Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 16, № 2 (2017) МАСА ТІЛА У ХВОРИХ З СЕРЦЕВО-СУДИННОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ Анотація  PDF
V. K. Tashchuk, H. I. Hrebtiy, Al Salama Mukhamed Obeid Vasek, O. V. Savchuk, O. Y. Kovalyshena, V. A. Shevchuk, N. D. Harasym
 
Том 16, № 1 (2017) ОСОБЛИВОСТІ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ПАРОДОНТАЛЬНИХ КИШЕНЬ ТА СТАН МІСЦЕВОГО ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ НА ФОНІ ОЖИРІННЯ, УСКЛАДНЕНОГО МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ Анотація  PDF
O. A. Glazunov, I. N. Meladze, S. A. Glazunova
 
Том 16, № 2 (2017) ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ПРОГРЕСУВАННЯ ОСТЕОАРТРОЗУ, ПОЄДНАНОГО З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2, У ХВОРИХ З ОЖИРІННЯМ ТА АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ Анотація  PDF
A. I. Fediv, Yu. I. Serdulets, L. O. Havrysh
 
Том 15, № 2 (2016) ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ТА ФАКТОРИ РИЗИКУ ВЗАЄМООБТЯЖЕННЯ ХРОНІЧНОГО ХОЛЕЦИСТИТУ, ХОЛЕСТЕРОЗУ ЖОВЧНОГО МІХУРА ІЗ ОЖИРІННЯМ ТА ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ Анотація  PDF
O. S. Khukhlina, I. B. Horbatiuk, O. M. Khranovska, Yu. P. Zimych, M. T. Uhlyar, R. M. Kupchanko
 
Том 13, № 1 (2014) ВПЛИВ ОЖИРІННЯ НА ПОКАЗНИКИ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ Анотація  PDF
O. A. Petrynych
 
Том 15, № 2 (2016) ВПЛИВ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА АPO-В (RS 17240441) НА ПРОДУКЦІЮ ЛІПІДНИХ ФРАКЦІЙ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ, ПОЄДНАНИЙ З ОЖИРІННЯМ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2 Анотація  PDF
K. V. Ferfetsksa, O. I. Fediv, L. P. Sydorchuk
 
Том 14, № 1 (2015) Вплив гіперлептинемії на перебіг гіпертонічної хвороби із врахуванням гендерного аспекту Анотація  PDF
З. M. Kіт
 
Том 18, № 3 (2019) ПОКАЗНИКИ ПОШКОДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ ЗА КОМОРБІДНОСТІ З ОЖИРІННЯМ ТА ОСТЕОАРТРОЗОМ НА ФОНІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТАДОКСИНУ ТА ГУАРОВОЇ СМОЛИ Анотація  PDF
O. S. Khukhlina, O. D. Liakhovych, S. V. Kovalenko, I. V. Dudka, T. V. Dudka, O. Je. Mandryk
 
Том 16, № 3 (2017) ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ L - АРГІНІНУ В КОМПЛЕКСОМУ ЛІКУВАННІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ, ПОЄДНАНОЇ З ОЖИРІННЯМ, З УРАХУВАННЯМ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ Анотація  PDF
O. B. Melnik
 
Том 18, № 1 (2019) АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ ТА ОСТЕОАРТРОЗ: ОСОБЛИВОСТІ ПОЄДНАНОГО ПЕРЕБІГУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) Анотація  PDF
T. O. Ilashchuk, D. I. Sobko
 
Том 17, № 4 (2018) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НИРОК ПРИ ХРОНІЧНІЙ ХВОРОБІ НИРОК У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ Анотація  PDF
O. S. Khukhlina, A. A. Antoniv, Z. Y. Kotsiubiichuk
 
Том 17, № 3 (2018) ІНТЕНСИВНІСТЬ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ ТА СТАН ЧИННИКІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ПАЦІЄНТІВ ІЗ НЕАЛКОГОЛЬНИМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОМОРБІДНОСТІ ІЗ ОСТЕОАРТРОЗОМ ТА ОЖИРІННЯМ Анотація  PDF
O. S. Khukhlina, O. D. Liakhovych, O. Ye. Mandryk, I. V. Dudka, T. V. Dudka
 
