DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVIII.3.69.2019.7

ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ МАКРОЛІДНИХ ТА АЗАЛІДНИХ АНТИБІОТИКІВ

I. G. Kyshkan

Анотація


Мета роботи - дослідити асортимент препаратів макролідних та азалідних
антибіотиків, представлених на вітчизняному фармацевтичному ринку, їх наявність
у нормативних документах, що регулюють обіг ліків в Україні та світі. Визначити
розподіл препаратів залежно від застосування (життєво необхідні чи другорядні)
та витратності на лікування (низько-, середньо- чи дороговартісні).
Матеріали та методи. За методом "формального" VEN-аналізу проведено порівняльну оцінку препаратів макролідних антибіотиків на підставі їх наявності
(vital) чи відсутності (non-essential) в Державному формулярі лікарських засобів
України, Національному переліку основних лікарських засобів, оновленому переліку
основних лікарських засобів ВООЗ та Британському Національному формулярі.
Визначено макроліди й азаліди, рекомендовані Уніфікованим клінічним протоколом
медичної допомоги хворим на негоспітальну пневмонію. Проаналізовано асортимент макролідів різних виробників, представлених на фармацевтичному ринку
України, та їх вартість.
Результати. Номенклатура представлених на вітчизняному фармацевтичному
ринку макролідів налічує 117 лікарських препаратів, більшість з яких закордонного
виробництва - 75 препаратів (64%). За результатами "формального" VEN-аналізу
встановлено, що усі зареєстровані в Україні макролідні та азалідні антибіотики
(еритроміцин, спіраміцин, мідекаміцин, рокситроміцин, джозаміцин, кларитроміцин, азитроміцин) внесено до Державного формуляра лікарських засобів України, регіонального та локального формулярів. У Національному переліку життєво
необхідних (vital) лікарських засобів наявні 3 препарати: еритроміцин, азитроміцин
і кларитроміцин. Оновлений перелік основних лікарських засобів ВООЗ містить 2
препарати: азитроміцин і кларитроміцин. До Британського Національного формуляра включено 4 препарати: еритроміцин, азитроміцин, кларицид і телітроміцин.
Серед них лише телітроміцин не зареєстрований в Україні. Уніфікований клінічний
протокол медичної допомоги хворим на негоспітальну пневмонію передбачає 5
міжнародних непатентованих назв макролідів: еритроміцин, кларитроміцин, спіраміцин, джозаміцин та азитроміцин. До групи низьковартісних препаратів входять: еритроміцин, азитроміцин, кларитроміцин вітчизняних виробників, а також
азиклар (Індія), азитро Сандоз (Швейцарія) та азитроміцин Гріндекс (Португалія);
середньовартісних: кларитроміцин (Дарниця), кларитроміцин Гріндекс (Португалія), азитрокс (Чехія), азитромакс та кларимакс (Канада), клацид (Італія), хемоміцин (Сербія), макропен® та фромілід уно® (Словенія). Дороговартісними є
оригінальні препарати: вільпрафен® (Німеччина), роваміцин® (Італія), сумамед®,
сумамед-форте® (Хорватія) та фромілід® (Словенія). Найбільш витратними є
оригінальні препарати у формі таблеток, що диспергують: Сумамед® tablets
dispersible (Хорватія) та таблеток-солютаб - Вільпрафен-солютаб® (Франція).
Висновки. Вітчизняний фармацевтичний ринок має значний асортимент торгових
найменувань макролідів і азалідів у різних цінових категоріях, що дає змогу
оптимізувати вибір препарату з урахуванням спектра протимікробної активності,
чутливості до нього патогенної мікрофлори та фінансової спроможності пацієнта. До категорії життєво необхідних ліків відносяться: еритроміцин, азитроміцин і кларитроміцин. Наявність у Державному формулярі лікарських засобів
України усіх представлених в аптечній мережі макролідів підтверджує їх терапевтичну ефективність і доцільність включення до схем антибіотикотерапії інфекційних захворювань у дорослих та дітей.

