Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 14, № 3 (2015) ВМІСТ ВІТАМІНУ D У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ ТА АВТОІМУННУ ПАТОЛОГІЮ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ Анотація   PDF
I. V. Pan’kiv
 
Том 15, № 1 (2016) ВМІСТ ЗАЛІЗА В СИРОВАТЦІ КРОВІ ХВОРИХ З ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ ЛЕГКОГО І СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНІВ ТЯЖКОСТІ МИРНОГО ЧАСУ В ГОСТРОМУ І ПРОМІЖНОМУ ПЕРІОДАХ ТА У ВОЯКІВ АТО Анотація
M. G. Semchyshyn
 
Том 15, № 2 (2016) ВМІСТ ЦИНКУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ПРИ ЧЕРЕПНО – МОЗКОВІЙ ТРАВМІ ЛЕГКОГО І СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНІВ ТЯЖКОСТІ У ПОТЕРПІЛИХ НА МИРНІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА У ВОЯКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ Анотація   PDF
M. G. Semchyshyn
 
Том 13, № 3 (2014) ВПЛИВ PRO197LEU ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА GPX 1 НА ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЕНДОТЕЛІЮ У ХВОРИХ ІЗ МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ Анотація   PDF (English)
N. O. Abramova, N. V. Pashkovska
 
Том 16, № 1 (2017) ВПЛИВ T-786C ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ОКСИД АЗОТУ СИНТАЗИ НА ЦИТОКІНОВИЙ ПРОФІЛЬ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ Анотація   PDF
O. P. Bukach, L. P. Sidorchuk, A. I. Fediv
 
Том 13, № 3 (2014) ВПЛИВ ІНТЕРВАЛЬНОГО ГІПОКСИЧНОГО ТРЕНУВАННЯ НА ЛІПІДНИЙ ОБМІН ДОРОСЛИХ ТА СТАРИХ ЩУРІВ ПІСЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ОПРОМІНЕННЯ Анотація   PDF
E. M. Gorban, N. V. Topolnikova, O. V. Podjachenko
 
Том 14, № 2 (2015) ВПЛИВ ІНФІКОВАНОГО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЖОВЧНОГО ПЕРИТОНІТУ НА ОПТИЧНУ ГУСТИНУ ПЛАЗМИ КРОВІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК Анотація   PDF (English)
O. V. Bilooky, Yu. E. Rogovy, V. V. Bilooky, F. V. Grynchuk
 
Том 17, № 4 (2018) ВПЛИВ ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНОГО СИНДРОМУ НА АКТИВАЦІЮ СИСТЕМИ ПЕРЕКИСНОГО - ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ТКАНИНІ ПЕЧІНКИ Анотація   PDF
V. O. Krylyuk, I. V. Kuzminskyi, V. K. Grodetskyi, V. D. Foundiur, S. O. Yakobchuk, O. B. Kolotуlo, O. Y. Khomko
 
Том 15, № 2 (2016) ВПЛИВ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ НА ПОВЕДІНКУ ПІДЛІТКІВ Анотація   PDF
S. M. Rusina, N. S. Karvatska, V. I. Kuryk, R. A. Nikoriak
 
Том 15, № 1 (2016) ВПЛИВ АЛОКІНУ-АЛЬФА НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ В ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ ХВОРИХ Анотація   PDF
M. O. Sokolenko
 
Том 14, № 1 (2015) Вплив антигелікобактерної терапії на стан печінки у щурів Анотація   PDF (Русский)
И. Н. Шухтина, В. Л. Васюк, Л. М. Бобрик
 
Том 14, № 1 (2015) Вплив бісопрололу, карведілолу та івабрадину на показники варіабельності серцевого ритму в пацієнтів із стабільною стенокардією Анотація   PDF
С. В. Широкова, Т. О. Ілащук, І. В. Окіпняк
 
Том 15, № 2 (2016) ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННИХ «ДЕПО» ГЕЛІКОБАКТЕРНОЇ ІНФЕКЦІЇ НА ТЕРМІНИ ЗАГОСТРЕННЯ ХРОНІЧНОГО НЕАТРОФІЧНОГО ГАСТРИТУ Анотація   PDF (Русский)
A. A. Avramenko
 