Том 15, № 1 (2016) Коморбідність цукрового діабету типу 2 та ожиріння (огляд літератури) Анотація  PDF
R. P. Liashuk, P. M. Liashuk, Yu. F. Marchuk, I. V. Skhodnytskyi, L. M. Melnik
 
Том 17, № 2 (2018) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ ЗАЛЕЖНО ВІД НАЯВНОСТІ КОМОРБІДНИХ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ ДРУГОЇ СТАДІЇ ТА ОЖИРІННЯ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ Анотація  PDF
O. S. Khukhlina, A. A. Antoniv, O. Ye. Mandryk, L. V. Kaniovska, O. D. Liakhovich
 
Том 15, № 1 (2016) ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ МЕЛАТОНІНУ В ГЕНЕЗІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ Анотація  PDF
M. I. Kryvchanska, V. P. Pishak, O. V. Pishak
 
Том 17, № 2 (2018) ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ЛІПІДНОГО ТА ЦИТОКІНОВОГО ПРОФІЛІВ, СИСТЕМИ ОКСИДАНТНО-ПРОТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ У ПОЄДНАННІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, ОЖИРІННЯМ І ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ З УРАХУВАННЯМ ГЕНОТИПІВ ІНТЕРЛЕЙКІНУ 10 (IL-10, C-59 Анотація  PDF
J. I. Serdulets
 
Том 15, № 1 (2016) СТАН ТРОМБОЦИТАРНО-СУДИННОГО ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ, ОЖИРІННЯ ТА НЕАЛКОГОЛЬНУ ЖИРОВУ ХВОРОБУ ПЕЧІНКИ Анотація  PDF
V. I. Macenko, Yu. M. Yarynych, L. P. Sydorchuk, A. A. Sokolenko, O. I. Bodnarashek
 
Том 17, № 1 (2018) ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ ТА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕРИТРОЦИТІВ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ, ПОЄДНАНУ З ОЖИРІННЯМ, З УРАХУВАННЯМ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ Анотація  PDF
O. B. Melnik
 
Том 14, № 2 (2015) ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ТА ФАКТОРИ РИЗИКУ ВЗАЄМООБТЯЖЕННЯ ХРОНІЧНОГО ХОЛЕЦИСТИТУ, ХОЛЕСТЕРОЗУ ЖОВЧНОГО МІХУРА ІЗ ОЖИРІННЯМ ТА ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ Анотація  PDF
O. S. Khukhlina, I. B. Horbatiuk, M. W. Bobyk, E. A. Syrota
 
Том 16, № 4 (2017) ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ, КОМОРБІДНИЙ ІЗ ОСТЕОАРТРОЗОМ ТА ОЖИРІННЯМ, ЩОДО КОРЕКЦІЇ РОЗЛАДІВ ПРОТЕЇНАЗО-ІНГІБІТОРНОЇ СИСТЕМИ ТА ОБМІНУ КОМПОНЕНТІВ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ Анотація  PDF
O. S. Khukhlina, V. S. Smandych, A. A. Antoniv, O. Ye. Mandryk, O. V. Lar-Smandych, T. V. Dudka, I. V. Dudka
 
Том 14, № 2 (2015) ВПЛИВ ГЕМОДИНАМІКИ НА ОБМІН ЛІПІДІВ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ В ПОЄДНАННІ З ОЖИРІННЯМ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ Анотація  PDF
A. A. Sokolenko
 
Том 14, № 1 (2015) Загальні неспецифічні адаптаційні реакції у хворих на бронхіальну астму асоційовану з ожирінням Анотація  PDF
О. Р. Слаба, О. М. Радченко
 
Том 19, № 1 (2020) ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ У ХВОРИХ НА ОЖИРІННЯ ЗА КОМОРБІДНОСТІ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ: КОРЕКЦІЯ ДИСЛІПІДЕМІЇ ТА ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ Анотація  PDF
O. S. Khukhlina, O. Ye. Hryniuk, A. A. Antoniv, L. V. Kanovska, O. Ye. Mandryk
 
1 - 23 з 23 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо