Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 13, № 4 (2014) INFLUENCE OF ALLELIC VARIANTS OF POLYMORPHIC GENES OF INTERLEUKINS, NITRIC OXIDE INDUCED SYNTHASE AND THEIR RECEPTORS IN THE COURSE OF HELICOBACTER-ASSOCIATED PEPTIC ULCER DISEASE IN CHILDREN Анотація   PDF (English)
T. V. Sorokman, S. V. Sokolnyk, D. R. Andriychuk
 
Том 13, № 4 (2014) Influence of ozone therapy on fibrinolysis, proteolysis indices in blood of experimental rats with pyoinflammatory processes against the diabetes background Анотація   PDF (English)
S. Yu. Karatieieva, T. O. Lobanova, O. K. Golovachuk
 
Том 13, № 4 (2014) UP-TO-DATE OPTIC METHODS OF INVESTIGATION IN DIAGNOSTICS OF MYOCARDIAL ISCHEMIC PROCESSES Анотація   PDF (English)
V. D. Mishalov, S. V. Kozlov, I. V. Irkin, A. O. Gavryliuk, I. A. Fedotova
 
Том 14, № 2 (2015) ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАЦЕНТАРНИХ ГОРМОНІВ ТА БІЛКІВ ВАГІТНОСТІ В ТРОФОБЛАСТІ ХОРІАЛЬНИХ ВОРСИНОК ПЛАЦЕНТИ В ЖІНОК З ПРОЯВАМИ ГІПЕРАНДРОГЕНІЇ Анотація   PDF
A. V. Hoshovska, V. M. Hoshovskyi
 
Том 14, № 3 (2015) ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИТОАРХІТЕКТОНІКИ Т- ТА В- КЛІТКОВИННИХ КОМПАРТМЕНТІВ СЕЛЕЗІНКИ Анотація   PDF (English)
D. M. Dosaev, S. M. Romaniuk, A. A. Balapanovа, U. K. Keldygulovа
 
Том 14, № 1 (2015) Імунологічні зміни у тварин з експериментальним пародонтитом за зміненої реактивності Анотація   PDF
О. В. Авдєєв
 
Том 14, № 4 (2015) ІМУНОТЕРАПІЯ РАКУ ШЛУНКА. НОВІ ДАНІ Анотація   PDF
R. W. Senjutovich, O. I. Ivaschuk, V. U. Bodiaka, T. V. Kruk, N. V. Zelinska, O. B. Chornyi, V. M. Pylypiv, M. A. Senjutovich
 
Том 13, № 4 (2014) Індекс CА SCORE в діагностиці ішемічного варіанта фібриляції передсердь Анотація   PDF
Н. М. Галюк
 
Том 16, № 3 (2017) ІНСУЛЬТ У ЖІНОК МОЛОДОГО ВІКУ: ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ СУДИН І ТКАНИНИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ (РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗА ПЕРІОД 2004–2015 РР.) Анотація   PDF
R. I. Falion
 
Том 14, № 1 (2015) Інтегральна характеристика інфекційно-запальних захворювань порожнини рота Анотація   PDF
А. Л. Мельник, І. М. Довга, Г. Є. Христян, О. О. Радченко, І. В. Поволокіна, В. В. Казмірчук
 
Том 13, № 4 (2014) ІНТЕНСИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ХОЛІНУ ДЛЯ СИНТЕЗУ ПАРАСИМПАТИЧНОГО МЕДІАТОРА В ГІПОТИРЕОЇДНОМУ СЕРЦІ Анотація   PDF
С. М. Чарнош
 
Том 14, № 1 (2015) Інтенсивність ендотоксикозу, протеолізу та стан гемокоагуляційної ланки гомеостазу при хронічному обструктивному захворюванні легень за коморбідності з хронічним панкреатитом Анотація   PDF
О. С. Хухліна, О. О. Урсул, В. С. Смандич
 
