DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.4.66.2018.9

ВПЛИВ ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНОГО СИНДРОМУ НА АКТИВАЦІЮ СИСТЕМИ ПЕРЕКИСНОГО - ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ТКАНИНІ ПЕЧІНКИ

V. O. Krylyuk, I. V. Kuzminskyi, V. K. Grodetskyi, V. D. Foundiur, S. O. Yakobchuk, O. B. Kolotуlo, O. Y. Khomko

Анотація


Провідним механізмом пошкодження після ішемії/реперфузії є надлишкова продукція активних форм кисню. Цей процес призводить до утворення цілого ряду продуктів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ).

З метою уточнення розвитку процесу перекисного окиснення ліпідів важливе значення має вивчення дієнових кон’югатів. Вони є первинними продуктами ПОЛ та відносяться до токсичних метаболітів, які надають шкідливу дію на ліпопротеїди, білки, ферменти і нуклеїнові кислоти. Вищевказані механізми активно відбуваються у постраждалих із поєднаною травмою та реперфузійними пошкодженнями, та водночас обґрунтовують необхідність вивчення змін системи ПОЛ у таких постраждалих з метою корекції їх лікування. 

Мета роботи – вивчити вплив ішемічно-реперфузійного синдрому на зміни у системі перекисного окислення ліпідів тканини печінки в експерименті у тварин з поєднаною травмою органів черевної порожнини.

Матеріали та методи. В експерименті використали 80 статевозрілих  білих щурів-самців лінії Wistar масою 190-220 г. 

Тварин розподілили на контрольну і 3 дослідні  групи (по 8 тварин у кожній групі). У тварин першої дослідної групи  вивчали розвиток ішемічно-реперфузійного синдрому. У другій дослідні групі  моделювали закриту травму органів черевної порожнини та  гіповолемічний шок.  У третій групі дослідження поєднували пошкодження перших двох груп. Тварин контрольної групи вводили в наркоз, без формування жодних травм.

У гомогенаті печінки досліджували рівень дієнових кон’югатів, трієнових кон’югатів та малонового деальдегіду через добу, три та сім діб після моделювання травм.

Тварин дослідних груп виводили з експерименту в умовах тіопентало натрієвого наркозу методом тотального кровопускання з серця.

Результати. Аналіз отриманих результатів показав, що накладання кровоспинних джгутів терміном на дві години викликає значну активацію системи ПОЛ у тканині печінки, навіть через сім діб показники МДА, ДК та ТК не поверталися до нормальних величин. Порівнюючи дослідні групи між собою, з’ясували, що вміст ДК у другій групі був статистично більшим,  ніж у першій та меншим,   ніж у третій. У ГД-3 показник ДК був статистично більшим,   ніж у ГД – 1 та ГД – 2 у всіх контрольних точках експериментального дослідження.

У ГД – 3  рівень МДА зростав до сьомої доби: починаючи з першої доби, зріс у 9,4 раза  (р<0,001), через три доби – у 15,7 раза  (р<0,001) та через сім діб– у 18,2 раза (р<0,001) порівняно з контрольними показниками.

Вищевказане показує перспективу подальшого дослідження в розрізі корекції системних змін, які виникають в післяішемічному періоді.

Висновки. Ішемічно-реперфузійний синдром в моделі поєднаної травми органів черевної порожнин, призводить до розвитку системних змін, про що опосередковано засвідчує  значне зростання показників системи ПОЛ. 


Ключові слова


перекисне окислення ліпідів; ішемія; реперфузія; експеримент; кровотеча

Повний текст:

PDF

Посилання


Elster EA, Butler G, Rasmussen TE. Implications of Combat Casualty Care for Mass Casualty Events. JAMA. 2013;310(5):475-6. doi: 10.1001/jama.2013.167481

Clay JG, Grayson JK, Zierold D. Comparative testing of new hemostatic agents in a swine model of extremity arterial and venous hemorrhage. Mil Med. 2010;175(4):280-4.

Haider AH, Piper LC, Zogg CK, Schneider EB, Orman JA, Butler FK, et al. Military-to-civilian translation of battlefield innovations in operative trauma care. Surgery. 2015;158(6):1686–95. doi: 10.1016/j.surg.2015.06.026

Van der Spuy L. Complications of the arterial tourniquet. South Afr J Anaesth Analg [Internet]. 2012[cited 2018 Nov 6];18(1):14-8. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/22201173.2012.10872818 doi: 10.1080/22201173.2012.10872818

Wright G, Mcdonald S, Smith G. Should civilian pre-hospital emergency care provision include tourniquets for the management of uncontrolled traumatic haemorrhage? Australasian Journal of Paramedicine. 2015;12(4):1-5.

