Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 16, № 4 (2017) АСОЦІАЦІЯ ПОЛІМОРФІЗМУ K121Q ГЕНА ЕNРР1 ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ В ОСІБ РІЗНОЇ СТАТІ Анотація  PDF
I. Marchenko, A. Zarva, Ye. Harbuzova
 
Том 14, № 4 (2015) РАДІОНУКЛІДНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРИФЕРІЙНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ НА ОБЛІТЕРУЮЧИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ АРТЕРІЙ НИЖНІХ КІНЦІВОК У ПОЄДНАННІ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ Анотація  PDF
V. I. Rusyn, V. V. Korsak, V. V. Rusyn, F. W. Gorlenko, V. V. Mashura, M. I. Pekar
 
Том 18, № 1 (2019) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ Анотація  PDF
O. G. Kmet', N. D. Filipets, I. S. Davydenko, T. I. Kmet'
 
Том 14, № 2 (2015) ВПЛИВ ДВОБІЧНОЇ КАРОТИДНОЇ ІШЕМІЇ-РЕПЕРФУЗІЇ НА ПОКАЗНИКИ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СТАН АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ПОЛЯХ ГІПОКАМПА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ В САМЦІВ-ЩУРІВ Анотація  PDF
S. S. Tkachuk, A. V. Tkachuk, А. M. Lenkov, V. F. Myslickij
 
Том 16, № 4 (2017) СТАН КИСЛОТНОРЕГУЛЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК ПРИ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНОМУ ДІАБЕТІ У ЩУРІВ Анотація  PDF
M. I. Grytsiuk
 
Том 18, № 1 (2019) КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ ПРОЛІФЕРАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ ТКАНИН ПАРОДОНТУ ЩУРІВ ПІСЛЯ ЕКСТРАКЦІЇ ЗУБА НА ФОНІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ Анотація  PDF
А. V. Abramov, K. S. Hanchev
 
Том 14, № 2 (2015) ПОКАЗНИКИ ПРОТЕО- ТА ФІБРИНОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ В КОРІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ ПРИ ПОЄДНАНІЙ ДІЇ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНОГО ДІАБЕТУ ТА ДВОБІЧНОЇ КАРОТИДНОЇ ІШЕМІЇ-РЕПЕРФУЗІЇ Анотація  PDF
O. V. Tkachuk, S. S. Tkachuk, V. F. Myslickij, A. M. Lenkov
 
Том 13, № 3 (2014) ПАТОБІОХІМІЧНІ ТА ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЕКВІВАЛЕНТИ УРАЖЕННЯ ПАРОДОНТА ТА СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ Анотація  PDF
O. V. Tkachuk, A. A. Galagdina, S. S. Tkachuk, V. F. Myslytskyi
 
Том 14, № 2 (2015) МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН БЕТА- ТА АМІЛІНСИНТЕЗУЮЧИХ КЛІТИН ПАНКРЕАТИЧНИХ ОСТРІВЦІВ В ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ У ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН Анотація
T. A. Hrekova
 
Том 13, № 3 (2014) СТАН МІСЦЕВОГО ІМУНІТЕТУ ПОРОЖНИНИ РОТА У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ І ТИПУ Анотація  PDF
N. B. Kuzniak, O. I. Hodovanets, A. V. Moroz
 
Том 14, № 2 (2015) ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНОГО УШКОДЖЕННЯ КЛІТИН ГІПОКАМПА ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ Анотація  PDF
T. М. Boichuk, О. M. Nika
 
Том 13, № 3 (2014) ЕФЕКТИВНІСТЬ ОЗОНОТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ГНІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ Анотація  PDF
S. Yu. Karateevà
 
Том 14, № 2 (2015) ФЕНОМЕН ГІПЕРФІЛЬТАЦІЇ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ У ЩУРІВ Анотація  PDF
T. М. Boychuk, A. І. Hozhenko, M. I. Grytsiuk
 
Том 17, № 3 (2018) КРОВОПОСТАЧАННЯ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ФОРМУ СИНДРОМУ СТОПИ ДІАБЕТИКА Анотація  PDF
S. N. Didenko
 
Том 14, № 1 (2015) Диференційні методи лікування захворювань тканин пародонта на тлі цукрового діабету Анотація  PDF
О. М. Виноградова, Р. Ю. Шкребнюк
 
Том 19, № 1 (2020) ДО ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ОСНОВНИХ ЕНДОКРИНОПАТІЙ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВЛАСНИЙ ДОСВІД) Анотація  PDF
P. M. Lіаshuk, N. I. Stankova, R. P. Lіаshuk
 
Том 17, № 2 (2018) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УЛЬТРАСТРУКТУРНОЇ РЕАКЦІЇ ДРЕВНЬОЇ ТА НОВОЇ КОРИ НА ГОСТРЕ ПОРУШЕННЯ КРОВООБІГУ В БАСЕЙНІ СОННИХ АРТЕРІЙ НА ТЛІ ДІАБЕТИЧНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ В ЩУРІВ Анотація  PDF
O. V. Tkachuk, S. S. Tkachuk, V. F. Myslytskyi, O. V. Yasinska, M. A. Povar, O. M. Lenkov
 
Том 14, № 1 (2015) Вплив нейроендокринної регуляції на розвиток інсулінорезистентності у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі цукрового діабету 2 типу Анотація
В. Д. Немцова
 
Том 19, № 1 (2020) ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ АТОРВАСТАТИНУ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ, ПОЄДНАНЕ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2 Анотація  PDF
N. V. Chernetskaya, A. I. Fediv, A. Ya. Stupnitskaya
 
Том 14, № 3 (2015) ПАТОГЕНЕЗ ДІАБЕТИЧНИХ АНГІОПАТІЙ ТА РОЛЬ ОСТАННІХ У ПОРУШЕННІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ Анотація  PDF
A. A. Galahdina
 
Том 17, № 2 (2018) ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ЛІПІДНОГО ТА ЦИТОКІНОВОГО ПРОФІЛІВ, СИСТЕМИ ОКСИДАНТНО-ПРОТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ У ПОЄДНАННІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, ОЖИРІННЯМ І ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ З УРАХУВАННЯМ ГЕНОТИПІВ ІНТЕРЛЕЙКІНУ 10 (IL-10, C-59 Анотація  PDF
J. I. Serdulets
 
Том 14, № 1 (2015) Порушення таксономічного складу мікробіоти ротоглотки у хворих на цукровий діабет 1 типу поєднаний з хронічним гнійним гайморитом Анотація  PDF
О. О. Мазур
 
Том 15, № 1 (2016) Коморбідність цукрового діабету типу 2 та ожиріння (огляд літератури) Анотація  PDF
R. P. Liashuk, P. M. Liashuk, Yu. F. Marchuk, I. V. Skhodnytskyi, L. M. Melnik
 
26 - 48 з 48 результатів << < 1 2 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо