ТОКСОКАРОЗ У НЕМОВЛЯТ (КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ТА СЕРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ)

Автор(и)

  • O. I. Zakharchuk
  • K. I. Bodnya
  • M. I. Grytsiuk
  • M. I. Krivchanska
  • M. B. Myronyuk
  • L. O. Guz

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIX.3.73.2020.7

Ключові слова:

токсокароз, діагностика, немовлята, інвазія, імунітет

Анотація

Токсокароз зазвичай передається при проковтуванні інвазійних яєць із ґрунту, проте
останні повідомлення показують, що збудник також може передаватися при
вживанні сирого м'яса зараженої курки, кролика або ягняти. Також наразі досить
актуальним є зараження немовлят через молоко матері та трансплацентарно.
Мета роботи – визначити стан клініко-лабораторних показників при інвазії
Toxocara canis у дітей грудного віку, оптимізувати принципи діагностики та
профілактики токсокарозу в немовлят на підставі вивчення епідеміологічних,
клінічних та імунологічних особливостей перебігу інвазії, оцінки тяжкості
загального стану і природної резистентності організму.
Матеріал і методи. Обстежено 38 дітей (24 хлопчики і 14 дівчаток) віком від
6 до 12 місяців. При клініко-лабораторному обстеженні дітей застосовувалися
клініко-епідеміологічні, біохімічні, серологічні, імунологічні методи дослідження.
Проби ІФА з титром антитіл 1:800 і вище вважалися діагностично позитивними.
Крім анамнезу життя і захворювання, велика увага приділялася епідеміологічному,
алергічному та акушерському анамнезу.
Результати. З метою аналізу частоти та характеру клініко-лабораторних
проявів, їх співвідношення з результатами серологічних досліджень всі хворі
були розподілені на три групи. Першу групу склали 16 дітей із серопозитивною
реакцією і сумою балів 28,94±1,2 (від 24,5 до 34). До другої групи увійшли 17 дітей
із серонегативною реакцією і сумою балів 6,91±3,1 (від 2 до 11,5). Третя група
складалася з п’яти дітей із серонегативною реакцією, але сумою балів 19,5±1,4
(від 15,5 до 23). Аналіз отриманих результатів та порівняльна оцінка частоти
прояву виявлених порушень у кожній групі дозволили встановити, що такі клініколабораторні показники, як гіпергаммаглобулінемія, гіпоальбумінемія і лейкоцитоз
достовірно частіше (у 5, 8 і більше разів) спостерігалися у дітей 1-ї групи.
Однаково часто у всіх трьох групах траплялися анемія і збільшення печінки. Не
виявлено достовірних відмінностей частоти прояву у дітей 1-ї і 3-ї груп таких
клініко-лабораторних показників, як рецидивна гарячка, ШОЕ, легеневий синдром,
рентгенологічні ознаки ураження легенів, абдомінальний синдром, неврологічні
порушення, лімфаденопатія, еозинофілія, які траплялися достовірно рідше або
не були виявлені взагалі у дітей 2-ї групи. Що стосується еозинофілів у крові, то
при однаковій частоті більш стійка і висока еозинофілія відзначалася у дітей із
токсокарозом (від 20 до 42%), ніж з харчовою алергією (11-20%). Подібні результати
отримані при оцінці клініко-лабораторних показників у балах за Глікманом. У всіх
дітей із токсокарозом і з харчовою алергією сума клініко-лабораторних показників
перевищувала 12 балів і достовірно відрізнялася від результатів 2-ї групи. У той
же час, сума балів у дітей 1-ї групи становила 28,94±3,1 (від 24,5 до 34), а у дітей
3-ї групи вона дорівнювала 19,5±2,3 (від 19,5 до 23). Що стосується шкірних
проявів, то вони частіше виявлялися при харчовій алергії, ніж при токсокарозі.
Висновки. У дітей грудного віку можлива інвазія личинками токсокар. Крім
звичайних шляхів зараження, існує можливість трансплацентарної інвазії від
зараженої токсокарозом матері. Для своєчасного виявлення токсокарозу діти
грудного віку з гіпергаммаглобулінемією, гіпоальбумінемією, лейкоцитозом зі
стійкою еозинофілією вище 20% і сумою балів вище 20 (за Глікманом) повинні
бути обстежені на токсокароз. Для уточнення діагнозу і виключення токсокарозу
як у дитини, так і в матері необхідно проводити серологічні дослідження на
токсокароз.

