DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.4.66.2018.1

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ᾽Я УКРАЇНИ У 2017 Р.

O. V. Myslytskiy, L. I. Zakrutko, L. G. Bilan, N. O. Movchun

Анотація


Мета роботи – зробити ретроспективний аналіз основних засобів наукової комунікації у сфері охорони здоров᾽я України у 2017 р.

За даний період було проведено 370 наукових медичних форумів. За вказаний період науковцями галузі запропоновано 594 інновації, серед яких найбільше було за напрямами «Стоматологія» і «Хірургія та Трансплантологія».

Матеріал та методи. Проаналізовано основні засоби наукової комунікації у сфері охорони здоров᾽я України у 2017 р. Застосовано методи експертної оцінки, статистичного, системного, структурно-логічного та кластерного аналізу.

Висновки. Найбільша кількість нових розробок присвячена питанням лікування захворювань – 31,8% від їх загальної кількості. Найменше запропоновано інновацій щодо реабілітації хворих та профілактики патологічних станів – 1,2% та 4,5% відповідно, що вказує на необхідність у зміщенні акцентів з лікувальної роботи на профілактичну.


Ключові слова


наукові медичні форуми; лікувальні інновації; реабілітація; профілактика

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakrutko LI, Dzyuba AN, Gorban AE. Stan zabezpechennia innovatsiinym produktom ta vprovadzhennia dosiahnen' nauky u praktyku okhorony zdorov᾽ia Ukrainy za ostannia try roky [Monitoring of information security and introduction of scientific achievements in health care ukraine in the last three years]. Bulletin of social hygiene and health protection organization of Ukraine. 2015;2:46-54. (in Ukrainian).

Svintsitskyy AS, Vysotska OI. Aktual'ni pytannia schodo vprovadzhennia medychnykh innovatsiinykh tekhnolohii u zakladakh okhorony zdorov’ia [Current issues of medical innovative technologies implementation in health care institutions]. Praktykuiuchyi likar. 2015;1:7-13. (in Ukrainian).

Gorban AE. Pidkhody do rozrobky avtomatyzovanoi systemy oderzhannia informatsii pro innovatsiinu diial'nist' v sferi okhorony zdorov’ia Ukrainy [Approaches to the development of automated data acquisition system on innovation in health care of Ukraine]. Actual problems of modern medicine. 2016;16(1):264-72. (in Ukrainian).

Uvarenko AR, Cheban VI, Liedoshchuk BO, Yavorskyi OP, Prytuliak AI, Vasylenko SV, ta in. Poriadok pidhotovky osnovnykh zasobiv naukovoi komunikatsii dlia realizatsii innovatsiinykh tekhnolohii v medytsyni [The procedure of preparation of basic means of scientific communication for the implementation of innovative technologies in medicine]: metod. rekom. Kiev; 2007. 23 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Закрутько ЛІ, Дзюба ОМ, Горбань АЄ. Стан забезпечення інноваційним продуктом та впровадження досягнень науки у практику охорони здоров’я України за остання три роки. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров᾽я України. 2015;2:46-54.

2. Свінціцький АС, Висоцька ОІ. Актуальні питання щодо впровадження медичних інноваційних технологій у закладах охорони здоров’я. Практикуючий лікар. 2015;1:7-13.

3. Горбань АЄ. Підходи до розробки автоматизованої системи одержання інформації про інноваційну діяльність в сфері охорони здоров’я України. Актуальні проблеми сучасної медицини. 2016;16(1):264-72.

4. Уваренко АР, Чебан ВІ, Лєдощук БО, Яворський ОП, Притуляк АІ, Василенко СВ, та ін. Порядок підготовки основних засобів наукової комунікації для реалізації інноваційних технологій в медицині: метод. реком. Київ; 2007. 23 с.
© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754