Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 14, № 2 (2015) ЗВ'ЯЗОК T134967G ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА АNКН З РОЗВИТКОМ ГОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМУ В ОСІБ З НОРМАЛЬНИМИ ТА ПІДВИЩЕНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ІНДЕКСУ МАСИ ТІЛА Анотація   PDF
I. O. Rozumenko, V. Yu. Harbuzova, O. A. Obukhova, A. V. Ataman
 
Том 17, № 1 (2018) Зв'язок показників структурно-функціонального стану серцево-судинної системи з плазмовим рівнем альдостерону в пацієнтів з гіпертонічною хворобою та частими рецидивами фібриляції передсердь Анотація   PDF
V. P. Ivanov, T. D. Danilevych
 
Том 15, № 1 (2016) ЗВ’ЯЗОК ОБ’ЄКТИВНИХ КРИТЕРІЇВ ТЯЖКОСТІ ТРАВМИ З ПОКАЗНИКАМИ ОКСИДАТИВНОГО ПОШКОДЖЕННЯ БІЛКІВ ТА ЛІПІДІВ У ПАЦІЄНТІВ З ПОЄДНАНОЮ ТОРАКАЛЬНОЮ ТРАВМОЮ Анотація   PDF
M. A. Stupnytsky, V. I. Zhukov, T. V. Gorbach
 
Том 14, № 1 (2015) Зміна біофізичних властивостей вологи видихнутого повітря у хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів Анотація   PDF
О. М. Комлевой, В. Г. Чернявський, Ю. I. Бажора
 
Том 14, № 3 (2015) ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НИРОК У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ТА ОСТЕОАРТРОЗ ПІД ВПЛИВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ Анотація   PDF
N. V. Shvets
 
Том 14, № 4 (2015) ЗМІНА СТАНУ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПІСЛЯ КУРСУ СЕАНСІВ ПЕРЕРИВЧАСТОЇ НОРМОБАРИЧНОЇ ГІПОКСІЇ У ДІТЕЙ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ Анотація   PDF
L. M. Lisuha, S. J. Berezovsky
 
Том 14, № 4 (2015) ЗМІНИ КОНЦЕНТРАЦІЇ В ПЛАЗМІ КРОВІ МАРКЕРІВ АПОПТОЗУ ЕНДОТЕЛІОЦИТІВ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ ТА МЕТОДИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Анотація   PDF
I. I. Krychun
 
Том 13, № 3 (2014) ЗМІНИ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ПІХВИ У ДІВЧАТ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРІОДУ, ХВОРИХ НА САЛЬПІНГООФОРИТ Анотація   PDF
K. Yu. Humenna
 
Том 14, № 1 (2015) Зміни показників перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на хозл Анотація   PDF
С. В. Лотоцька
 
Том 17, № 2 (2018) ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В ЛЕГЕНЯХ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПАРОДОНТИТІ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ТІОТРИАЗОЛІНОМ Анотація   PDF
M. S. Reheda, B. F. Shchepanskyi
 
Том 14, № 2 (2015) ЗМІНИ СТАНУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ І ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ТРОМБОЦИТІВ У ЩУРІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПАТОЛОГІЇ ОРГАНІВ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ Анотація   PDF
S. B. Pavlov, O. B. Litvinova, N. H. Semko
 
Том 17, № 3 (2018) ЗМІНИ СУБЦИРКАДІАННИХ РИТМІВ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ПРООКСИДАНТНО- АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ НИРОК ЩУРІВ ПРИ ІНТОКСИКАЦІЇ ТЕТРАХЛОРМЕТАНОМ ТА КОРЕКЦІЯ МЕЛАТОНІНОМ Анотація   PDF
I. V. Lopushynska
 
Том 14, № 2 (2015) ЗМІНИ ТРАНСКРИПЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ГЕНІВ NR3C1 І ADRΒ2-РЕЦЕПТОРІВ, ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ ТА NLRP3-ІНФЛАМАСОМИ В КИШКОВО-АСОЦІЙОВАНІЙ ЛІМФОЇДНІЙ ТКАНИНІ ЩУРІВ В УМОВАХ ХРОНІЧНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ Анотація   PDF
I. A. Topol, A. M. Kamyshny, A. M. Kamyshny
 
