DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.1.59.2017.45

Дидактичні та виховні функції навчальної дисципліни «Іноземна мова» у вищому навчальному медичному закладі

G. M. Lapa, A. M. Semysiuk

Анотація


В статті розглядаються дидактичні і виховні стратегії вивчення іноземних мов на кафедрі іноземних мов ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», обґрунтовується його потреба в оволодінні як однієї із задач освітнього і виховного стандартів третього тисячоліття для становлення всебічно розвинутої особистості і фахівця. Робиться акцент на тому, що у ракурсі глобалізаційних процесів у суспільстві і світі іноземні мови посідають досить багатоаспектні вагомі позиції, представляють обсяг діяльності кафедри щодо мотивації вивчення іноземних мов у медичному ВНЗ, висвітлюються перспективи вдосконалення цієї роботи з урахуванням бачення і збору тих, хто навчається з урахуванням проведеного анкетування. Описується статус іноземних мов як навчального предмета у системі загального процесу підготовки майбутніх медичних фахівців у вище згаданому навчальному закладі, окреслюється коло завдань професорсько-викладацького складу кафедри щодо їхньої діяльності, спрямованої на розвиток іншомовної комунікативної компетентності студентів.


Ключові слова


іноземні мови; дидактичний; виховний потенціал освітнього простору; глобалізація; іншомовна комунікативна компетенція; мотивація вивчення; академічна мобільність студентів

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Nikolaieva SIu, redaktor. Zahal'noievropeis'ki Rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia [European Recommendations on Language Education: Study, Teaching, and Evaluation]: per. z anhl. Kyiv: Lenvit; 2003. 273 s. (in Ukrainian).

Krasnoshhekova GA. Rol' inostrannogo jazyka v processe stanovlennja i razvitija professionalizma specialist [The role of a foreign language in the process of formation and development of professionalism of a specialist]. Otkrytoe obrazovanie. 2010;4:29-32. (in Russian).

Europeans and their languages. Special Eurobarometer 386 / Wave EB 77.1 Special Eurobarometer. –Brussels: TNS Option and Social;2012. 145p.

Foreign language teaching in schools. Recommendations to the Deutch Parlament. [Internet]. 2008 Jun [cited 2017 Aug 5]; Available from: https://www.onderwijsraad.nl/english/publications/2008/foreign-language-teaching-in-schools/item1128.

International Standard classification of Education. UNESCO: Institute for Statistics; 2011. 34 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання/ [пер.з англ.О.М.Шерстюк; наук.ред.С.Ю.Ніколаєва ]. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

2. Краснощекова Г.А. Роль иностранного язика в процес се становлення и развития профессионализма специалиста// Открытое образование. – 2010. - № 4. – С. 29-32.

3. Europeans and their languages. Special Eurobarometer 386 / Wave EB 77.1 Special Eurobarometer. – Brussels: TNS Option and Social, June, 2012. – 145p.

4. Foreign language teaching in schools. Recommendations to the Deutch Parlament/ (електронний ресурс).

5. International Standard classification of Education. – UNESCO, 2011. – 34 p.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754