DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVIII.1.68.2019.18

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАПСУЛИ ПЛЕЧОВОГО СУГЛОБА НА РАННІХ ЕТАПАХ ОНТОГЕНЕЗУ

V. F. Rusnak, O. М. Boichuk, T. V. Protsak, V. V. Gordienko

Анотація


Мета роботи - з'ясувати особливості формування капсули плечового суглоба та її
синовіальних утворень, а також закономірності зміщення місця прикріплення
капсули плечового суглоба відповідно до кісток.
Матеріали та методи. Дослідження проводили в Чернівецькому обласному судовомедичному бюро і на кафедрі анатомії людини ім. М.Г. Туркевича ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет". Застосовано методи: макромікроскопічного препарування, мікроскопічного дослідження серій гістологічних
зрізів, графічної реконструкції. Після фіксації в 10% розчині формаліну проводили
заливку препаратів у парафінові блоки за загальноприйнятою методикою. Для
отримання зрізів використовували санний мікротом. Парафінові зрізи завтовшки 4-
6 мкм забарвлювали гематоксиліном та еозином і за методом Ван-Гізон, а після чого
проводили ретельне мікроскопічне дослідження.
Результати. Закладка капсули формується навколо кісткового краю суглобової западини лопатки. Характерною особливістю капсули плечового суглоба є наявність
синовіальних випинів: міжгорбкового та підлопаткового. Міжгорбковий синовіальний випин має циліндричну форму, розташовується в міжгорбковій борозні
плечової кістки і є формацією піхви сухожилка довгої головки двоголового м'яза
плеча, довжиною в середньому до 40,0 мм та шириною до 10,0 мм. Підлопатковий
синовіальний випин представлений у вигляді підсухожилкової сумки підлопаткового
м'яза та охоплює передню, верхню та задню поверхні сухожилка підлопаткового
м'яза і складається із переднього та заднього випинів. Передній випин виражений у
місці прикріплення сухожилка підлопаткового м'яза до малого горбка плечової
кістки, задній випин розташовується між передньо-верхньою поверхнею шийки
лопатки і задньою поверхнею підлопаткового м'яза.
Висновки. 1. Капсула плечового суглоба - фіброзне утворення. Місце її початку та
прикріплення зумовлено синтопічним впливом сухожилку довгої голівки двоголового
м'яза плеча та м'язів плечового поясу. 2. Товщина капсули плечового суглоба у
ранньому періоді онтогенезу збільшується у каудальному напрямі. 3. Для капсули
плечового суглоба притаманні міжгорбковий і підлопатковий випини, які
зумовлюють етапи його формування впродовж раннього онтогенезу.

Ключові слова


капсула плечового суглоба; онтогенез; людина

Повний текст:

PDF

Посилання


Pazdnikov RV. Ankerna stabilizatsiia kapsuly v razi peredn'oi

travmatychnoi nestabil'nosti plechovoho suhloba [Anchor stabilization of the capsule in the case of anterior traumatic instability

of the shoulder joint] [avtoreferat]. Kharkiv; 2017. 20 p. (in

Ukrainian).

Mikhalchenko OM, Yevsyeyenko VG, Zazirniy IM. Normal'na anatomiia plechovoho suhloba cherez pryzmu mahnitnorezonansnoi tomohrafii [Normal anatomy of the shoulder joint

through the prism of magnetic resonance imaging]. Orthopaedics,

Traumatology and Prosthetics. 2014;3:113-21. (in Ukrainian).

Voloshyn MA, Fedotchenko AV, Molchanov OO. Osoblyvosti

tovschyny kapsuly kul'shovoho suhlobu v normi ta pislia

vnutrishn'oplidnoho vvedennia antyheniv [Features of the

thickness of the capsule of the hip joint in normal and after

intrauterine administration of antigens]. Current issues in

pharmacy and medicine: science and practice. 2011;24(1):55-7. (in

Ukrainian).

Litvin YuP, Spuzyak MI, Logvinenko VV, Nekhanevich OB.

Statychna ta funktsional'na ul'trasonohrafichna kartyna plechovoho i kliuchychno- akromial'noho suhlobiv v normi ta pry

hipermobil'nosti [Static and functional ultrasonographic picture

shoulder and acromioclavicular joints in normal and at hypermobility]. Morphologia [Internet]. 2012[tsytovano 2019 Liut

20];6(4):64-70. Dostupno: http://www.morphology.dp.ua/_pub/

MORPHO-2012-06-04/12lypnpg.pdf (in Ukrainian).

Voloshyn MA, Fedotchenko AV, Sherbakov MS, Chugin SV.

Morfofunktsionalnyi stan subsynovialnoi osnovy kapsuly suhlobu

protiahom postnatalnoho periodu v normi ta pry formuvanni

nedyferentsiiovanoi dysplazii spoluchnoi tkanyny [Morphologicand functional condition of joint's capsulae subintimal layer in

postnatal period normallyand during development of undifferentiate connective tissue dysplasia]. Tavricheskiy MedikoBiologicheskiy Vestnik. 2012;15(2 Ch 3):60-4. (in Ukrainian).

Grygorieva OA, Skakovsky ER. Morfolohichna kharakterystyka formuvannia kapsuly suhlobu schuriv u pislianatal'nomu

periodi u normi ta eksperymenti [Morphological peculiarities of

joint capsule development in postnatal period in normal and in

experimental conditions]. Bulletin of Problems Biology and Medicine. 2017;2:279-86. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Паздніков РВ. Анкерна стабілізація капсули в разі передньої травматичної нестабільності плечового суглоба [автореферат]. Харків; 2017. 20 с.

Михальченко ОМ, Євсєєнко ВГ, Зазірний ІМ. Нормальна
анатомія плечового суглоба через призму магнітно-резонансної
томографії. Ортопедия, травматология и протезирование. 2014;
3:113-21.

Волошин МА, Федотченко АВ, Молчанов ОО. Особливості товщини капсули кульшового суглобу в нормі та після
внутрішньоплідного введення антигенів. Актуальні питання
фармацевтичної і медичної науки та практики. 2011;24(1):55-7.

Литвин ЮП, Спузяк МІ, Логвиненко ВВ, Неханевич ОБ.
Статична та функціональна ультрасонографічна картина плечового і ключично- акроміального суглобів в нормі та при гіпермобільності. Морфологія [Інтернет]. 2012[цитовано 2019 Лют
20];6(4):64-70. Доступно: http://www.morphology.dp.ua/_pub/
MORPHO-2012-06-04/12lypnpg.pdf

Волошин МА, Федотченко АВ, Щербаков МС, Чугін СВ.
Морфофункціональний стан субсиновіальної основи капсули
суглобу протягом постнатального періоду в нормі та при формуванні недиференційованої дисплазії сполучної тканини. Таврический медико-биологический вестник. 2012;15(2 Ч 3):60-4.

Григор'єва ОА, Скаковський ЕР. Морфологічна характеристика формування капсули суглобу щурів у післянатальному
періоді у нормі та експерименті. Вісник проблем біології і медицини. 2017;2:279-86.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754