DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVIII.3.69.2019.5

АНАЛІЗ СПОЛУЧНОТКАНИННИХ КОМПОНЕНТІВ РОТОВОЇ РІДИНИ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ КАТАРАЛЬНИЙ ГІНГІВІТ ЗА УМОВ ДИФУЗНОГО НЕТОКСИЧНОГО ЗОБУ

O. I. Hodovanets, T. S. Kitsak, T. I. Muryniuk

Анотація


Мета роботи - вивчити зміні кількісного та якісного складу білково-вуглеводневих
комплексів ротової рідини дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт.
Матеріали та методи. Оглянуто 85 дітей віком 12-15 років. Сформовано дві групи
спостереження: I група - соматично здорові діти (40 осіб); II група - діти з дифузним нетоксичним зобом (45 осіб). У межах кожної з груп виділялися підгрупи,
залежно від наявності чи відсутності у пацієнтів ХКГ: ІА - соматично і стоматологічно здорові діти (n=20); ІБ - соматично здорові діти, хворі на ХКГ (n=20);
ІІА - діти, хворі на ДНЗ, без ураження тканин пародонта (n=22); ІІБ - діти, хворі на
ДНЗ та ХКГ (n=23). Для параклінічного дослідження використовувалася ротова
рідина, в якій визначали рівень загального білка, концентрацію глікопротеїнів, вміст
гексозамінів; рівень фукози; рівень сіалових кислот.
Результати. При розвитку запального процесу в яснах середній рівень білка в ротовій рідині збільшується на 60 % і становить (3,39±0,24) г/л. Значно більше
зростає рівень білка за умов приєднання соматичної патології. У той же час вміст
білково-вуглеводних комплексів слини знижується в декілька раз.
На противагу змінам концентрації аміноцукрів у ротовій рідині дітей груп дослідження спостерігалося зростання рівня термінальних вуглеводних залишків
глікопротеїнів, що свідчить про порушення протекторних властивостей слини.
Висновки. 1. У ротовій рідині дітей, хворих на ХКГ, спостерігається зменшення
рівня глікопротеїнів на тлі збільшення вмісту білка. Ці зміни посилюються при супутньому ДНЗ, що може свідчити про частковий розпад захисних амінополіцукридів, які виконують протекторну функцію слини. 2. Встановлено вірогідне зниження вмісту гексозамінів у ротовій рідині дітей як при ХКГ, так і при тиреопатології, що корелювало зі зростанням рівня термінальних вуглеводних залишків -
сіалових кислот і фукози та вказувало на порушення синтезу глікопротеїнів у
залозистих структурах.

Ключові слова


діти; хронічний катаральний гінгівіт; тиреопатологія; глікопротеїни

Повний текст:

PDF

Посилання


1.Khomenko LO, Marushko YuV, Moskovenko OD, Duda OV.

Vzayemozv'yazok zapalnikh zakhvoryuvan tkanin parodonta ta

somatichnikh zakhvoryuvan u ditej. Oglyad literaturi. Novini

stomatologiyi. 2015;(2):90-4.

2.Bailleul-Forestier I. Influence of systemic disease on oral/

dental health in children. Arch Pediatr. 2003;(10):11-3.

3.Cullinan MP, Ford PJ, Seymour GJ. Periodontal disease and

systemic health: current status. Aust. Dent J. 2009;(54):62-9.

4.Godovanecz OI, Moroz AV. Stomatologichna patologiya v

ditej iz endokrinnimi zakhvoryuvannyami (oglyad literaturi).

Klinichna ta eksperimentalna patologiya. 2015;4(54):209-213.

5.Pankiv VI. Zakhvoryuvannya shhitopodibnoyi zalozi.

Chernivczi: BDMA;2003. 258 p.

6.Kuczevlyak VF, Lakhtin YuV. Indeksna oczinka parodontalnogo statusu. Navchalnij posibnik. Sumi: "Mriya";2015.104 p.

7.Romanenko EG, Klenina IA. Sposob opredeleniya obshhikh

glikoproteinov v slyune. Svit mediczini ta biologiyi. 2012;(4):91-3.

8.Romanenko EG, Klenina IA. Metod opredeleniya

geksozaminov v slyune. Visnik problem biologiyi ta mediczini.

2013;(1):215-17.

9.Romanenko EG, Klenina IA. Sposob opredeleniya fukozy v

smeshannoj slyune i eyo vzaimosvyaz s funkczionalnym statusom

epitelioczitov desny u detej. Ukrayinskij stomatologichnij

almanakh. 2013;(3):92-95.

10.Romanenko EG, Rudenko AI. Metodika opredeleniya

sialovoj kisloty v slyune. Svit mediczini ta biologiyi. 2013;(1):139-

42.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Хоменко ЛО, Марушко ЮВ, Московенко ОД, Дуда ОВ. Взаємозв'язок запальних захворювань тканин пародонта та соматичних захворювань у дітей. Огляд літератури. Новини стоматології. 2015;(2):90-4.

2.Bailleul-Forestier I. Influence of systemic disease on oral/
dental health in children. Arch Pediatr. 2003;(10):11-3.

3.Cullinan MP, Ford PJ, Seymour GJ. Periodontal disease and
systemic health: current status. Aust. Dent J. 2009;(54):62-9.

4.Годованець ОІ, Мороз АВ. Стоматологічна патологія в
дітей із ендокринними захворюваннями (огляд літератури).
Клінічна та експериментальна патологія. 2015;4(54):209-213.

5.Паньків ВІ. Захворювання щитоподібної залози. Чернівці:
БДМА;2003. 258 с.

6.Куцевляк ВФ, Лахтін ЮВ. Індексна оцінка пародонтального статусу. Навчальний посібник. Суми: "Мрія";2015.104 с.

7.Романенко ЕГ, Кленина ИА. Способ определения общих
гликопротеинов в слюне. Світ медицини та біології. 2012;(4):91-
3.

8.Романенко ЕГ, Кленина ИА. Метод определения гексозаминов в слюне. Вісник проблем біології та медицини. 2013;
(1):215-17.

9.Романенко ЕГ, Кленина ИА. Способ определения фукозы
в смешанной слюне и её взаимосвязь с функциональным статусом эпителиоцитов десны у детей. Український стоматологічний альманах. 2013;(3):92-95.

10.Романенко ЕГ, Руденко АИ. Методика определения сиаловой кислоты в слюне. Світ медицини та біології. 2013;(1):
139-42.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754