DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.1.59.2017.46

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Yu. G. Masikevich, V. F. Myslytsky, V. F. Myslytsky, S. S. Tkachuk, S. S. Tkachuk, O. M. Zhukovskiy, O. M. Zhukovskiy

Анотація


Проаналізовано стан нормативно-правового забезпечення безпеки життєдіяльності людини в умовах існуючої екологічної ситуації та особливості вивчення однойменної навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах України. Показано, що подальше вдосконалення нормативно-правового забезпечення безпеки життєдіяльності та підвищення уваги до вивчення питань екологічної безпеки, за умов зростання глобальних викликів людству, є нагальною вимогою часу для фахівців усіх без виключення спеціальностей. 


Ключові слова


нормативно-правові акти; безпека життєдіяльності; управління в умовах надзвичайних ситуацій; вдосконалення навчання в галузі безпеки життєдіяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Hlukha VV, Pomaza-Ponomarenko AL. Normatyvno-pravove zabezpechennia derzhavnoho upravlinnia sferoiu bezpeky zhyttiediial'nosti [Regulatory provision of public administration in the field of life safety]. [Internet]. 2016 Feb [cited 2017 Jun 15]; Available from: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=derzhavne-upravlinnya-udoskonalennya-ta-rozvytok&s=ua&z=946

Кодекс цивільного захисту України. Відомості Верховної Ради. 2013 [Internet]. [tsytovano 2017 Feb 14];34-35:458. Dostupno: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17

Pro pravovyi rezhym nadzvychainoho stanu [About the legal state of emergency]. Zakon Ukrainy № 1550-14 vid 06.03.2000 [Internet]. Vidomosti Verkhovnoi Rady. 2000 [tsytovano 2017 Apr 22];23:176. Dostupno: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1550-14.

Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України. Наказ МОН України № 969/922/216 від 21. 10. 2010

Про вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти України. Наказ МОН України №420 від 02.12.98.

Дудник ВВ, Куртінін ЕВ, Перерва ЮВ. Проблемні питання організації та вдосконалення навчання з цивільного захисту. [Internet]. [сited 2017 Mar 05]. Available from: ttps://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2794/dudnykvv.pdf.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій, розділ Нормативна база. //www.dsns.gov.ua/ua/Zakonodavstwo.html.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu Ukrainy z nadzvychainykh sytuatsii [On Approval of the Regulation on the State Service of Ukraine for Emergencies]. Postanova KMU № 1052 vid 16 hrudnia 2015 r. [Internet]; [сited 2017 Mar 29]. Available from:: http:// zakon2. rada. gov.ua/laws/show/1052-2015-п.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Глуха В.В. Нормативно-правове забезпечення державного управління сферою безпеки життєдіяльності / В.В. Глуха, А.Л. Помаза-Пономаренко // Електронне наукове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток» [Електронний ресурс].- Режим доступу: www.m.nauka.com.ua/ derzhawne-uprawlinnija……=946.

2. Кодекс цивільного захистуУкраїни [Електронний ресурс]: Закон України від 02.10.2012 р. №5403-VІ.- Режим доступу: http: // zakon 5. rada. gov. ua/ laws/ show/ 5403-17.

3. Про правовий режим надзвичайного стану [Електронний ресурс]: Закон України від 06.03.2000 р. №1550-ІІІ.- Режим доступу: http: // zakon 5. rada. gov. ua / laws/ show/ 1550-14.

4. Спільний наказ Міністра освіти і науки України, т.в.о. Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Голови Держаного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду №969 /922/216 від 21.10.2010 р. «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України» // Типові навчальні програми нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист». – К. : МОНСМ України, 2011. – С. 7-22.

5. Наказ Міністерства освіти України від 02.12.98 р. №420 «Про вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти України» // Збірник директивних документів з питань викладання нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільна оборона» у вищому навчальному закладі. – К. : Основа, 2003. – С. 88-90.

6. Дудник В.В. Проблемні питання організації та вдосконалення навчання з цивільного захисту / В.В., Дудник, Е.В. Куртінін, Ю.В. Перерва // [Електронний ресурс]: Доступ до ресурсу: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2794/dudnykvv.pdf].

7. Державна служба України з надзвичайних ситуацій (розділ «Нормативна база») // [Електронний ресурс]: Доступ до ресурсу: //www.dsns.gov.ua/ua/Zakonodavstwo.html.

8. Постанова КМУ від 16 грудня 2015 р. №1052 «Про затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій»: Доступ до ресурсу: http:// zakon2. rada. gov.ua/laws/show/1052-2015-п.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754