ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНА ЕВЕНТРАЦІЯ

Автор(и)

  • I. K. Morar Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці
  • A. I. Ivashchuk Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці
  • V. Yu. Bodiaka Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці
  • I. Ya. Gushul Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці
  • N. G. Gnatyuk Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці
  • I. D. Postevka Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.1.59.2017.40

Ключові слова:

післяоперційна евентрація, сітчастий алотрансплантат

Анотація

У статті представлено проблеми виникнення післяопераційної евентрації. Розглянуто питання стосовно її етіології, патогенезу, класифікації, запобігання розвитку та лікування. Особливу увагу приділено способам запобігання післяопераційної евентрації шляхом превентивної абдомінопластики із застосуванням сітчастих алотрансплантатів. Відмічено їх переваги та недоліки, а також зазначено питання, які потребують подальшого вивчення.

Посилання

Bajmyshev ES, Abzaliev KB, Karibekov TS. Profilaktika posleoperacionnoj jeventracii [Preventive maintenance of postoperative event]. Vestnik hirurgii im. Grekova II. 1988;7: 119-20. (in Russian).

Bilians'kyi LS, Svysenko OV, Netesa SI. Patohenetychne obgruntuvannia khirurhichnoho likuvannia retsydyvnoi pakhvynnoi hryzhi [Pathogenetic substantiation of surgical treatment of recurrent inguinal hernia]. Medychni perspektyvy. 2014;19(2):64-71. (in Ukrainian).

Vorovs'kyi OO. Preventyvna abdominoplastyka z vykorystanniam polipropilenovoho proteza pid chas pervynnoi laparotomii u khvorykh pokhyloho i starechoho viku yak sposib profilaktyky pisliaoperatsiinykh defektiv cherevnoi stinky [Preventive abdominoplasty with the use of polypropylene prosthesis during primary laparotomy in patients of the elderly and the elderly as a method of prevention of postoperative defects of the abdominal wall]. Klinichna khirurhiia. 2013;11:34-7. (in Ukrainian).

Ganzhij VV, Vakulenko VV. Profilaktika infekcionnyh oslozhnenij pri alloplastike posleoperacionnyh gryzh zhivota [Preventive maintenance of infectious complications at alloplasty of postoperative hernia of a stomach]. Klinichna khirurhiia. 2006;11-12:4-5. (in Russian).

Gognja BSh, Adamjan AA, Fedorov AV. Pervichnoe zakrytie laparotomnoj rany setchastym jendoprotezom s cel'ju preduprezhdenija vozniknovenija posleoperacionnoj gryzhi [Primary closure of a laparotomic wound with a mesh endoprosthesis to prevent the onset of a postoperative hernia]. Hirurgija. 2007;9:50-3. (in Russian).

Grigor'ev S G. Lechenie i profilaktika jeventracij [Treatment and prevention of events]. Hirurgija. Zhurnal im. NI. Pirogova. 1991;5:117-20. (in Russian).

Zhebrovskij VV, Kaminskij IV, Torotadze NN. Primenenie setchatyh implantatov u bol'nyh pri jeventracii [The use of reticular implants in patients with eutivation]. Klinichna khirurhiia. 2010;7:13-7. (in Russian).

Zhideckij VV. Profilaktika i hirurgicheskoe lechenie posleoperacionnyh jeventracij [Preventive maintenance and surgical treatment of postoperative events]. Medytsyna s'ohodni i zavtra. 2012;2:145-49. (in Russian).

Il'chenko FN. Osobennosti protezirujushhej gernioplastiki pri posleoperacionnyh gryzhah brjushnoj stenki s razmeshheniem implantata v “sub 1au”-pozicii. [Features of prosthetic hernioplasty in postoperative hernias of the abdominal wall with placement of the implant in the "sub 1au" position]. Khirurh. 2008;2:35. (in Russian).

Kaminskij IV. Jeventracija i posleoperacionnyj peritonit [Event and postoperative peritonitis]. Ukrains'kyi zhurnal khirurhii. 2009;2:73-5. (in Russian).

Chetverikov SH, Vododiuk VIu, Yer'omin YuV, Osadchyi DM. Korektsiia dysplazii spoluchnoi tkanyny pry likuvanni pisliaoperatsiinykh hryzh cherevnoi stinky [Correction of connective tissue dysplasia in the treatment of postoperative hernias of the abdominal wall]. Klinichna khirurhiia. 2012;1:23-5. (in Ukrainian).

Lohvynova ZhI. Kliniko-anatomichne obgruntuvannia ratsional'noi tekhniky operatsii pry eventratsii [Clinical and anatomical substantiation of rational technique of operation during eventration]. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2001;5(1-2):104-5. (in Ukrainian).

