DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVIII.1.68.2019.5

СТАН СТІНКИ ЖОВЧНОГО МІХУРА У ВІДДАЛЕНІ ТЕРМІНИ ПІСЛЯ ЕНДОСКОПІЧНИХ ТРАНСПАПІЛЯРНИХ ВТРУЧАНЬ

V. A. Vovk, G. I. Gubina-Vakulik

Анотація


Мета роботи - вивчити зміни стінки жовчного міхура у віддалені терміни (більше
7 діб) після ендоскопічних транспапілярних втручань на спільній жовчній протоці.
Матеріали і методи. Препарати стінки 29 жовчних міхурів, видалених у терміни
понад 7 діб після ендоскопічних транспапілярних втручань на спільній жовчній
протоці пофарбовані гематоксилін-еозином та пірофуксином за Ван Гізоном,
вивчена товщина механічно міцних структур (м'язові прошарки, колаген) та
механічно слабких структур (проміжний набряк, ділянки некрозу, ділянки
лейкоцитарного інфільтрату) стінки жовчного міхура.
Результати. У терміни більше 7 діб після ендоскопічних транспапілярних хірургічних втручань відзначені такі типи змін стінки жовчного міхура: "інфільтративно-склерозуючий" та "відновний". Здебільшого терміни від 7 до 18 доби
після ендоскопічних транспапілярних втручань на спільній жовчній протоці в
стінці жовчного міхура та видалених навколишніх тканинах з боку серозної оболонки виявлені колагенові структури та лейкоцитарна інфільтрація, що засвідчує
про міцні зрощення з навколишніми структурами на тлі вираженої запальної реакції в ділянці міхурової протоки та міхурової артерії ("інфільтративно-склерозуючий" тип). Пізніше 18 доби після ендоскопічних транспапілярних втручань на
спільній жовчній протоці спостерігаються ознаки відновлення структури стінки
жовчного міхура ("відновний" тип змін стінки жовчного міхура).
Висновки. Стандартна терапія при підготовці до другого етапу хірургічного
лікування гострого холангіту в частині випадків не дає відновлення стінки
жовчного міхура та її міцності, що пов'язано з різним ступенем запалення, некрозу,
атрофії, склерозу стінки жовчного міхура після проведення ендоскопічного
транспапілярного втручання, а також з індивідуальними як регенераторними, так
і імунними можливостями. Зміни в стінці жовчного міхура можна охарактеризувати як зміни "інфільтративно-склерозуючого" та "відновного" типів.

Ключові слова


гострий холангіт; ендоскопічні втручання; морфологія жовчного міхура; склероз стінки жовчного міхура

Повний текст:

PDF

Посилання


Nishino T, Hamano T, Mitsunaga Y, Shirato I, Shirato M,

Tagata T, et al. Clinical evaluation of the Tokyo guidelines 2013

for severity assessment of acute cholangitis. J Hepatobiliary

Pancreat Sci. 2014;21(12):841-9. doi: 10.1002/jhbp.189

Tavares V, Mennet A, Andereggen ?. Biliary infections:

cholecystitis and cholangitis. Rev Med Suisse. 2016;12(526):316-

20.

Eryukhin IA, Gel'fand BR, Shlyapnikov SA, redaktory.

Khirurgicheskie infektsii. Rukovodstvo [Surgical infections.

Manual]. Sankt-Peterburg: Piter; 2003. 864 p. (in Russian).

Lee JG. Diagnosis and management of acute cholangitis. Nat

Rev Gastroenterol Hepatol. 2009;6(9):533-41. doi: 10.1038/

nrgastro.2009.126

Zimmer V, Lammert F. Acute Bacterial Cholangitis.

Viszeralmedizin. 2015;31(3):166-72. doi: 10.1159/000430965


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Nishino T, Hamano T, Mitsunaga Y, Shirato I, Shirato M,
Tagata T, et al. Clinical evaluation of the Tokyo guidelines 2013
for severity assessment of acute cholangitis. J Hepatobiliary
Pancreat Sci. 2014;21(12):841-9. doi: 10.1002/jhbp.189

Tavares V, Mennet A, Andereggen Е. Biliary infections:
cholecystitis and cholangitis. Rev Med Suisse. 2016;12(526):316-
20.

Ерюхин ИА, Гельфанд БР, Шляпников СА, редакторы.
Хирургические инфекции. Руководство. Санкт-Петербург: Питер; 2003. 864 с.

Lee JG. Diagnosis and management of acute cholangitis. Nat
Rev Gastroenterol Hepatol. 2009;6(9):533-41. doi: 10.1038/
nrgastro.2009.126

Zimmer V, Lammert F. Acute Bacterial Cholangitis. Viszeralmedizin. 2015;31(3):166-72. doi: 10.1159/000430965

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754