DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVIII.1.68.2019.2

КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ ПРОЛІФЕРАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ ТКАНИН ПАРОДОНТУ ЩУРІВ ПІСЛЯ ЕКСТРАКЦІЇ ЗУБА НА ФОНІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

А. V. Abramov, K. S. Hanchev

Анотація


При цукровому діабеті швидке прогресування запальних процесів, порушення
місцевого імунітету, дистрофічні розлади та пригнічення процесів репарації й
регенерації стають важливим підґрунтям формування тяжких ускладнень, що
потребує розуміння патогенетичних механізмів їх формування.
Мета роботи - провести кількісний аналіз проліферативної активності тканин
пародонту щурів із експериментальним цукровим діабетом (ЕЦД) за показниками
експресії Ki-67 у різні періоди (1-, 7- та 14-а доба) після екстракції першого нижнього моляру.
Матеріал і методи. Використано 120 щурів, 60 з яких моделювали експериментальний цукровий діабет. На 21-у добу розвитку цукрового діабету щурам
видаляли перший нижній моляр та на 1-у, 7-у та 14-у доби після екстракції
виводили з експерименту. Для отримання цифрових показників експресії Кі-67
використаний імуногістохімічний метод, з подальшою цифровою обробкою даних
програмою Image J та EXCEL-7.0. Гістологічні зрізи пародонту інкубували зі
специфічними антитілами до Ki-67 (SantaCruzBiotechnology, USA) у розведені
1:200.
Результати. Встановлено, що у щурів із ЕЦД навіть без хірургічних втручань
виявлена висока проліферативна активність у пародонті. Екстракція зуба контрольним щурам призводить до підвищення проліферативної активності вже на
1-у добу пост екстракційного періоду, пікові значення якої досягаються на 7-добу
та знижуються за два тижні. Екстракція зуба щурам із ЕЦД призводить до
суттєвого підвищення проліферативної активності у тканинах пародонту. На
відміну від контролю, для якого притаманний парабулаподібний характер
показників експресії Кі-67 із піком на 7-му добу та зниженням їх наприкінці 2-го
тижня, у пародонті щурів із ЕЦД критерії проліферації характеризуються
зростаючим трендом із максимальними значеннями на 14 добу.

Ключові слова


проліферація; Ki- 67; пародонт; постекстракційні ускладнення; експериментальний цукровий діабет; щури

Повний текст:

PDF

Посилання


Severina AS, Shestakova MV. Sistema angiogeneza v norme i

pri sakharnom diabete [The system of angiogenesis in normal and

diabetes]. Diabetes Mellitus. 2004;4:38-42. (in Russian).

Seshima F, Nishina M, Namba T, Saito A. Periodontal

Regenerative Therapy in Patient with Chronic Periodontitis and

Type 2 Diabetes Mellitus: A Case Report. Bull Tokyo Dent Coll.

2016;57(2):97-104. doi: 10.2209/tdcpublication.2015-0041

Faizullina DB, Mingazov GG. Sostoyanie tkaney parodonta u

bol'nykh sakharnym diabetom [State of parodentium tissues of

diabetes mellitus patients]. Bashkortostan Medical Journal.

2009;4(5):69-74. (in Russian).

Mealey BL, Oates TW. Diabetes mellitus and periodontal

diseases. J Periodontol. 2006;77(8):1289-303. doi: 10.1902/

jop.2006.050459

Fomichev EV, Poroysky SV, Kirpichnikov MV, Yarygina

EN. Sovremennaya kontseptsiya lecheniya gnoyno-vospalitel'nyy

zabolevaniy litsa i shei u bol'nykh sakharnym diabetom [Modern

conception of treating purulent inflammatory diseases of the face

and neck region in patients with diabetes mellitus]. Volgograd

Journal of Medical Research. 2014;3:35-40. (in Russian).

Goss AN, Sambrook PJ. Diabetes, wound healing and

complications: authors' reply. Aust Dent J. 2013;58(4):536-7. doi:

10.1111/adj.12117_2

Zaytsev VM, Liflyandskiy VG, Marinkin VI. Prikladnaya

meditsinskaya statistika [Applied Medical Statistics]: ucheb. posob.

Sankt-Peterburg: Foliant; 2003. 428 p. (in Russian).

Preethi PL, Rao SR, Madapusi BT, Narasimhan M.

Immunolocalization of Ki-67 in different periodontal conditions. J

Indian Soc Periodontol. 2014;18(2):161-5. doi: 10.4103/0972-

124X.131315

Khmil EV. Kharakterystyka stanu mistsevoho imunitetu

rotovoi porozhnyny pry khronichnomu retsydyvuiuchomu

aftoznomu stomatyti u pidlitkiv z tsukrovym diabetom

[Characterization of the State of the Local Immunity of the oral

cavity with Chronic Recurrent Aphthous Stomatitis in Adolescents

with Diabetes]. Bulletin of problems biology and medicine.

