DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.4.66.2018.12

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ НИРОК ПРИ ГЕПАТОРЕНАЛЬНОМУ СИНДРОМІ НА ТЛІ АЛКОГОЛЬНОГО ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ

N. A. Slyvka, N. G. Virstyuk, I. S. Davydenko, G. A. Martynyuk, T. I. Bevz, V. A. Gaidukov

Анотація


Мета роботи. Оцінити значення гістологічних змін нирок при гепаторенальному синдромі та їх співвідношення із клініко-лабораторними показниками за цієї патології.

Матеріал та методи. Для досягнення поставленої мети було обстежено 152 пацієнтів за допомогою клінічних, лабораторних та інструментальних методів дослідження. Визначали розрахункову швидкість клубочкової фільтрації, доплерографічний індекс судинного опору у ниркових артеріях та індекси гістологічного пошкодження при автопсії нирок – гломерулосклероз, артеіолосклероз, тубулоінтерстиційне ураження нирок.

Результати. Оцінка лише клінічних або неінвазивних маркерів показала, що високий індекс судинного опору, високий систолічний артеріальний тиск, рівень сечового білка та низький рівень клубочкової фільтрації є незалежними факторами ризику прогресування дисфункції нирок. Індекс судинного опору зростав пропорційно до зростання рівня креатиніну, обернено корелював із функцією нирок та прямо корелював із гістологічними показниками ураження, серед яких найсильніше - із тубулоінтерстиційними ураженнями. Інтерстиційний фіброз із тубулярною атрофією та втратою капілярів є загальними проявами під час поширених пошкоджень нирок, а тубулоінтерстиційні ураження – це гістологічний параметр, що найкраще корелює із функцією нирок.

Висновки. Серед гістологічних змін у нирках при гепаторенальному синдромі на тлі алкогольного цирозу печінки найчастіше виявляються тубулоінтерстиціальні ураження, що тісно корелюють із доплерографічним індексом судинного опору в ниркових артеріях.


Ключові слова


гепаторенальний синдром; алкогольний цироз печінки; тубулоінтерстиційні ураження нирок

Повний текст:

PDF

Посилання


Ikee R, Kobayashi S, Hemmi N, Imakiire T, Kikuchi Y, Moriya H, et al. Correlation between the resistive index by Doppler ultrasound and kidney function and histology. Am J Kidney Dis. 2015;46(4):603–9. doi: 10.1053/j.ajkd.2005.06.006

Matsuo S, Imai E, Horio M, Yasuda Y, Tomita K, Nitta K, et al. Revised equations for estimated GFR from serum creatinine in Japan. Am J Kidney Dis. 2009;53(6):982–92. doi: 10.1053/j.ajkd.2008.12.034

Mostbeck GH, Kain R, Mallek R, Derfler K, Walter R, Havelec L, et al. Duplex Doppler sonography in renal parenchymal disease. Histopathologic correlation. J Ultras Med. 1991;10(4):189–94. doi: https://doi.org/10.7863/jum.1991.10.4.189

Murphy ME, Tublin ME. Understanding the Doppler RI: impact of renal arterial distensibility on the RI in a hydronephrotic ex vivo rabbit kidney model. J Ultras Med. 2000;19(5):303–14. doi: https://doi.org/10.7863/jum.2000.19.5.303

Radermacher J, Ellis S, Haller H. Renal resistance index and progression of renal disease. Hypertens. 2002;39(2 Pt 2):699–703. doi: 10.1161/hy0202.103782

Sugiura T, Nakamori A, Wada A, Fukuhara Y. Evaluation of tubulointerstitial injury by Doppler ultrasonography in glomerular diseases. Clin Nephrol. 2004;61(2):119–26. doi: 10.5414/CNP61119 •

Sugiura T, Wada A. Resistive index predicts renal prognosis in chronic kidney disease: results of a 4-year follow-up. Clin Exp Nephrol. 2011;15(1):114–20. doi: 10.1007/s10157-010-0371-3

Tublin ME, Tessler FN, Murphy ME. Correlation between renal vascular resistance, pulse pressure, and the resistive index in isolated perfused rabbit kidneys. Radiol. 1999;213(1):258–64. doi: 10.1148/radiology.213.1.r99oc19258


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ikee R, Kobayashi S, Hemmi N, Imakiire T, Kikuchi Y, Moriya H, et al. Correlation between the resistive index by Doppler ultrasound and kidney function and histology. Am J Kidney Dis. 2015;46(4):603–9. doi: 10.1053/j.ajkd.2005.06.006

2. Matsuo S, Imai E, Horio M, Yasuda Y, Tomita K, Nitta K, et al. Revised equations for estimated GFR from serum creatinine in Japan. Am J Kidney Dis. 2009;53(6):982–92. doi: 10.1053/j.ajkd.2008.12.034

3. Mostbeck GH, Kain R, Mallek R, Derfler K, Walter R, Havelec L, et al. Duplex Doppler sonography in renal parenchymal disease. Histopathologic correlation. J Ultras Med. 1991;10(4):189–94. doi: https://doi.org/10.7863/jum.1991.10.4.189

4. Murphy ME, Tublin ME. Understanding the Doppler RI: impact of renal arterial distensibility on the RI in a hydronephrotic ex vivo rabbit kidney model. J Ultras Med. 2000;19(5):303–14. doi: https://doi.org/10.7863/jum.2000.19.5.303

5. Radermacher J, Ellis S, Haller H. Renal resistance index and progression of renal disease. Hypertens. 2002;39(2 Pt 2):699–703. doi: 10.1161/hy0202.103782

6. Sugiura T, Nakamori A, Wada A, Fukuhara Y. Evaluation of tubulointerstitial injury by Doppler ultrasonography in glomerular diseases. Clin Nephrol. 2004;61(2):119–26. doi: 10.5414/CNP61119 •

7. Sugiura T, Wada A. Resistive index predicts renal prognosis in chronic kidney disease: results of a 4-year follow-up. Clin Exp Nephrol. 2011;15(1):114–20. doi: 10.1007/s10157-010-0371-3

8. Tublin ME, Tessler FN, Murphy ME. Correlation between renal vascular resistance, pulse pressure, and the resistive index in isolated perfused rabbit kidneys. Radiol. 1999;213(1):258–64. doi: 10.1148/radiology.213.1.r99oc19258

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754