DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVIII.1.68.2019.17

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕНТЕРАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ЗА ГОСТРОЇ ОЧЕРЕВИННОЇ ХІРУРГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ

V. P. Poliovij, I. G. Chepeha, A. S. Palyanytsya, R. P. Knut

Анотація


Мета роботи - вивчити структурні зміни стінки тонкої кишки та розвитку
ентеральної дисфункції за перебігу гострого експериментального перитоніту.
Матеріали та методи. Експериментальні дослідження проведено на 21 нелінійних
білих статевозрілих щурах. Щурам під тіопенталовим наркозом викликався перитоніт шляхом проколу висхідної товстої кишки, а також введенням свіжоприготовленого 15% розчину з розрахунку 0,5 мл на 100 г маси щура. На 1-у, 3-ю і 7-у
доби перебігу експериментального перитоніту тварин під каліпсоловим наркозом
декапітували. Для гістологічного дослідження забирали шматочки тонкої кишки,
зміни в яких досліджували гістологічно.
Результати. Виявлено, що на 1-у, 3-ю, та 7 добу перебігу експериментального перитоніту в слизовій оболонці тонкої кишки відбуваються і продовжували наростати
з часом структурні зміни, які проявляються її ущільненням за рахунок вираженої
лімфо- і гістіоцитарної інфільтрації та поєднаної вогнищевої лейкоцитарної
інфільтрації, що відповідає морфологічній структурі ентероколіту. Просвіти
крипт зменшуються за рахунок підвищеної секреторної активності та дистрофічних змін епітеліоцитів. В субепітеліальному шарі виявляється нерівномірне
кровонаповнення судин у поєднанні із периваскулярним набряком.
Висновки. 1. За перебігу експериментального перитоніту у слизовій оболонці
тонкої кишки спостерігається підвищення секреторної активності та розвиток
дистрофічних змін поверхневого епітелію.
2. До 3-ї та 7-ї доби експериментального перитоніту наростають дистрофічні
зміни епітеліоцитів відбуваються виражені зміни у вигляді лімфо- і гістіоцитарної
інфільтрації строми та її набряк.

Ключові слова


перитоніт; ентеральна дисфункція; тонка кишка; структурні зміни

Повний текст:

PDF

Посилання


Andriuschenko VP, Kunovs'kyi VV, Mal'ovanyi VA. Syndrom

enteral'noi nedostatnosti pry hostromu pankreatyti:

patomorfolohichni zminy slyzovoi obolonky tonkoi kyshky ta

shliakhy yikh medykamentoznoi korektsii [Inferiority syndrome

in acute pancreatitis: pathomorphological changes of the mucous

membrane of the small intestine and ways of their drug

correction]. Kharkivs'ka khirurhichna shkola. 2008;2:72-5. (in

Ukrainian).

Kubyshkin AV, Fomochkina II. Sindrom sistemnoy

vospalitel'noy reaktsii: mesto v patogeneze ekstremal'nykh

klinicheskikh situatsiy [Systemic inflammatory response

syndrome: a place in the pathogenesis of extreme clinical

situations]. General pathology and pathological physiology.

2010;5(3):20-6. (in Russian).

Solovei YuM, vynakhidnyk; Solovei YuM, patentovlasnyk.

Sposib modeliuvannia hostroho rozpovsiudzhenoho perytonitu

[Method of simulation of acute common peritonitis]. Patent

Ukrainy № 54919. 2010 Lys 25. (in Ukrainian).

eplyy VV. Rol' kyshechnyku u rozvytku poliorhannoi

nedostatnosti pry hostrii khirurhichnii patolohii [The influence of

the intestine on the development of multiple organ failure in acute

surgical pathology]. Ukrains'kyi medychnyi chasopys. 2004;5:84-

92. (in Ukrainian).

Tereshenko OA, Botashev AA, Pomeshik YuV, Petrosyan

EA, Sergienko VI. Sindrom endogennoy intoksikatsii i sistemnoy

vospalitel'noy reaktsii pri zhelchnom peritonite, oslozhnennom

abdominal'nym sepsisom [Endogenous intoxication syndrome and

system inflammatory reaction in choleperitonitis, complicated by

abdominal sepsis]. Journal of Experimental and Clinical Surgery.

2012;5(4):722-6. (in Russian).

Khanevich MD, Koshevoy AP. Lechenie krovotecheniy iz

yazv zheludka i dvenadtsatiperstnoy kishki u bol'nykh s patologiey

pecheni [Treatment of bleeding from gastric and duodenal ulcers in

patients with liver pathology]. Grekov's Bulletin of Surgery.

2003;162(5):109-13. (in Russian).

Alva N, Carbonell T, Palomeque J. Hypothermic protection

in an acute hypoxia model in rats: Acid-base and oxidant/

antioxidant profiles. Resuscitation. 2012;81(5):609-16. doi:

10.1016/j.resuscitation.2010.01.023

Catala A. Lipid peroxidation of membrane phospholipids

generates hydroxy-alkenals and oxidized phospholipids active in

physiological and/or pathological conditions. Chem Phys Lipids.

2009;157(1):1-11. doi: 10.1016/j.chemphyslip.2008.09.004

Oberholzer С, Oberholzer A, Clare-Salzler M, Moldawer LL.

Apoptosis in sepsis: a new target for therapeutic exploration. The

FASEB Journal. 2011;15(6):879-92. doi: 10.1096/fj.00-058rev


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрющенко ВП, Куновський ВВ, Мальований ВА. Синдром ентеральної недостатності при гострому панкреатиті: патоморфологічні зміни слизової оболонки тонкої кишки та шляхи
їх медикаментозної корекції. Харківська хірургічна школа.
2008;2:72-5.

Кубышкин АВ, Фомочкина ИИ. Синдром системной воспалительной реакции: место в патогенезе экстремальных клинических ситуаций. Загальна патологія та патологічна фізіологія.
2010;5(3):20-6.

Соловей ЮМ, винахідник; Соловей ЮМ, патентовласник.
Спосіб моделювання гострого розповсюдженого перитоніту.
Патент України № 54919. 2010 Лис 25.

Теплий ВВ. Роль кишечнику у розвитку поліорганної
недостатності при гострій хірургічній патології. Український
медичний часопис. 2004;5:84-92.

Терещенко ОА, Боташев АА, Помещик ЮВ, Петросян
ЭА, Сергиенко ВИ. Синдром эндогенной интоксикации и системной воспалительной реакции при желчном перитоните, осложненном абдоминальным сепсисом. Вестник экспериментальной и клинической хирургии. 2012;5(4):722-6.

Ханевич МД, Кошевой АП. Лечение кровотечений из язв
желудка и двенадцатиперстной кишки у больных с патологией
печени. Вестник хирургии им. ИИ. Грекова. 2003;162(5):109-
13.

Alva N, Carbonell T, Palomeque J. Hypothermic protection
in an acute hypoxia model in rats: Acid-base and oxidant/
antioxidant profiles. Resuscitation. 2012;81(5):609-16. doi:
10.1016/j.resuscitation.2010.01.023

Catala A. Lipid peroxidation of membrane phospholipids
generates hydroxy-alkenals and oxidized phospholipids active in
physiological and/or pathological conditions. Chem Phys Lipids.
2009;157(1):1-11. doi: 10.1016/j.chemphyslip.2008.09.004

Oberholzer С, Oberholzer A, Clare-Salzler M, Moldawer LL.
Apoptosis in sepsis: a new target for therapeutic exploration. The
FASEB Journal. 2011;15(6):879-92. doi: 10.1096/fj.00-058rev

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754