Lee С, Porter KM, Hodgetts TJ. Tourniquet use in the civilian prehospital setting. Emerg Med J. 2007;24(8):584–7. doi: 10.1136/emj.2007.046359

Murphy E, Steenbergen C. Mechanisms underlying acute protection from cardiac ischemia-reperfusion injury. Physiol Rev. 2008;88(2):581–609. doi: 10.1152/physrev.00024.2007

Francischetti I, Moreno JB, Scholz M, Yoshida WB. Leukocytes and the inflammatory response in ischemiareperfusion injury. Rev Bras Cir Cardiovasc. 2010;25(4):575-84.

Nagornaya NV, Chetveryk NA. Oksidativnyy stress: vliyanie na organizm cheloveka, metody otsenki [Oxidative stress: its influence on a human body, estimation methods]. Child`s Health [Internet]. 2010[tsitirovano 2018 Okt 29];2:140-5. Dostupno: http://www.mif-ua.com/archive/article/12762 (in Russian).

Korobeinikova EN, Kudrevich YuV, Yashina LM. Okislitel'naya modifikatsiya belkov syvorotki krovi u bol'nykh ishemicheskoy bolezn'yu serdtsa i gipertonicheskoy bolezn'yu s dislipoproteinemiey i bez nee [Oxidative serum protein modification in patients with coronary heart disease and essential hypertension with and without dyslipoproteinemia]. Klinicheskaya Laboratornaya Diagnostika. 2006;4:22-4. (in Russian).

Kamyshnikov VS, redaktor. Spravochnik po kliniko-biokhimicheskoy laboratornoy diagnostike [Handbook of clinical and biochemical laboratory diagnostics]. V 2-kh tomakh. Minsk: Belarus'; 2000. T. 1; 495 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Elster EA, Butler G, Rasmussen TE. Implications of Combat Casualty Care for Mass Casualty Events. JAMA. 2013;310(5):475-6. doi: 10.1001/jama.2013.167481

2. Clay JG, Grayson JK, Zierold D. Comparative testing of new hemostatic agents in a swine model of extremity arterial and venous hemorrhage. Mil Med. 2010;175(4):280-4.

3. Haider AH, Piper LC, Zogg CK, Schneider EB, Orman JA, Butler FK, et al. Military-to-civilian translation of battlefield innovations in operative trauma care. Surgery. 2015;158(6):1686–95. doi: 10.1016/j.surg.2015.06.026

4. Van der Spuy L. Complications of the arterial tourniquet. South Afr J Anaesth Analg [Internet]. 2012[cited 2018 Nov 6];18(1):14-8. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/22201173.2012.10872818 doi: 10.1080/22201173.2012.10872818

5. Wright G, Mcdonald S, Smith G. Should civilian pre-hospital emergency care provision include tourniquets for the management of uncontrolled traumatic haemorrhage? Australasian Journal of Paramedicine. 2015;12(4):1-5.

6. Lee С, Porter KM, Hodgetts TJ. Tourniquet use in the civilian prehospital setting. Emerg Med J. 2007;24(8):584–7. doi: 10.1136/emj.2007.046359

7. Murphy E, Steenbergen C. Mechanisms underlying acute protection from cardiac ischemia-reperfusion injury. Physiol Rev. 2008;88(2):581–609. doi: 10.1152/physrev.00024.2007

8. Francischetti I, Moreno JB, Scholz M, Yoshida WB. Leukocytes and the inflammatory response in ischemiareperfusion injury. Rev Bras Cir Cardiovasc. 2010;25(4):575-84.

9. Нагорная НВ, Четверик НА. Оксидативный стресс: влияние на организм человека, методы оценки. Здоровье ребенка [Интернет]. 2010[цитировано 2018 Окт 29];2:140-5. Доступно: http://www.mif-ua.com/archive/article/12762

10. Коробейникова ЭН, Кудревич ЮВ, Яшина ЛМ. Окислительная модификация белков сыворотки крови у больных ишемической болезнью сердца и гипертонической болезнью с дислипопротеинемией и без нее. Клиническая лабораторная диагностика. 2006;4:22-4.

11. Камышников ВС, редактор. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике. В 2-х томах. Минск: Беларусь; 2000. Т. 1; 495 с.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754