DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVIII.3.69.2019.20

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЕМБОЛІЗМУ

V. K. Tashchuk, G. I. Hrebtiy, O. M. Peresunko, R. S. Hmara, N. V. Shkvarkovska, O. V. Malinevska-Biliichuk

Анотація


Тромбоемболія легеневої артерії - це патологія, частота випадків якої прогресивно
збільшується і потребує комплексного підходу, який включає оцінку клінічної
симптоматики, врахування наявних факторів ризику та даних додаткових методів
дослідження.
Мета роботи - проаналізувати клінічний випадок тромбоемболії легеневої артерії
та визначити основні аспекти специфіки ранньої діагностики та лікування.
Матеріал і методи. Проведений аналіз історії хвороби пацієнта, який перебував на
стаціонарному лікуванні з діагнозом тромбоемболія легеневої артерії. Хворому
були проведені загальноклінічні, біохімічні та інструментальні методи дослідження.
Результати. Представлені результати засвідчують, що в більшості випадків
діагноз ТЕЛА не може бути поставлений на підставі тільки клінічних проявів, його
верифікація, як правило, вимагає проведення інструментальних методів дослідження: ехокардіографії, ультразвукового дослідження вен нижніх кінцівок,
коронарографії та ангіопульмонографії. Розглянуто алгоритми тромболітичної і
антикоагулянтної терапії з урахуванням об'єму емболічного враження та важкості гемодинамічних порушень.
Висновки. Наведене описання клінічного випадку вказує на необхідність своєчасної
діагностики тромбоемболії легеневої артерії та її лікування відповідно до сучасних рекомендацій.

Ключові слова


коронарографія; антикоагулянтна терапія; венозний тромбоз; ангіопульмонографія

Повний текст:

PDF

Посилання


1.Netiazhenko VZ, Plienova OM, Havryliuk OP, Taranchuk

VV. Tromboemboliia lehenevoi arterii: suchasni pohliady na diahnostyku ta likuvannia [Pulmonary artery thromboembolism:

modern look at diagnosis and treatment]. Meditsina neotlozhnykh

sostoyaniy. 2013;2:131-42. (in Ukrainian).

2.Horlander KT, Mannino DM, Leeper KV. Pulmonary embolism mortality in the United States, 1979-1998: an analysis using

multiple-cause mortality data. Arch Intern Med. 2003;163(14):

1711-7. doi: 10.1001/archinte.163.14.1711

3.Tapson VF. Acute Pulmonary Embolism. N Engl J Med.

2008;358(10):1037-52. doi: 10.1056/NEJMra072753

4.Parkhomenko OM, Amosova KM, Dziak HV, Kovalenko

VM, Netiazhenko VZ, Todurov BM, ta in. Diahnostyka ta likuvannia hostroi tromboembolii lehenevoi arterii [Diagnosis and

treatment of acute pulmonary artery thromboembolism]. Ukrains'kyi kardiolohichnyi zhurnal. 2016;2:4-51. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Нетяженко ВЗ, Плєнова ОМ, Гаврилюк ОП, Таранчук ВВ.
Тромбоемболія легеневої артерії: сучасні погляди на діагностику та лікування. Медицина неотложных состояний. 2013;2:131-
42.

2.Horlander KT, Mannino DM, Leeper KV. Pulmonary embolism mortality in the United States, 1979-1998: an analysis using
multiple-cause mortality data. Arch Intern Med. 2003; 163(14):
1711-7. doi: 10.1001/archinte.163.14.1711

3.Tapson VF. Acute Pulmonary Embolism. N Engl J Med.
2008; 358(10):1037-52. doi: 10.1056/NEJMra072753

4.Пархоменко ОМ, Амосова КМ, Дзяк ГВ, Коваленко ВМ,
Нетяженко ВЗ, Тодуров БМ, та ін. Діагностика та лікування гострої тромбоемболії легеневої артерії. Український кардіологічний журнал. 2016;2:4-51.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754