Atduev VA, Mamedov HM, Shutov VV, Stroganov A B, Amoev ZV, Ledjaev DS. Mesto setchatyh implantatov v profilaktike jeventracii organov brjushnoj polosti posle radikal'noj cistjektomii [Place of reticular implants in prevention of abdominal cavity exit after radical cystectomy]. Medicynskij al'manah. 2010;4:238-41. (in Russian).

Morar IK, Ivaschuk OI, Davydenko IS. Vlasov VV, Bodiaka VIu. Osoblyvosti formuvannia hranuliatsiinoi tkanyny navkolo elementiv sitchastoho implantat ta peredn'oi cherevnoi stinky pry zastosuvanni hialuronovoi kysloty v eksperymenti [Features of the formation of granulation tissue around the elements of the mesh implant and the anterior abdominal wall with the use of hyaluronic acid in the experiment.]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2015;14(2):120-26. (in Ukrainian).

Petrovych HV, vynakhidnyk; Petrovych HV, patentovlasnyk. Sposib poperedzhennia eventratsii u khvorykh z vysokym ryzykom ts'oho uskladnennia [A method of prevention of eventration in patients at high risk of this complication]. Patent Ukrainy № 27104. 2007 Zhov 25. (in Ukrainian).

Kamins'kyi IV, vynakhidnyk; Kamins'kyi IV, patentovlasnyk. Sposib khirurhichnoho likuvannia retsydyvuiuchoi eventratsii [The method of surgical treatment of relapsing eventration]. Patent Ukrainy № 32941. 2008 Cher 10. (in Ukrainian).

Petrovych HV. Histolohichni aspekty zastosuvannia prolenovykh alotransplantativ z metoiu zapobihannia pisliaoperatsiinoi eventratsii v eksperymenti [Histological aspects of the use of proline alotransplants in order to prevent postoperative eventeration in the experiment.]. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2010;14(1):128-30. (in Ukrainian).

Antoniuk OS, Akhramieiev VV, Holovnia PF, Svyrydov MV, Andriienko IB. Problema eventratsii u nevidkladnii khirurhii [The problem of eventration in urgent surgery]. Praktyka i dosvid . 2005;1:50-2. (in Ukrainian).

Boiko VV, Savvi SO, Zhytets'kyi VV, Novykov YeA. Profilaktyka eventratsii pislia povtornykh operatsii na orhanakh cherevnoi porozhnyny [Prevention of eventeration after repeated operations on the organs of the abdominal cavity]. Kharkivs'ka khirurhichna shkola. 2012;2:111-12. (in Ukrainian).

Chyn'ba OV, Yatsentiuk VH, Dubenets' VO. Profilaktyka uskladnen' z boku operatsiinoi rany pislia alohernioplastyky [Prevention of complications from surgery wound after allergic plastic surgery]. L'vivs'kyi medychnyi chasopys. 2009;15(3):32-4. (in Ukrainian).

Saenko VF, Belianskyi LS. Эventratsyia, prychynы, profylaktyka, lechenye [Eventration, causes, prevention, treatment]. Klinichna khirurhiia. 2005;2:47-51. (in Ukrainian).

Hnatiuk MH, Petruk YuP, Lianskoruns'kyi MV, Raichuk SI, Shevchenko SIu, Bodiaka VIu. Sposib plastyky sitchastym transplantatom pisliaoperatsiinoi ventral'noi hryzhi [Method of plastic surgery by transplant of postoperative ventral hernia]. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia. 2014;13(4):83-5. (in Ukrainian).

Tverdokhlib IV, Malkov II. Zminy mikrotsyrkuliatornoho rusla pislia provedennia plastyky eksperymental'noho defektu peredn'oi cherevnoi stinky u schuriv [Changes in the microcirculatory channel after the plastic of an experimental defect of the anterior abdominal wall in rats]. Morfolohiia. 2010;4(2):45-52. (in Ukrainian).

Shapryns'kyi VO, Vorovs'kyi OO. Prychyny evistseratsii ta eventratsii u khvorykh pokhyloho i starechoho viku ta metody yikh khirurhichnoho likuvannia [Causes of evisceration and eventeration in elderly and elderly patients and methods of their surgical treatment]. L'vivs'kyi medychnyi chasopys. 2011;17(1):49-52. (in Ukrainian).

25. Trzeciak PW, Porzeżyńska J, Ptasińska K, Walczak DA. Abdominal Cavity Eventration Treated by Means of the "Open Abdomen" Technique Using the Negative Pressure Therapy System--Case Report and Literature Review. Pol Przegl Chir. 2015 Nov;87(11):592-7. doi: 10.1515/pjs-2016-0008.

Boulliot JL, Servajean S, Pozzo A, Akkash Y. [Eventration of the abdominal wall]. Rev Prat. 2003 Oct 15;53(15):1677-82.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-28

Номер

Розділ

Статті