Том 14, № 1 (2015) Вплив гіперлептинемії на перебіг гіпертонічної хвороби із врахуванням гендерного аспекту Анотація   PDF
З. M. Kіт
 
Том 16, № 2 (2017) ВПЛИВ ГІПЕРУРИКЕМІЇ НА ЗМІНИ КАРДІОМАРКЕРІВ, КОРОНАРНОГО ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РЕЗЕРВІВ У ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ Анотація   PDF
V. K. Tashchuk, Mohammed Vasek Obeid Al Salama
 
Том 14, № 3 (2015) ВПЛИВ ГІПОКСИЧНОГО ПРЕКОНДИЦІЮВАННЯ НА ОСОБЛИВОСТІ ФІБРИНОЛІТИЧНОГО ТА ПРОТЕОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСІВ ПЛАЗМИ КРОВІ ЩУРІВ ЗУМОВЛЕНИХ ТЕМНОВОЮ ГІПЕРФУНКЦІЄЮ ЕПІФІЗА Анотація   PDF
A. V. Kuznetsova, S. I. Anokhina
 
Том 14, № 2 (2015) ВПЛИВ ГЕМОДИНАМІКИ НА ОБМІН ЛІПІДІВ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ В ПОЄДНАННІ З ОЖИРІННЯМ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ Анотація   PDF
A. A. Sokolenko
 
Том 14, № 1 (2015) Вплив групових та резусних ознак у немовлят від матерів із 0(І) rh (+) групою крові на концентрацію пуповинного білірубіну Анотація   PDF
В. Ф. Мислицький, О. Г. Чернюх
 
Том 14, № 2 (2015) ВПЛИВ ДВОБІЧНОЇ КАРОТИДНОЇ ІШЕМІЇ-РЕПЕРФУЗІЇ НА ПОКАЗНИКИ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СТАН АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ПОЛЯХ ГІПОКАМПА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ В САМЦІВ-ЩУРІВ Анотація   PDF
S. S. Tkachuk, A. V. Tkachuk, А. M. Lenkov, V. F. Myslickij
 
Том 14, № 3 (2015) ВПЛИВ ДИСКІНЕЗІЇ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ НА ДОСТОВІРНІСТЬ ДИХАЛЬНОГО ТЕСТУ ПРИ ТЕСТУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ НЕАТРОФІЧНИЙ ГАСТРИТ Анотація   PDF (Русский)
A. A. Avramenko, R. N. Korolenko, I. N. Shuhtina
 
Том 14, № 2 (2015) ВПЛИВ ДИСКІНЕЗІЇ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ НА ДОСТОВІРНІСТЬ СТІЛЕЦЬ-ТЕСТУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ НЕАТРОФІЧНИЙ ГАСТРИТ Анотація   PDF (Русский)
A. A. Avramenko, R. N. Korolenko, I. N. Shuhtina
 
Том 14, № 3 (2015) ВПЛИВ ДИСФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ НА ОСНОВНІ ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ПРОГРЕСУВАННЯ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ПРИ ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ Анотація   PDF (English)
V. K. Tashuk, O. S. Polyanska, T. M. Amelina, O. I. Gulaga, I. S. Popova
 
Том 14, № 3 (2015) ВПЛИВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ СКЕЛЕТНОЇ ТРАВМИ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ЛІПІДНОЇ ПЕРОКСИДАЦІЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ТКАНИНІ СЕРЦЯ Анотація   PDF
D. V. Kozak
 
Том 17, № 2 (2018) ВПЛИВ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОЇ УДАРНО-ХВИЛЬОВОЇ ТЕРАПІЇ НА МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗРОЩЕННЯ УЛАМКІВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ОСТЕОМЕТАЛОСИНТЕЗУ Анотація   PDF
L. O. Kylymniuk, A. V. Hrygorovska, V. M. Kovalchuk, O. A. Okaievych
 
Том 14, № 1 (2015) Вплив кверцетину на активність показників системи протиоксидантного захистуу хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом Анотація   PDF
Я. М. Телекі
 
101 - 125 з 682 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>