DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.1.59.2017.17

ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ В УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

N. S. Karvatska, R. I. Rudnitskii, T. G. Karvatska, V. I. Kuryk, N. V. Grinko

Анотація


Стаття присвячена дослідженню патогенетичних механізмів розвитку посттравматичного стресового розладу (ПТСР) в учасників антитерористичної операції (АТО). Установлено, що в основі виникнення психопатологічної симптоматики ПТСР лежить внутрішньоособистісний конфлікт, зумовлений порушенням взаємодії нервових процесів (збудження і гальмування) та їх основних властивостей в осіб із акцентуйованими рисами особистості.


Ключові слова


посттравматичний стресовий розлад (ПТСР); акцентуації характеру особистості; вегетативні порушення; депресія; тривога

Повний текст:

PDF

Посилання


Bozhenko NL, Bozhenko MI. Posttravmatychnyi stresovyi rozlad: v epitsentri stresu [Post-traumatic stress disorder: in the epicenter of stress]. Intehratyvna antropolohiia. 2015;2:60-4. (in Ukrainian).

Buriak OO, Hinevs'kyi MI, Katerusha HL. Viis'kovyi syndrom "ATO": aktual'nist' ta shliakhy vyrishennia na derzhavnomu rivni [ ]. Zbirnyk naukovykh prats' Kharkivs'koho universytetu Povitrianykh Syl. 2015;2:176-81. (in Ukrainian).

Buriak OO, Hinevs'kyi MI, Katerusha HL. Shliakhy ta metody reabilitatsii osib z "viis'kovym syndromom" ta posttravmatychnym stresovym rozladom [Ways and methods of rehabilitation of persons with "military syndrome" and post-traumatic stress disorder]. Zbirnyk naukovykh prats' Kharkivs'koho universytetu Povitrianykh Syl. 2015;3:137-41. (in Ukrainian).

Buchok YuS. Viddaleni proiavy posttravmatychnoho stresovoho rozladu:osoblyvosti kliniky, formuvannia ta kompleksnoho likuvannia [Remote manifestations of post-traumatic stress disorder: features of the clinic, the formation and complex treatment]. Ukrains'kyi visnyk psykhonevrolohii. 2014;22(3):42-7. (in Ukrainian).

Matiash MM, Khudenko LI. Ukrains'kyi syndrom: osoblyvosti posttravmatychnoho stresovoho rozladu v uchasnykiv antyterorystychnoi operatsii [Ukrainian syndrome: peculiarities of post-traumatic stress disorder in participants of antiterrorist operation]. Ukrains'kyi medychnyi chasopys. 2014;6:124-7. (in Ukrainian).

Mykhailov BV, Serdiuk OI, Halachenko OO, Halachenko VV, Vashkite ID. Osoblyvosti perebihu posttravmatychnoho stresovoho rozladu u demobilizovanykh uchasnykiv ATO, yaki perebuvaiut' na reabilitatsii v sanatorno-kurortnykh umovakh [Peculiarities of the course of post-traumatic stress disorder in the demobilized ATO participants who are in rehabilitation in sanatorium and resort conditions]. Ukrains'kyi visnyk psykhonevrolohii. 2016;24(2): 69-73. (in Ukrainian).

Rusina SM, Karvats'ka NS, Kuryk VI, Nikoriak RA. Vplyv aktsentuatsii kharakteru na povedinku pidlitkiv [Influence of accentuations on the behavior of adolescents]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2016;15(2 Ч 1):138-40. (in Ukrainian).

Chaban OS, Frankova IA. Sovremennye tendentsii v diagnostike i lechenii posttravmaticheskogo stressovogo rasstroystva [Modern trends in the diagnosis and treatment of post-traumatic stress disorder]. NeyroNEWS: psikhonevrologiya i neyropsikhiatriya [Internet]. 2015 [tsitirovano 2017 Yanv 11];2:45-9. Dostupno: https://neuronews.com.ua/ru/issue-article-1482/Sovremennye-tendencii-v-diagnostike-i-lechenii-posttravmaticheskogo-stressovogo-rasstroystva#gsc.tab=0 (in Russian).

