Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 18, № 2 (2019) DERMATOGLYPHICS FOR PREDICTION - ІДЕНТИФІКАЦІЙНА СУДОВО-МЕДИЧНА ПРОГРАМА Анотація   PDF
N. M. Kozan, Yu. Z. Kotsyubinskaya, G. M. Zelenchuk
 
Том 13, № 4 (2014) INFLUENCE OF ALLELIC VARIANTS OF POLYMORPHIC GENES OF INTERLEUKINS, NITRIC OXIDE INDUCED SYNTHASE AND THEIR RECEPTORS IN THE COURSE OF HELICOBACTER-ASSOCIATED PEPTIC ULCER DISEASE IN CHILDREN Анотація   PDF (English)
T. V. Sorokman, S. V. Sokolnyk, D. R. Andriychuk
 
Том 13, № 4 (2014) Influence of ozone therapy on fibrinolysis, proteolysis indices in blood of experimental rats with pyoinflammatory processes against the diabetes background Анотація   PDF (English)
S. Yu. Karatieieva, T. O. Lobanova, O. K. Golovachuk
 
Том 13, № 4 (2014) UP-TO-DATE OPTIC METHODS OF INVESTIGATION IN DIAGNOSTICS OF MYOCARDIAL ISCHEMIC PROCESSES Анотація   PDF (English)
V. D. Mishalov, S. V. Kozlov, I. V. Irkin, A. O. Gavryliuk, I. A. Fedotova
 
Том 17, № 4 (2018) ІЛЕОТРАНСВЕРЗОАНАСТОМОЗИ. КЛАСИФІКАЦІЯ. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ Анотація   PDF
R. W. Senyutovych, O. I. Ivashchuk, V. Yu. Bodiaka, Yu. Ya. Chuprovska
 
Том 14, № 2 (2015) ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАЦЕНТАРНИХ ГОРМОНІВ ТА БІЛКІВ ВАГІТНОСТІ В ТРОФОБЛАСТІ ХОРІАЛЬНИХ ВОРСИНОК ПЛАЦЕНТИ В ЖІНОК З ПРОЯВАМИ ГІПЕРАНДРОГЕНІЇ Анотація   PDF
A. V. Hoshovska, V. M. Hoshovskyi
 
Том 14, № 3 (2015) ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИТОАРХІТЕКТОНІКИ Т- ТА В- КЛІТКОВИННИХ КОМПАРТМЕНТІВ СЕЛЕЗІНКИ Анотація   PDF (English)
D. M. Dosaev, S. M. Romaniuk, A. A. Balapanovа, U. K. Keldygulovа
 
Том 14, № 1 (2015) Імунологічні зміни у тварин з експериментальним пародонтитом за зміненої реактивності Анотація   PDF
О. В. Авдєєв
 
Том 17, № 3 (2018) ІМУНОМОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗМІН У ПАРОДОНТІ ХВОРИХ З КАРДІОПУЛЬМОНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ Анотація   PDF (English)
N. Yu. Emelyanova
 
Том 14, № 4 (2015) ІМУНОТЕРАПІЯ РАКУ ШЛУНКА. НОВІ ДАНІ Анотація   PDF
R. W. Senjutovich, O. I. Ivaschuk, V. U. Bodiaka, T. V. Kruk, N. V. Zelinska, O. B. Chornyi, V. M. Pylypiv, M. A. Senjutovich
 
Том 17, № 2 (2018) ІНВАГІНАЦІЙНІ ТОВСТОКИШКОВІ АНАСТОМОЗИ Анотація   PDF
R. V. Senyutovich, V. Yu. Bodyaka, Yu. Ya. Chuprovskaya, I. O. Olar, S. I. Olar
 
Том 13, № 4 (2014) Індекс CА SCORE в діагностиці ішемічного варіанта фібриляції передсердь Анотація   PDF
Н. М. Галюк
 
Том 13, № 3 (2014) ІНДЕКСНА ОЦІНКА ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ ПОРОЖНИНИ РОТА У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ Анотація   PDF
Y. B. Bodnaruk
 
