DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.1.59.2017.22

РІВЕНЬ АДАПТАЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ І КЛІТИННОЇ РЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ ПАЦІЄНТІВ, ЗАПРОТЕЗОВАНИХ ЧАСТКОВИМИ ЗНІМНИМИ ПРОТЕЗАМИ

Z. R. Ozhogan, M. M. Yasynsky, R. A. Levandovsky

Анотація


У статті розглянуто рівень адаптаційного напруження та клітинної реактивності організму людини у відповідь на новий подразнюючий чинник – частковий знімний пластинковий протез (ЧЗПП). Тканини протезного ложа виявляють імунну відповідь, яка проявляться у кількісних змінах клітин периферійної крові, особливо лейкоцитів. Визначення лейкоцитарних індексів надає змогу оцінити ефективність проведеного протезування не тільки з класичної сторони відновлення функції жування, мовлення та запобігання змін у скронево-нижньощелепному суглобі, але й проаналізувати вплив протезу на організм у цілому. Система крові є індикатором стану організму та змін у ньому, у свою чергу, імунокомпетентні клітини крові, їхній якісний і кількісний стан, несуть інформацію про адаптаційні процеси організму в зв’язку з дією подразнюючого чинника. У пацієнтів, запротезованих ЧЗПП, активуються на 32,5% адаптаційні процеси, їх індивідуальні пристосувальні процеси знаходяться у зоні спокійної і підвищеної активності. Пов’язана з адаптаційним процесом клітинна реактивність організму пацієнтів знижена у 2,51 раза внаслідок зниження лейкоцитарних індексів інтоксикації за Рейсом і Хімічем, але при цьому підвищується лейкоцитарний індекс інтоксикації, за Кальф-Каліфа, гематологічний показник, за Васильєвим та ін.


Ключові слова


часткові знімні протези; адаптаційне напруження; клітинна реактивність

Повний текст:

PDF

Посилання


Garkavi LKh, Kvakina EB, Ukolova MA. Adaptatsionnye reaktsii i rezistentnost' organizma [Adaptation reactions and resistance of the body]. Rostov n/Donu; 1990. 222 s. (in Russian)

Dorubets' AD. Klitynna reaktyvnist' ta riven' adaptatsiinoho napruzhennia orhanizmu patsiientiv vikom 25-49 rokiv iz malymy defektamy zubnykh riadiv [Cell reactivity and level of adaptive tension of the body of patients aged 25-49 with small defects in dentition]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2015;14(2):89-94. (in Ukrainian)

Dorubets' AD. Zahal'na imunolohichna reaktyvnist' orhanizmu patsiientiv z malymy defektamy zubnykh riadiv [Overall immunological reactivity of the body of patients with small defects in dentition]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2016;15(1):59-62.

Kal'f-Kalif YaYa. O leykotsitarnom indekse intoksikatsii i ego prakticheskom znachenii [On the leukocyte index of intoxication and its practical significance]. Vrachebnoe delo. 1941;(1):31-6. (in Russian)

Kaspruk NA, Sydorchuk LI, Mykhalko AIu, Sydorchuk AS, Dovbush NM, Iftodii OA, ta in. Klitynna reaktyvnist', riven' adaptatsiinoho napruzhennia, reaktyvna vidpovid' neitrofiliv peryferiinoi krovi ta imunolohichnoi reaktyvnosti orhanizmu khvorykh na neitrofil'nu pnevmoniiu [Cell reactivity, level of adaptive strain, reactive response of neutrophils of peripheral blood and immunological reactivity of the body of patients with neutrophil pneumonia]. Zahal'na patolohiia ta patolohichna fiziolohiia. 2012;7(4):129-37. (in Ukrainian)

Nazarenko GI, Kishkun AA. Klinicheskaya otsenka rezul'tatov laboratornykh issledovaniy [Clinical evaluation of laboratory results]. Moskva: Meditsina; 2000. 540 s. (in Russian)

Radchenko OM. Adaptatsiini reaktsii v klinitsi vnutrishnikh khvorob [Adaptation reactions in the clinic of internal diseases]. L'viv: Liha-pres; 2004. 232 s. (in Ukrainian)

Sidorchuk LI, Bendas VV, Sidorchuk IY, Sidorchuk AS. Obshchaya immunologicheskaya reaktivnost' organizma bol'nykh zhelchekamennoy bolezn'yu [General immunological reactivity of the organism of patients with cholelithiasis]. Oraldyn Eylym zharouysy. 2016;(27):50-5. (in Russian)

Fastovets' OO, Kotelevs'kyi RA, Kryzhanovs'kyi AIe. Doslidzhennia zmin mikrotsyrkuliatsii krovi v tkanynakh proteznoho lozha pry korystuvanni povnymy znimnymy protezamy [Study of changes in blood microcirculation in the tissues of the prosthetic bed when using complete removable dentures]. Ukrains'kyi stomatolohichnyi al'manakh. 2013;(4): 54-7. (in Ukrainian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гаркави Л. Х. Адаптационные реакции и резистентность организма / Л. Х. Гаркави, Е. Б. Квакина, М. А. Уколова. – Ростов Н/Д: Изд-во Рост. ун-та,1990.  – 222 с.

2. Дорубець А. Д. Клітинна реактивність та рівень адаптаційного напруження організму пацієнтів віком 25-49 років iз малими дефектами зубних рядів / А. Д. Дорубець // Клін. та експерим.  патол. – 2015. – Т. 14, № 2. – С. 89-94.

3. Дорубець А. Д. Загальна імунологічна реактивність організму пацієнтів з малими дефектами зубних рядів / А. Д. Дорубець // Клін. та експерим. патол. – 2016. – Т. 15, № 1. – С. 59-62.

4. Кальф-Калиф Я. Я. О лейкоцитарном индексе интоксикации и его практическом значении / Я. Я. Кальф-Калиф // Врачебное дело. –1941.– №1. – С. 31-36.

5. Клітинна реактивність, рівень адаптаційного напруження, реактивна відповідь нейтрофілів периферійної крові та імунологічної реактивності організму хворих на нейтрофільну пневмонію / Н. А. Каспрук, Л. І. Сидорчук, А. Ю. Михалко [та ін.] // Заг. Патол. та патол. фізіол. – 2012. – Т. 7, № 4 (додаток Б). – С. 129-137.

6. Назаренко Г. И. Клиническая оценка результатов лабораторних исследований / Назаренко Г. И., Кишкун А. А.  – М.: Медицина, 2000. – 540 с.

7. Радченко О. М. Адаптаційні реакції в клініці внутрішніх хвороб / О. М. Радченко. – Ліга- прес, 2004. – 231 с.

8. Общая иммунологическая реактивность организма больных желчекаменной болезнью / Л. И. Сидорчук, В. В. Бендас, И. Й. Сидорчук [и др.] // Оралдын Еылым жароуысы. – 2016. – № 27(158). – С. 50-55.

9. ФастовецьО. О. Дослідження змін мікроциркуляції крові в тканинах протезного ложа при користуванні повними знімними протезами / О. О. Фастовець, Р. А. Котелевський, А. Є. Крижановський // Укр. Стоматол. альманах. – 2013. – №4. – С. 54-57.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754