Посилання

Toxocariasis [Internet]. The Center for Food Security and

Public Health; 2016[updated 2016 Oct; cited 2020 Jun 20]. 14

p. Available from: http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/

toxocariasis.pdf

Chen J, Liu Q, Liu GH, Zheng WB, Hong SJ, Sugiyama H, et

al. Toxocariasis: a silent threat with a progressive public health

impact. Infect Dis Poverty [Internet]. 2018[cited 2020 Oct

;7(1):59. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

articles/PMC5998503/pdf/40249_2018_Article_437.pdf doi:

1186/s40249-018-0437-0.

Phasuk N, Punsawad C. Seroprevalence of Toxocara canis infection

and associated risk factors among primary schoolchildren in rural

Southern Thailand. Trop Med Health [Internet]. 2020[cited 2020

Oct 16];48:23. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

pmc/articles/PMC7175560/pdf/41182_2020_Article_211.pdf

doi: 10.1186/s41182-020-00211-0

Skulinova K, Novak J, Kasny M, Kolarova L. Seroprevalence

of Larval Toxocarosis in the Czech Republic. Acta Parasitol.

;65(1):68–76. doi: 10.2478/s11686-019-00121-0

Santos LMd, Magalhães CG, Telmo PdL, Cerqueira MP,

Donassolo RA, Leite FPL, et al. Sensitivity and specificity of

recombinant proteins in Toxocara spp. for serodiagnosis in

humans: Differences in adult and child populations. PLoS One

[Internet]. 2018[cited 2020 Oct 14];13(12):e0208991. Available

from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6292589/

pdf/pone.0208991.pdf doi: 10.1371/journal.pone.0208991

Yukhimenko GG, Maidannyk VG. Toksokaroz u detey

[Toxocariasis in children]. Mezhdunarodnyy zhurnal pediatrii,

akusherstva i ginekologii. 2012;2(1):124-34. (in Russian)

Magnaval JF, Fillaux J, Cassaing S, Valentin A, Iriart X, Berry

A. Human toxocariasis and atopy. Parasite [Internet]. 2020[cited

Oct 14];27:32. Available from: https://www.ncbi.nlm.

nih.gov/pmc/articles/PMC7219086/pdf/parasite-27-32.pdf doi:

1051/parasite/2020029

Cianferoni A, Schneider L, Schantz PM, Brown D, Fox LM.

Visceral larva migrans associated with earthworm ingestion:

clinical evolution in an adolescent pacient. Pediatrics [Internet].

[cited 2020 Oct 16];177(2):e336-9. Available from: https://

pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/117/2/e336.full.

pdf doi: 10.1542/peds.2005-1596

Ain Tiewsoh JB, Khurana S, Mewara A, Sehgal R, Singh A.

Clinical and laboratory characteristics of patients with toxocariasis

encountered at a tertiary care centre in North India. Indian J Med

Microbiol. 2018;36(3):432-4. doi: 10.4103/ijmm.IJMM_18_259

Wang S, Li H, Yao Z, Li P, Wang D, Zhang H, et al. Toxocara

infection: seroprevalence and associated risk factors among

primary school children in central China. Parasite [Internet].

[cited 2020 Oct 15];27:30. Available from: https://www.

ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7202827/pdf/parasite-27-30.

pdf doi: 10.1051/parasite/2020028

Otranto D, Deplazes P. Zoonotic nematodes of wild carnivores.

Int J Parasitol Parasites Wildl. 2019;9:370–83. doi: 10.1016/j.

ijppaw.2018.12.011

Kanobana K, Devleesschauwer B, Polman K, Speybroeck N.

An agent-based model of exposure to human toxocariasis: a

multi-country validation. Parasitology. 2013;140(8):986-98. doi:

1017/S0031182013000310

Dlugosz E, Basalaj K, Zawistowska-Deniziak A. Cytokine

production and signalling in human THP-1 macrophages

is dependent on Toxocara canis glycans. Parasitol Res.

;118(10):2925–33. doi: 10.1007/s00436-019-06405-8

Zakharchuk OI. Stan humoral'noi lanky imunitetu u ditei

khvorykh na toksokaroz [The State of the Humoral Link of

Immunity in Children with Toxocariasis]. Ukrains'kyi zhurnal

medytsyny, biolohii ta sportu. 2020;5(4):150-4. doi: 10.26693/

jmbs05.04.150 (in Ukrainian)

Chou CM, Fan CK. Significant apoptosis rather autophagy

predominates in astrocytes caused by Toxocra canis larval

excretory-secretory antigens. J Microbiol Immunol Infect.

;53(2):250-8. doi: 10.1016/j.jmii.2018.06.006

Zakharchuk ОI. Kliniko-laboratorni proiavy toksokarozu u

ditei [Сlinical and laboratory manifestations of toxocariasis

in children]. Ukrains'kyi zhurnal klinichnoi ta laboratornoi

medytsyny. 2013;8(2):123-8. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-06

Номер

Розділ

Статті