Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 15, № 2 (2016) ВПЛИВ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ НА ПОВЕДІНКУ ПІДЛІТКІВ Анотація   PDF
S. M. Rusina, N. S. Karvatska, V. I. Kuryk, R. A. Nikoriak
 
Том 15, № 1 (2016) ВПЛИВ АЛОКІНУ-АЛЬФА НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ В ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ ХВОРИХ Анотація   PDF
M. O. Sokolenko
 
Том 14, № 1 (2015) Вплив антигелікобактерної терапії на стан печінки у щурів Анотація   PDF (Русский)
И. Н. Шухтина, В. Л. Васюк, Л. М. Бобрик
 
Том 14, № 1 (2015) Вплив бісопрололу, карведілолу та івабрадину на показники варіабельності серцевого ритму в пацієнтів із стабільною стенокардією Анотація   PDF
С. В. Широкова, Т. О. Ілащук, І. В. Окіпняк
 
Том 15, № 2 (2016) ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННИХ «ДЕПО» ГЕЛІКОБАКТЕРНОЇ ІНФЕКЦІЇ НА ТЕРМІНИ ЗАГОСТРЕННЯ ХРОНІЧНОГО НЕАТРОФІЧНОГО ГАСТРИТУ Анотація   PDF (Русский)
A. A. Avramenko
 
Том 14, № 1 (2015) Вплив гіперлептинемії на перебіг гіпертонічної хвороби із врахуванням гендерного аспекту Анотація   PDF
З. M. Kіт
 
Том 16, № 2 (2017) ВПЛИВ ГІПЕРУРИКЕМІЇ НА ЗМІНИ КАРДІОМАРКЕРІВ, КОРОНАРНОГО ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РЕЗЕРВІВ У ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ Анотація   PDF
V. K. Tashchuk, Mohammed Vasek Obeid Al Salama
 
Том 14, № 3 (2015) ВПЛИВ ГІПОКСИЧНОГО ПРЕКОНДИЦІЮВАННЯ НА ОСОБЛИВОСТІ ФІБРИНОЛІТИЧНОГО ТА ПРОТЕОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСІВ ПЛАЗМИ КРОВІ ЩУРІВ ЗУМОВЛЕНИХ ТЕМНОВОЮ ГІПЕРФУНКЦІЄЮ ЕПІФІЗА Анотація   PDF
A. V. Kuznetsova, S. I. Anokhina
 
Том 14, № 2 (2015) ВПЛИВ ГЕМОДИНАМІКИ НА ОБМІН ЛІПІДІВ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ В ПОЄДНАННІ З ОЖИРІННЯМ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ Анотація   PDF
A. A. Sokolenko
 
Том 14, № 1 (2015) Вплив групових та резусних ознак у немовлят від матерів із 0(І) rh (+) групою крові на концентрацію пуповинного білірубіну Анотація   PDF
В. Ф. Мислицький, О. Г. Чернюх
 
Том 14, № 2 (2015) ВПЛИВ ДВОБІЧНОЇ КАРОТИДНОЇ ІШЕМІЇ-РЕПЕРФУЗІЇ НА ПОКАЗНИКИ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СТАН АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ПОЛЯХ ГІПОКАМПА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ В САМЦІВ-ЩУРІВ Анотація   PDF
S. S. Tkachuk, A. V. Tkachuk, А. M. Lenkov, V. F. Myslickij
 
Том 14, № 3 (2015) ВПЛИВ ДИСКІНЕЗІЇ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ НА ДОСТОВІРНІСТЬ ДИХАЛЬНОГО ТЕСТУ ПРИ ТЕСТУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ НЕАТРОФІЧНИЙ ГАСТРИТ Анотація   PDF (Русский)
A. A. Avramenko, R. N. Korolenko, I. N. Shuhtina
 