Том 16, № 3 (2017) ІНСУЛЬТ У ЖІНОК МОЛОДОГО ВІКУ: ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ СУДИН І ТКАНИНИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ (РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗА ПЕРІОД 2004–2015 РР.) Анотація   PDF
R. I. Falion
 
Том 14, № 1 (2015) Інтегральна характеристика інфекційно-запальних захворювань порожнини рота Анотація   PDF
А. Л. Мельник, І. М. Довга, Г. Є. Христян, О. О. Радченко, І. В. Поволокіна, В. В. Казмірчук
 
Том 13, № 4 (2014) ІНТЕНСИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ХОЛІНУ ДЛЯ СИНТЕЗУ ПАРАСИМПАТИЧНОГО МЕДІАТОРА В ГІПОТИРЕОЇДНОМУ СЕРЦІ Анотація   PDF
С. М. Чарнош
 
Том 14, № 1 (2015) Інтенсивність ендотоксикозу, протеолізу та стан гемокоагуляційної ланки гомеостазу при хронічному обструктивному захворюванні легень за коморбідності з хронічним панкреатитом Анотація   PDF
О. С. Хухліна, О. О. Урсул, В. С. Смандич
 
Том 17, № 3 (2018) ІНТЕНСИВНІСТЬ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ ТА СТАН ЧИННИКІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ПАЦІЄНТІВ ІЗ НЕАЛКОГОЛЬНИМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОМОРБІДНОСТІ ІЗ ОСТЕОАРТРОЗОМ ТА ОЖИРІННЯМ Анотація   PDF
O. S. Khukhlina, O. D. Liakhovych, O. Ye. Mandryk, I. V. Dudka, T. V. Dudka
 
Том 15, № 1 (2016) ІНФОРМАТИВНІСТЬ ТИМПАНОМЕТРІЇ ПРИ ДІАГНОСТУВАННІ ЕКСУДАТИВНОГО ОТИТУ У ДІТЕЙ Анотація   PDF
S. A. Levytska, O. M. Ponich, D. V. Saidakov, M. I. Belzetska
 
Том 14, № 3 (2015) АВТОРСЬКІ ПОГЛЯДИ НА ОПТИМАЛЬНУ КЛІНІЧНУ КЛАСИФІКАЦІЮ ВРОСЛОГО НІГТЯ Анотація   PDF
O. N. Nadashkevitch, A. R. Vergun
 
Том 17, № 2 (2018) АКТИВНІСТЬ ГЛУТАТІОНЗАЛЕЖНИХ ФЕРМЕНТІВ У ДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ З ПАТОЛОГІЧНИМ ПЕРЕБІГОМ РАННЬОЇ ПОСТНАТАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ Анотація   PDF
A. Babintseva
 
Том 13, № 4 (2014) АКТИВНОСТЬ АЛЬДЕГИДДЕГИДРОГЕНАЗЫ В СЕРДЦЕ КРЫС ПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ МОДУЛЯЦИИ ПРИ СТРЕССЕ Анотація   PDF (Русский)
Л. Л. Сухова, Ю. В. Волкова, В. В. Давыдов
 
Том 17, № 2 (2018) АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ ГОСТРОГО АПЕНДИЦИТУ ВАГІТНИХ Анотація   PDF
M. M. Stets, V. M. Chernenko, I. I. Bilyk, R. I. Sydorchuk, A. S. Pаljanitsa
 
Том 14, № 3 (2015) АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ НЕІНФІКОВАНОГО ТА ІНФІКОВАНОГО ЖОВЧНОГО ПЕРИТОНІТУ Анотація   PDF
O. V. Bilo’okiy
 
Том 13, № 3 (2014) АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ДОСТУПУ ПРИ РЕТРОПЕРИТОНЕОСКОПІЧНИХ ВТРУЧАННЯХ НА ВЕРХНІХ СЕЧОВИХ ШЛЯХАХ Анотація   PDF
A. A. Pidmurniak
 
1 - 25 з 702 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>