2013;2(1):306-8. (in Ukrainian).

Stehouwer CDA. Microvascular Dysfunction and

Hyperglycemia: A Vicious Cycle With Widespread Consequences.

Diabetes. 2018;67(9):1729-41. doi: 10.2337/dbi17-0044

Duda KM, Klishch IM, Marushchak MI, Vons BS. Riven'

prozapal'nykh tsypokiniv u syrovattsi krovi schuriv za umov

hostroho parodontytu na tli tsukrovoho diabetu 2 typu [Level

Proinflammatory Cytokines in Blood Serum of Rats under Acute

Periodontitis on Background of Type 2 Diabetes]. Bulletin of

problems biology and medicine. 2013;1(4):318-21. (in Ukrainian).

Kido D, Mizutani K, Takeda K, Mikami R, Matsuura T,

Iwasaki K, et al. Impact of diabetes on gingival woundhealing via

oxidative stress. PLoS One [Internet]. 2017[cited 2019 Jan

2];12(12):e0189601. Available from: https://journals.plos.org/

plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0189601 doi: 10.1371/

journal.pone.0189601

Fernandes KS, Glick M, de Souza MS, Kokron CM,

Gallottini M. Association between immunologic parameters,

glycemic control, and postextraction complications in patients

with type 2 diabetes. J Am Dent Assoc. 2015;146(8):592-9. doi:

10.1016/j.adaj.2015.02.014

Belyakov YuA. Zubochelyustnaya sistema pri

endokrinnykh zabolevaniyakh [Tooth and jaw system in endocrine

diseases]. Moscow: BINOM, 2014. 176 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Северина АС, Шестакова МВ. Система ангиогенеза в норме и при сахарном диабете. Сахарный диабет. 2004;4:38-42.

Seshima F, Nishina M, Namba T, Saito A. Periodontal
Regenerative Therapy in Patient with Chronic Periodontitis and
Type 2 Diabetes Mellitus: A Case Report. Bull Tokyo Dent Coll.
2016;57(2):97-104. doi: 10.2209/tdcpublication.2015-0041

Файзуллина ДБ, Мингазов ГГ. Состояние тканей пародонта у больных сахарным диабетом. Медицинский вестник Башкортостана. 2009;4(5):69-74.

Mealey BL, Oates TW. Diabetes mellitus and periodontal
diseases. J Periodontol. 2006;77(8):1289-303. doi: 10.1902/
jop.2006.050459

Фомичев ЕВ, Поройский СВ, Кирпичников МВ, Ярыгина
ЕН. Современная концепция лечения гнойно-воспалительный
заболеваний лица и шеи у больных сахарным диабетом. Волгоградский научно-медицинский журнал. 2014;3:35-40.

Goss AN, Sambrook PJ. Diabetes, wound healing and
complications: authors' reply. Aust Dent J. 2013;58(4):536-7. doi:
10.1111/adj.12117_2

Зайцев ВМ, Лифляндский ВГ, Маринкин ВИ. Прикладная
медицинская статистика: учеб. пособ. Санкт-Петербург: Фолиант; 2003. 428 с.

Preethi PL, Rao SR, Madapusi BT, Narasimhan M.
Immunolocalization of Ki-67 in different periodontal conditions. J
Indian Soc Periodontol. 2014;18(2):161-5. doi: 10.4103/0972-
124X.131315

Хміль ОВ. Характеристика стану місцевого імунітету ротової порожнини при хронічному рецидивуючому афтозному
стоматиті у підлітків з цукровим діабетом. Вісник проблем біології медицини. 2013;2(1):306-8.

Stehouwer CDA. Microvascular Dysfunction and Hyperglycemia: A Vicious Cycle With Widespread Consequences. Diabetes.
2018;67(9):1729-41. doi: 10.2337/dbi17-0044

Дуда КМ, Кліщ ІМ, Марущак МІ, Вонс БВ. Рівень прозапальних ципокінів у сироватці крові щурів за умов гострого
пародонтиту на тлі цукрового діабету 2 типу. Вісник проблем
біології медицини. 2013;1(4):318-21.

Kido D, Mizutani K, Takeda K, Mikami R, Matsuura T,
Iwasaki K, et al. Impact of diabetes on gingival woundhealing via
oxidative stress. PLoS One [Internet]. 2017[cited 2019 Jan
2];12(12):e0189601. Available from: https://journals.plos.org/
plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0189601 doi: 10.1371/
journal.pone.0189601

Fernandes KS, Glick M, de Souza MS, Kokron CM,
Gallottini M. Association between immunologic parameters,
glycemic control, and postextraction complications in patients
with type 2 diabetes. J Am Dent Assoc. 2015;146(8):592-9. doi:
10.1016/j.adaj.2015.02.014

Беляков ЮА. Зубочелюстная система при эндокринных
заболеваниях. Москва: БИНОМ, 2014. 176 с.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754