Том 14, № 4 (2015) ЗМІНИ ФІБРИНО- ТА ПРОТЕОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТКАНИН ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ТА ПЛАЗМИ КРОВІ БІЛИХ ЩУРІВ ПІД ВПЛИВОМ МЕЛАТОНІНУ Анотація   PDF
S. I. Anokhina
 
Том 15, № 1 (2016) ЗМІНИ ФАКТОРІВ І МЕХАНІЗМІВ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ПРОТИІНФЕКЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ХВОРИХ НА ТРАВМАТИЧНУ ХВОРОБУ Анотація   PDF
I. M. Plehutsa
 
Том 14, № 3 (2015) ЗМІНИ ЦИТОКІНІВ У ПАТОГЕНЕЗІ ГОСТРОГО ЧИ ЗАГОСТРЕННЯ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ З УРАХУВАННЯМ ЕТІОЛОГІЇ ТА СТАТІ Анотація   PDF (English)
S. I. Ivashchuk, L. P. Sydorchuk
 
Том 15, № 1 (2016) ЗНАЧЕННЯ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У РОЗВИТКУ ТА ЛІКУВАННІ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ Анотація   PDF
V. M. Batig
 
Том 17, № 3 (2018) ЗНАЧЕННЯ ЛЕКЦІЇ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
O. I. Godovanets', Y. V. Budayev, Y. V. Budayev, R. A. Levandovsky, R. A. Levandovsky, N. M. Chaikovska, N. M. Chaikovska
 
Том 15, № 1 (2016) ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЛЕЙКОГРАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЦИТОГЕНЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ КРОВІ ПРИ МІЄЛОФІБРОЗІ Анотація   PDF
R. Lozynskyy
 
Том 14, № 4 (2015) ЗНАЧЕННЯ ЧИННИКІВ РИЗИКУ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ДОПОМОГИ ЖІНКАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ, ХВОРИМ НА ГОСТРИЙ НЕОБСТРУКТИВНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ Анотація   PDF
S. P. Pasіechnikov, N. A. Saidakova, V. I. Grodzinskiy
 
Том 17, № 4 (2018) КІЛЬКІСНІ ЗМІНИ ПОПУЛЯЦІЇ ЕНДОКРИНОЦИТІВ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ЩУРІВ ЛІНІЇ SHR НА ФОНІ РОЗВИТКУ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНОГО ДІАБЕТУ Анотація   PDF (Русский)
T. V. Abramova, Yu. M. Kolesnik, T. V. Ivanenko
 
Том 15, № 1 (2016) КІЛЬКІСНИЙ ПОКАЗНИК ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН КРОВІ ДІТЕЙ, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА ПОСТНАТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ, ЯК ІНДИКАТОР СИСТЕМНОГО ІМУНІТЕТУ Анотація   PDF
V. F. Mislitsky, S. S. Tkachuk, A. V. Tkachuk, M. D. Perepelyuk
 
Том 13, № 3 (2014) КІЛЬКІСТЬ ЛЕЙКОЦИТІВ ТА ПОКАЗНИКИ ЛЕЙКОЦИТАРНИХ ІНДЕКСІВ ПРИ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ Анотація   PDF
L. V. Glushko, S. V. Fedorov
 
Том 14, № 3 (2015) КАДМІЙ, СВИНЕЦЬ ТА ЦИНК У СИРОВАТЦІ КРОВІ ХВОРИХ ПРИ ЧЕРЕПНО – МОЗКОВІЙ ТРАВМІ В ГОСТРОМУ ТА ПРОМІЖНОМУ ПЕРІОДАХ Анотація   PDF   Без заголовку
M. G. Semchyshyn
 
Том 17, № 3 (2018) КАРІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ БУКАЛЬНИХ ЕПІТЕЛІОЦИТІВ У НОВОНАРОДЖЕНИХ, ХВОРИХ НА НЕОНАТАЛЬНИЙ СЕПСИС, ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕОХІМІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІСЦЬ ПРОЖИВАННЯ ЇХ МАТЕРІВ Анотація   PDF
O. V. Vlasova
 
226 - 250 з 617 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>