DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.1.59.2017.35

ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДАВНОСТІ НАСТАННЯ СМЕРТІ В ПРАКТИЦІ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ЕКСПЕРТА

V. T. Bachynskіy, O. G. Ushenko, O. Y. Vanchuliak, Y. V. Sarkisova

Анотація


У роботі представлені сучасні наукові дані, присвячені біофізичним методикам дослідження, зокрема лазерній поляриметрії, для діагностики давності настання смерті. Дані інноваційні методики дозволяють розширити інформативність існуючих методів дослідження, звести до мінімуму суб’єктивізм людського фактору та час отримання результату, що дуже важливо для судово-слідчих органів у випадках злочинів проти життя і здоров'я людини.

Ключові слова


лазерна поляриметрія; судово-медична експертиза; давність настання смерті; склоподібне тіло

Повний текст:

PDF

Посилання


Bachyns'kyi VT. Model' vyznachennia davnosti nastanni smerti metodom avtokoreliatsiinoho analizu poliaryzatsiinykh zobrazhen' histolohichnykh zriziv m’iazovoi tkanyny miokarda trupa liudyny [Model of determining the prescription of death by autocorrelation analysis of polarization images of histological sections of muscle tissue of human corpses]. Visnyk naukovykh doslidzhen'. 2008;50(1):67-70. (in Ukrainian).

Bujnov AA. Steklovidnoe telo glaza cheloveka kak ob#ekt dlja sudebno-medicinskogo issledovanija. Materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Problemy jekspertizy v medicine [The vitreous body of the human eye as an object for forensic investigation]. Minsk; 2016. s.38-40. (in Russian).

Vanchuljak OJa. Dіagnostika davnostі nastannja smertі metodom lazernogo poljarimetrichnogo monіtoringu tkanin ljudini [Diagnosis of the prescription of death after the method of laser polarimetric monitoring of human tissues] [avtoreferat]. Kiїv: NMAPO іm. PL. Shupika; 2007. 20 s. (in Ukrainian).

Mishalov VD, Zaval'niuk AKh, Yukhymets' IO, Dunaiev OV, Zaryts'kyi HA, ukladachi. Vyznachennia davnosti nastannia smerti u sudovo-medychnii ekspertyzi [Determination of the prescription of death in forensic medical examination]: metod. rekom. Kyiv: NMAPO im. PL. Shupyka; 2012. 39 c. (in Ukrainian).

Ermakova JuV. K voprosu o diagnostike davnosti nastuplenija smerti pri issledovanii steklovidnogo tela [On the question of the diagnosis of the limitation of the onset of death in the investigation of the vitreous body]. Medicinskaja jekspertiza i pravo. 2011; 2:25-7. (in Russian).

Harlap SI, Shhegoleva TA, Andzhelova DV, Fahrutdinova AF. Morfofunkcional'nye osobennosti steklovidnogo tela [Morphofunctional features of the vitreous humor]. Vestnik oftal'mologii.2012.128(3):48-4. (in Russian).

Onjanov AM, Ledjankina IA, Hohlov SV. Obosnovannost' vybora steklo vidnogo tela v kachestve ob#ekta sudebno-medicinskih issledovanij [The validity of the choice of the glass of a prominent body as an object of forensic research]. Problemy jekspertizy v medicine. 2007;7(28):64-7. (in Russian).

Ushenko OH, Bachyns'kyi VT, Vanchuliak OIa, Bezhenar IL. Osnovy lazernoi poliarymetrii: Patomorfolohichni zminy biolohichnykh tkanyn [Basics of laser polarimetry: Pathomorphological changes in biological tissues]. Chernivtsi: Chernivets'kyi natsional'nyi universytet; 2010. 372s. (in Ukrainian).

Pavliukovych OV. Vyznachennia davnosti nastannia smerti pry deiakykh vydakh mekhanichnoi asfiksii ta masyvnii krovovtrati metodamy lazernoi poliarymetrii [Determination of the prescription of death after some types of mechanical asphyxiation and massive blood loss by methods of laser polarimetry] [avtoreferat]. Kyiv; 2011. 20 c. (in Ukrainian).

Reva GV, Reva IV, Jamamoto T. Struktura steklovidnogo tela glaza cheloveka [Structure of the vitreous body of the human eye]. Tihookeanskij medicinskij zhurnal. 2011;1:65-9. (in Ukrainian).

Holekamp NM. The vitreous gel: more than meets the eye. Am J Ophthalmol. 2010 Jan;149(1):32-6. doi: 10.1016/j.ajo.2009.07.036.

Bachinsky VT, Vanchulyak OY, Zavolovich AI. Optical methods of investigation in forensic practice. Info-Med Revistă ştiinţifico-practică. 2014. р.32-33.