Том 15, № 1 (2016) ІНФОРМАТИВНІСТЬ ТИМПАНОМЕТРІЇ ПРИ ДІАГНОСТУВАННІ ЕКСУДАТИВНОГО ОТИТУ У ДІТЕЙ Анотація   PDF
S. A. Levytska, O. M. Ponich, D. V. Saidakov, M. I. Belzetska
 
Том 14, № 3 (2015) АВТОРСЬКІ ПОГЛЯДИ НА ОПТИМАЛЬНУ КЛІНІЧНУ КЛАСИФІКАЦІЮ ВРОСЛОГО НІГТЯ Анотація   PDF
O. N. Nadashkevitch, A. R. Vergun
 
Том 13, № 4 (2014) АКТИВНОСТЬ АЛЬДЕГИДДЕГИДРОГЕНАЗЫ В СЕРДЦЕ КРЫС ПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ МОДУЛЯЦИИ ПРИ СТРЕССЕ Анотація   PDF (Русский)
Л. Л. Сухова, Ю. В. Волкова, В. В. Давыдов
 
Том 14, № 3 (2015) АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ НЕІНФІКОВАНОГО ТА ІНФІКОВАНОГО ЖОВЧНОГО ПЕРИТОНІТУ Анотація   PDF
O. V. Bilo’okiy
 
Том 16, № 2 (2017) АЛКОГОЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ НЕАТРОФІЧНИЙ ГАСТРИТ Анотація   PDF (Русский)
A. A. Avramenko
 
Том 13, № 4 (2014) Аналіз зв'язку T2255C поліморфізму гена вітамін К-епоксидоредуктази з гострим коронарним синдромом в осіб з нормальним і підвищеним артеріальним тиском Анотація   PDF
В. Ю. Гарбузова
 
Том 15, № 1 (2016) АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗКУ Lys198Asn ПОЛІМОРФНИХ ВАРІАНТІВ ГЕНА ЕНДОТЕЛІНУ-1 (EDN−1) З ІШЕМІЧНИМ АТЕРОТРОМБОТИЧНИМ ІНСУЛЬТОМ В ОСІБ РІЗНОЇ СТАТІ Анотація   PDF
T. B. Oleshko, D. Yu. Svyrydenko, V. Yu. Garbuzova
 
Том 16, № 2 (2017) АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СПЕРМОГРАМ МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ ЗА 2010-2015 РР. Анотація   PDF
K. A. Vladychenko, V. O. Yuzko, A. V. Andriets
 
Том 14, № 4 (2015) АНАЛІЗ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВПЛИВУ 0,9 % РОЗЧИНУ NACL НА ЗМІНИ ЗАГАЛЬНОГО АНАЛІЗУ КРОВІ У ЩУРІВ З ГОСТРОЮ ЦЕРЕБРАЛЬНОЮ ІШЕМІЄЮ Анотація   PDF
A. I. Semenenko
 
Том 15, № 1 (2016) АНАЛІЗ ЧИННИКІВ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА В ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ДИФУЗНИЙ НЕТОКСИЧНИЙ ЗОБ Анотація   PDF
O. I. Godovanets
 
Том 17, № 1 (2018) АНТИТОКСИЧНА ТА НЕФРОПРОТЕКТОРНА ДІЯ ФІТОКОМПОЗИЦІЇ «ПОЛІФІТОЛ-1» ЗА КАДМІЄВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У МОЛОДИХ СТАТЕВОНЕЗРІЛИХ ЩУРІВ Анотація   PDF
V. V. Gordienko, R. B. Kosuba, O. O. Perepelytsia
 
Том 14, № 1 (2015) Апоптоз лімфоцитів крові у хворих на автоімунний тиреоїдит Анотація   PDF
М. І. Шеремет
 
Том 14, № 1 (2015) Асоціація поліморфізму 1G/2G-1607 гена матриксної металопротеїнази-1 із фоновими процесами шийки матки серед жінок із лейоміомою Анотація   PDF
І. М. Савченко, В. Ю. Гарбузова
 
1 - 25 з 496 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>