Про журнал

Галузь та проблематика

Тематична спрямованість українського науково-медичного журналу «Клінічна та експериментальна патологія» – ознайомлення широкої медичної громадськості з останніми дослідженнями у вивченні клінічних та експериментальних аспектів етіології, патогенезу, клініки, диференціальної діагностики, епідеміології, профілактики та лікування різноманітної патології, а також проблеми вищої медичної освіти.

Процес рецензування

Редколегія практикує внутрішнє і зовнішнє рецензування. Розроблена уніфікована форма рецензії згідно вимог наукометричної бази SСOPUS, створена група експертів з провідних науковців університету для рецензування статей з інших медичних навчальних закладів України. 

Періодичність публікації

щоквартально

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Журнал заснований у квітні 2002 року (Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ №6032 від 05.04.2002р.) під назвою  "Клінічна та експериментальна патологія", яка є незмінною впродовж усього часу видання. Постановою ВАК України від 14.10.2009 року №1-05/4 український науково-медичний журнал «Клінічна та експериментальна патологія» віднесено до фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук із медицини та біології. Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2014 року №1279 журнал «Клінічна та експериментальна патологія» включено до переліку наукових фахових видань України. Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р., № 975 журнал "Клінічна та експериментальна патологія" включено до переліку наукових фахових видань України, категорія Б.