Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 18, № 1 (2019) ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОЇ АНТИОКСИДАНТНОЇ ТЕРАПІЇ НА ДИНАМІКУ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ОКСИДАНТНОГО СТРЕСУ В ОРГАНІЗМІ ВАГІТНИХ ІЗ ДИФУЗНИМ ТОКСИЧНИМ ЗОБОМ Анотація   PDF
O. S. Payenok, M. O. Kostiv, A. V. Payenok, B. V. Zadorozhna
 
Том 14, № 2 (2015) ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ З ВКЛЮЧЕННЯМ У СХЕМУ БЕТА-БЛОКАТОРІВ АБО ІНГІБІТОРА IF-КАНАЛІВ НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ СТАБІЛЬНОЇ СТЕНОКАРДІЇ (ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ) Анотація   PDF
S. V. Shyrokova, T. O. Ilashchuk
 
Том 17, № 1 (2018) ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ НА ПОКАЗНИКИ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ Анотація   PDF
H. B. Kimak, H. M. Melnychuk
 
Том 14, № 4 (2015) ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ СЕЧОВИНИ НА УРЕАЗНУ АКТИВНІСТЬ ГЕЛІКОБАКТЕРНОЇ ІНФЕКЦІЇ Анотація   PDF (Русский)
A. A. Avramenko
 
Том 17, № 2 (2018) ВПЛИВ ЛІКУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ НА АСОЦІАТИВНИЙ СКЛАД АНАЕРОБНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ ЯСЕННОЇ БОРОЗНИ У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ З ХРОНІЧНИМ КАТАРАЛЬНИМ ГІНГІВІТОМ НА ТЛІ СКУПЧЕНОСТІ ЗУБІВ Анотація   PDF
A. V. Mandych
 
Том 16, № 1 (2017) ВПЛИВ МЕЛАТОНІНУ НА РІВЕНЬ ОКИСНЮВАЛЬНОЇ МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ У БАЗАЛЬНИХ ЯДРАХ МОЗКУ ЗА ГОСТРОЇ ГІПОКСІЇ Анотація   PDF
I. Yu. Sopova
 
Том 17, № 3 (2018) ВПЛИВ МЕЛАТОНІНУ НА СИСТЕМУ ГІДРОГЕН СУЛЬФІДУ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ НЕФРОПАТІЇ Анотація   PDF
I. V. Gerush, N. P. Grigorieva, I. O. Kolianyk, Ye. O. Ferenchuk, M. V. Dikal
 
Том 14, № 2 (2015) ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК ЗОЛОТА НА ОРГАНИ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ САМЦІВ ЩУРІВ Анотація   PDF
O. A. Salivonyk, O. V. Sachynska, L. I. Polyakova, L. V. Сhaikovskа
 
Том 14, № 1 (2015) Вплив нейроендокринної регуляції на розвиток інсулінорезистентності у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі цукрового діабету 2 типу Анотація   PDF (Русский)
В. Д. Немцова
 
Том 16, № 4 (2017) ВПЛИВ ОПЕРАЦІЇ НА ГЛОТКОВИХ МИГДАЛИНАХ (ТОНЗИЛЕКТОМІЇ) НА ТЕРМІНИ АКТИВАЦІЇ ХРОНІЧНОГО НЕАТРОФІЧНОГО ГАСТРИТУ Анотація   PDF (Русский)
A. A. Avramenko
 
Том 16, № 2 (2017) ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ Анотація   PDF
V. I. Shvets, I. R. Timofiychuk, I. R. Timofiychuk, I. R. Timofiychuk, S. B. Semenenko, N. V. Shvets, N. V. Shvets, I. R. Timofiychuk, N. V. Shvets, N. V. Shvets, S. B. Semenenko, S. B. Semenenko, S. B. Semenenko
 
Том 15, № 2 (2016) ВПЛИВ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА АPO-В (RS 17240441) НА ПРОДУКЦІЮ ЛІПІДНИХ ФРАКЦІЙ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ, ПОЄДНАНИЙ З ОЖИРІННЯМ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2 Анотація   PDF
K. V. Ferfetsksa, O. I. Fediv, L. P. Sydorchuk
 