Том 14, № 2 (2015) ВПЛИВ ДИСКІНЕЗІЇ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ НА ДОСТОВІРНІСТЬ СТІЛЕЦЬ-ТЕСТУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ НЕАТРОФІЧНИЙ ГАСТРИТ Анотація   PDF (Русский)
A. A. Avramenko, R. N. Korolenko, I. N. Shuhtina
 
Том 14, № 3 (2015) ВПЛИВ ДИСФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ НА ОСНОВНІ ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ПРОГРЕСУВАННЯ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ПРИ ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ Анотація   PDF (English)
V. K. Tashuk, O. S. Polyanska, T. M. Amelina, O. I. Gulaga, I. S. Popova
 
Том 14, № 3 (2015) ВПЛИВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ СКЕЛЕТНОЇ ТРАВМИ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ЛІПІДНОЇ ПЕРОКСИДАЦІЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ТКАНИНІ СЕРЦЯ Анотація   PDF
D. V. Kozak
 
Том 17, № 2 (2018) ВПЛИВ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОЇ УДАРНО-ХВИЛЬОВОЇ ТЕРАПІЇ НА МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗРОЩЕННЯ УЛАМКІВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ОСТЕОМЕТАЛОСИНТЕЗУ Анотація   PDF
L. O. Kylymniuk, A. V. Hrygorovska, V. M. Kovalchuk, O. A. Okaievych
 
Том 14, № 1 (2015) Вплив кверцетину на активність показників системи протиоксидантного захистуу хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом Анотація   PDF
Я. М. Телекі
 
Том 14, № 2 (2015) ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ З ВКЛЮЧЕННЯМ У СХЕМУ БЕТА-БЛОКАТОРІВ АБО ІНГІБІТОРА IF-КАНАЛІВ НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ СТАБІЛЬНОЇ СТЕНОКАРДІЇ (ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ) Анотація   PDF
S. V. Shyrokova, T. O. Ilashchuk
 
Том 17, № 1 (2018) ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ НА ПОКАЗНИКИ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ Анотація   PDF
H. B. Kimak, H. M. Melnychuk
 
Том 14, № 4 (2015) ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ СЕЧОВИНИ НА УРЕАЗНУ АКТИВНІСТЬ ГЕЛІКОБАКТЕРНОЇ ІНФЕКЦІЇ Анотація   PDF (Русский)
A. A. Avramenko
 
Том 17, № 2 (2018) ВПЛИВ ЛІКУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ НА АСОЦІАТИВНИЙ СКЛАД АНАЕРОБНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ ЯСЕННОЇ БОРОЗНИ У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ З ХРОНІЧНИМ КАТАРАЛЬНИМ ГІНГІВІТОМ НА ТЛІ СКУПЧЕНОСТІ ЗУБІВ Анотація   PDF
A. V. Mandych
 
Том 16, № 1 (2017) ВПЛИВ МЕЛАТОНІНУ НА РІВЕНЬ ОКИСНЮВАЛЬНОЇ МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ У БАЗАЛЬНИХ ЯДРАХ МОЗКУ ЗА ГОСТРОЇ ГІПОКСІЇ Анотація   PDF
I. Yu. Sopova
 
Том 17, № 3 (2018) ВПЛИВ МЕЛАТОНІНУ НА СИСТЕМУ ГІДРОГЕН СУЛЬФІДУ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ НЕФРОПАТІЇ Анотація   PDF
I. V. Gerush, N. P. Grigorieva, I. O. Kolianyk, Ye. O. Ferenchuk, M. V. Dikal
 
Том 14, № 2 (2015) ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК ЗОЛОТА НА ОРГАНИ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ САМЦІВ ЩУРІВ Анотація   PDF
O. A. Salivonyk, O. V. Sachynska, L. I. Polyakova, L. V. Сhaikovskа
 
Том 14, № 1 (2015) Вплив нейроендокринної регуляції на розвиток інсулінорезистентності у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі цукрового діабету 2 типу Анотація   PDF (Русский)
В. Д. Немцова
 
101 - 125 з 617 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>