Alexander W. Pharmacotherapy for Post-traumatic Stress Disorder in Combat Veterans: Focus on Antidepressants and Atypical Antipsychotic Agents. P T. 2012;37(1):32-8.

Bisson JI, Roberts NP, Andrew M, Cooper R, Lewis C. Psychological therapies for chronic posttraumatic stress disorder (PTSD) in adults (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews [Internet]. 2013 [cited 2017 Jan 11];10:CD003388. Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD003388.pub4/pdf doi: 10.1002/14651858.CD003388.pub4.

Lee C, Cuijpers P. A meta-analysis of the contribution of eye movements in processing emotional memories. J Behav Ther Exp Psychiatry. 2013;44(2):231-9. doi: 10.1016/j.jbtep.2012.11.001.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Боженко Н.Л. Посттравматичний стресовий розлад: в епіцентрі стресу / Н.Л. Боженко, М.І. Боженко // Інтегративна антропологія. - 2015. - № 2. - С. 60 - 64.

2. Буряк О.О. Військовий синдром "АТО": актуальність та шляхи вирішення на державному рівні / О.О. Буряк, М.І. Гіневський, Г.Л. Катеруша // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. - 2015. - Вип. 2. - С. 176 - 181.

3. Буряк О.О. Шляхи та методи реабілітації осіб з "військовим синдромом" та посттравматичним стресовим розладом [Електронний ресурс] / О.О. Буряк, М.І. Гіневський, Г.Л. Катеруша // Збірник наукових праць Харків. ун-ту Повітряних сил. - 2015. - Вип. 3. - С. 137 - 141.

4. Бучок Ю.С. Віддалені прояви посттравматичного стресового розладу:особливості клініки, формування та комплексного лікування [Електронний ресурс] / Ю.С. Бучок // Укр. вісн. психоневрол. - 2014. - Т. 22, вип. 3. - С. 42 - 47.

5. Матяш М.М. Український синдром: особливості посттравматичного стресового розладу в учасників антитерористичної операції / М.М. Матяш, Л.І. Худенко // Укр. мед. часопис. - 2014. - № 6. - С. 124 - 127.

6. Особливості перебігу посттравматичного стресового розладу у демобілізованих учасників АТО, які перебувають на реабілітації в санаторно-курортних умовах [Електронний ресурс] / Б.В. Михайлов, О.І. Сердюк, О.О. Галаченко [та ін.] // Укр. вісн. психоневрол. - 2016. - Т. 24, вип. 2. - С. 69 - 73.

7. Вплив акцентуацій характеру на поведінку підлітків / С.М. Русіна, Н.С. Карвацька, В.І. Курик [та ін.] //Клін. та експерим. патол. – 2016. – Т. ХV, № 2 (56). - Ч. 1. – С. 138 - 140.

8. Чабан О.С. Современные тенденции в диагностике и лечении посттравматического стрессового расстройства / О.С. Чабан, И.А. Франкова // НейроNEWS: психоневрол. и нейропсихол. - 2015. - № 2 (66). - С. 45 - 49.

9. Alexander W. Pharmacotherapy for Post-traumatic Stress Disorder in Combat Veterans / W.Alexander // P&T. - 2014. - Vol. 37, № 1. - Р. 32 - 38.

10. Bisson J. Psychological therapies for chronic posttraumatic stress disorder (PTSD) in adults (Review) / J. Bisson, N. Roberts, M. Andrew // Cochrane Database of Systematic Reviews. - 2013. - № 10. - P. 1002 - 1005.

11. Lee C. A meta-analysis of the contribution of eye movements in processing emotional memories / C. Lee, P. Cuijpers // Journal of Behavior Therapy & Experimental Psychiatry. - 2013. - № 44. - Р. 231 - 239.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754