Том 15, № 1 (2016) ВПЛИВ ПРОВЕДЕНОЇ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ СТЕНТУВАННЯ НА ПОКАЗНИКИ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ ТА ТУРБУЛЕНТНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ХВОРИХ НА ХСН ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА Анотація   PDF
N. V. Savchuk
 
Том 18, № 2 (2019) ВПЛИВ ПРОВЕДЕНОГО АОРТО-КОРОНАРНОГО ШУНТУВАННЯ НА ПОКАЗНИКИ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ ІЗ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА У ВІДНОВНИЙ ПЕРІОД Анотація   PDF
N. V. Savchuk
 
Том 14, № 4 (2015) Вплив проведеного стентування в гострий перед інфаркту міокарда на перебіг серцевої недостатності у процесі відновного лікування Анотація   PDF
T. V. Merhel
 
Том 14, № 4 (2015) ВПЛИВ ПРОСТАГЛАНДИНІВ ТА ІНГІБІТОРІВ ЇХ СИНТЕЗУ НА ПРОТЕОЛІТИЧНУ ДЕГРАДАЦІЮ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ БІЛКІВ У ВОЛОЗІ ПЕРЕДНЬОЇ КАМЕРИ ОКА КРОЛИКІВ ПРИ ПОДВІЙНОМУ ПРОНИКНОМУ ПОРАНЕННІ СКЛЕРИ Анотація   PDF
Ya. I. Penishkevich
 
Том 17, № 1 (2018) ВПЛИВ ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ НА РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОГО БЕЗПЛІДДЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) Анотація   PDF
V. V. Bendas, A. A. Mikheev
 
Том 17, № 4 (2018) ВПЛИВ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ АНТИАРИТМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН МІОКАРДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА В ПАЦІЄНТІВ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ ТА ЧАСТИМИ НАПАДАМИ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ УПРОДОВЖ 6- МІСЯЧНОГО ЛІКУВАННЯ Анотація   PDF
V. P. Ivanov, T. D. Danilevych
 
Том 18, № 2 (2019) ВПЛИВ РЕОСОРБІЛАКТУ НА ПОКАЗНИКИ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ У ХВОРИХ ІЗ ДОФАМІН-ЗАЛЕЖНОЮ КОМПЕНСАЦІЄЮ СЕПСИС-ІНДУКОВАНОЇ ГІПОТЕНЗІЇ Анотація   PDF
А. V. Andrushchak, V. М. Konovchuk, S. V. Kushnir
 
Том 13, № 3 (2014) ВПЛИВ РЕТИНО-ГІПОТАЛАМО-ЕПІФІЗАРНОЇ СИСТЕМИ НА ПРОТЕОЛІЗ У ТКАНИНАХ ЯСЕН У СТАТЕВОЗРІЛИХ САМЦІВ ЩУРІВ Анотація   PDF
R. R. Dmitrenko, G. I. Khodorovskyi, O. V. Yasinska, M. P. Motruk
 
Том 17, № 1 (2018) ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ НЕАТРОФІЧНИЙ ГАСТРИТ СТОСОВНО ДОСТОВІРНОСТІ ХЕЛІК-ТЕСТУ Анотація   PDF (Русский)
A. A. Avramenko
 
Том 14, № 1 (2015) Вплив характеру мозкового інсульту, його локалізації та інших чинників на частоту когнітивних порушень Анотація   PDF
О. Р. Пулик
 
Том 14, № 4 (2015) ВПЛИВ ЦИГАПАНУ НА РЕАКТИВНІСТЬ ІЗОЛЬОВАНИХ СУДИН ЩУРІВ, ОПРОМІНЕНИХ У СУБЛЕТАЛЬНІЙ ДОЗІ Анотація   PDF
E. M. Gorban, O. V. Parshikov
 
Том 14, № 2 (2015) ВПЛИВ ШВИДКОСТІ АЦЕТИЛЮВАННЯ НА ХАРАКТЕР ТОКСИЧНИХ ЕФЕКТІВ МАРГАНЦЮ ХЛОРИДУ У ЩУРІВ Анотація   PDF (English)
V. V. Petrynych, L. I. Vlasyk, O. A. Petrynych
 
Том 15, № 1 (2016) ГІГІЄНІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ПОРОЖНИНОЮ РОТА Анотація   PDF
R. R. Dmytrenko, O. L. Kushnir, Ya. V. Horytskyy
 
126 - 150 з 682 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>