Angelsky OV, Bachinskiy VT, Boichuk TM. Optical Measurements: Polarization and Coherence of Light Fields . Cocco L, editor.In the book «Modern Metrology Concerns»; 2012. р. 263-316.

Baсhynskyi V, Garazdiuk M, Vanсhuliak O. Post mortem interval estimation: features of сerebrospinaI fluid films autofluoresсent laser polarimetry. Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. 2016; 6(2):67-72.

Ushenko VO, Olar OV, Ushenko YuO, Gorsky MP, Soltys IV. Polarization correlometry of polycrystalline films of human liquids in problems of forensic medicine. 12th International Conference. Оn Correlation Optics; 2015 Nov 30; Chernivsti. Chernivsti; 2015;9809. doi: 10.1117/12.2228997


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бачинський В.Т. Модель визначення давності настанні смерті методом автокореляційного аналізу поляризаційних зображень гістологічних зрізів м’язової тканини міокарда трупа людини / В.Т. Бачинський // Вісн. наук. досліджень – 2008. – Т.50, №1. – С. 67 – 70.

2. Буйнов А.А. Стекловидное тело глаза человека как объект для судебно-медицинского исследования / А.А. Буйнов: материалы Междунар. науч.-практ. конференции "Проблемы экспертизы в медицине". – Минск, 2016. – С. 38-40.

3. Ванчуляк О.Я. Діагностика давності настання смерті методом лазерного поляриметричного моніторингу тканин людини: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: 14.01.25.  спец. «Судова медицина» / О.Я.Ванчуляк. – К.: НМАПО ім. П.Л.Шупика, 2007. – 20 с.

4. Визначення давності настання смерті у судово-медичній експертизі (методичні рекомендації) / Укладачі: В.Д. Мішалов, А.Х. Завальнюк, І.О. Юхимець [та ін.]. – К.: НМАПО ім. П.Л.Шупика, 2012. – 39 c.

5. Ермакова Ю.В. К вопросу о диагностике давности наступления смерти при исследовании стекловидного тела / Ю.В. Ермакова // Медицинская экспертиза и право. – 2011. – № 2. – С. 25-27.

6. Морфофункциональные особенности стекловидного тела / С.И. Харлап, Т.А. Щеголева, Д.В. Анджелова, А.Ф. Фахрутдинова // Вестн. офтальмол. – 2012. – Т. 128, № 3. – С. 48-54.

7. Онянов А.М. Обоснованность выбора стекловидного тела в качестве объекта судебно-медицинских исследований / А.М. Онянов, И.А. Ледянкина, С.В. Хохлов // Пробл. експерт. в мед. – 2007. – Т. 7, № 28-4. – С. 64-67.

8. Основи лазерної поляриметрії: Патоморфологічні зміни біологічних тканин / О.Г. Ушенко, В.Т. Бачинський, О.Я. Ванчуляк, І.Л. Беженар. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 372с.

9. Павлюкович О.В. Визначення давності настання смерті при деяких видах механічної асфіксії та масивній крововтраті методами лазерної поляриметрії: автореф. дис. на здобуття вчен. ступ. канд. мед. наук: спец. 14.01.25 «Судова медицина» / О.В. Павлюкович. – К., 2011. – 20 c.

10. Рева Г.В. Структура стекловидного тела глаза человека / Г.В. Рева, И.В. Рева, Т. Ямамото // Тихоокеан. мед. ж. – 2011. – №1. – С. 65-69.

11. Holekamp N.M. The vitreous gel: more than meets the eye / N.M. Holekamp //Am. J. Ophthalmol. – 2010. – Vol. 149. – Р. 32–36.

12. Optical methods of investigation in forensic practice / V.T. Bachinsky, O.Y. Vanchulyak, A.I. Zavolovich [et al.] // Info-Med Revistă ştiinţifico-practică. – 2014. – P.32-33.

13. Optical Measurements: Polarization and Coherence of Light Fields / O.V. Angelsky, V.T. Bachinskiy, T.M. Boichuk [et al.] // In the book «Modern Metrology Concerns» edited by Luigi Cocco. – 2012. – P. 263-316.

14. Post mortem interval estimation: features of сerebrospinaI fluid films autofluoresсent laser polarimetry / V. Baсhynskyi, M. Garazdiuk, O. Vanсhuliak [еt al.] // Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. – 2016 – Vol. 6, №2. – P. 67-72.

15. Polarization correlometry of polycrystalline films of human liquids in problems of forensic medicine / V.O. Ushenko, O.V. Olar, Yu.O. Ushenko [еt al.] // Proc.SPIE. – 2015. – Vol. 9809. – P. 98091B-98091B-6.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754