4. Мосолов СН, редактор. Биполярное аффективное расстройство: диагностика и терапия. Москва: МЕДпресс-информ; 2008, с. 15.

5. Марценковский ИА, Бикшаева ЯБ. Генерализованное тревожное и коморбидные психические расстройства. НейроNews: психоневрологія і нейропсихіатрія. 2009;8:16–20.

6. Марценковский ИА, Марценковская ИИ. Эпилепсия и коморбидные расстройства психики и поведения. Український медичний часопис [Інтернет]. 2015[цитовано 2018 Лип 30];4:43–52. Доступно: https://www.umj.com.ua/wp/wp-content/uploads/2015/09/3077.pdf?upload=

7. Ушкалова АВ, Костюкова ЕГ, Мосолов СН. Проблемы диагностики и терапии биполярной депрессии: от доказательных научных исследований к клиническим рекомендациям. В: Мосолов СН, редактор. Биологические методы терапии психических расстройств (доказательная медицина - клинической практике). Москва: Социально-политическая мысль; 2012, с.

8. Чабан ОС, Хаустова ЕА. Біполярна депресія: проблеми діагностики та терапії. NeuroNews: психоневрологія і нейропсихіатрія. 2011;5:18-22.

9. Akiskal HS, Pinto O. The evolving bipolar spectrum. Prototypes I, II, III and IV. Psychiatr Clin North Am. 1999;22(3):517–34. doi: 10.1016/S0193-953X(05)70093-9

10. Lin P, McInnis MG, Potash JB, Willour VMacKinnon DFDePaulo JR, et al. Clinical correlates and familial aggregation of age at onset in bipolar disorder. Am J Psychiatry. 2006;163(2):240–6. doi: 10.1176/appi.ajp.163.2.240

11. Geddes JR, Goodwin GM, Rendell JAzorin JMCipriani AOstacher MJ, et al. Lithium plus valproate combination therapy versus monotherapy for relapse prevention in bipolar I disorder (BALANCE): a randomized open-label trial. Lancet. 2010;375(9712):385-95. doi: 10.1016/S0140-6736(09)61828-6

12. Bridds G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 9th edition. Wolters Kluwer: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. 1728 p.

13. Coryell W, Akiskal H, Leon AC, Turvey CSolomon DEndicott J. Family history and symptom level during treatment for bipolar affective disorder. Biol Psychiatry. 2000;47(12):1034–42.

14. Dodd S, Berk M. The pharmacology of bipolar disorder during pregnancy and breastfeeding. Expert Opin Drug Saf. 2004;3(3):221–9. doi: 10.1517/eods.3.3.221.31074

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754