Ключові слова


азаліди; макроліди; нормативні документи; фармакоекономічний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


1.Posokhova KA, Viktorov OP. Klinichna farmakolohiia

makrolidiv ta azalidiv [Clinical pharmacology of macrolides and

azalides]. Liky Ukrainy. 2008;1:84-91. (in Ukrainian)

2.Himion LV, Yaschenko OB, Danyluk SV, Sityuk TA. Rol' ta

mistse makrolidiv u likuvanni respiratornykh infektsii v ambulatornii praktytsi [The role and place of the macrolides at the

respiratory tract infections ambulatory treatment]. Family

Medicine. 2015;5:80-5. (in Ukrainian)

3.Yakovlieva LV, redaktor. Farmakoekonomika [Pharmacoeconomics]: navch. posib. dlia studentiv vuziv. Vinnytsia: Nova

knyha; 2009. 208 p. (in Ukrainian)

4.Apykhtina OL, Bebeshko VH, Voloshyna NO, Havryliuk AO,

Honcharova VM, Hryschenko MA, ta in. Derzhavnyi formuliar

likars'kykh zasobiv. Vypusk odynadtsiatyi [State form of medicines.

The eleventh issue] [Internet]. Zatverdzheno Nakazom Ministerstva okhorony zdorov'ia Ukrainy vid 18.04.2019 № 892.

Kiev; 2019[tsytovano 2019 Ver 07]. 1186 p. Dostupno: https://

moz.gov.ua/uploads/2/11838-dn_20190418_892_dod_1.pdf (in

Ukrainian)

5.Natsionalnyi perelik osnovnykh likarskykh zasobiv

[National List of Essential Medicines] [Internet]. Zatverdzheno

Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25 bereznia 2009 r. №

333 (v redaktsii postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13

hrudnia 2017 r. № 1081). Kiev; 2017[tsytovano 2019 Ver 09]. 60

p. Dostupno: https://moz.gov.ua/uploads/0/3799-nacperelic_

dodatok_web.pdf (in Ukrainian)

6.BNF 76. British National Formulary. September 2018 -

March 2019 [Internet]. London: Royal Pharmaceutical Society.

2018[cited 2019 Sep 07]. Available from: https://www.academia.edu/

3 7 4 1 0 4 9 6 / B N F _ 7 6 _ B r i t i s h _ N a t i o n a l _ F o r m u l a r y _September_2018_Sep_30_2018

7.Feschenko YuI, Belosludtseva KO, Holubovskaia OA,

Humeniuk MI, Dziublyk OIa, Dziublyk YaO, ta in. Adaptovana

klinichna nastanova, zasnovana na dokazakh. Unifikovanyi

protokol nadannia medychnoi dopomohy doroslym khvorym na

nehospitalnu pnevmoniiu. Nehospitalna pnevmoniia u doroslykh

osib: etiolohiia, patohenez, klasyfikatsiia, diahnostyka, antybakterialna terapiia ta profilaktyka. Vydannia ofitsiine [Adapted,

evidence-based clinical setting. Unified protocol for the provision

of medical care for adults with non-hospital pneumonia. Nonhospital pneumonia in adults: etiology, pathogenesis, classification,

diagnosis, antibacterial therapy and prevention. The publication is

official] [Internet]. Kiev: Natsional'na akademiia medychnykh

nauk Ukrainy; 2016 [tsytovano 2019 Ver 07]. 108 p. Dostupno:

http://www.volpulmonology.com.ua/sites/default/files/materials-file/

pneumonia_guidelines_2016_v_pechat.pdf (in Ukrainian)

8.Cuadrado Terron M. ATC Classification System (Anatomical

Therapeutic Chemical Classification) [Internet]. Geneva: WHO;

2018[cited 2019 Sep 07]. Available from: https://ec.europa.eu/

cefdigital/wiki/pages/viewpage.action?pageId=52609352

9.Matyashova NO, Iakovlieva LV. Analiz spozhyvannia

makrolidiv v Ukraini [Analysis of consumption of macrolides in

Ukraine]. Clinical pharmacy. 2015;19(2):19-22. (in Ukrainian)

10.Zyryanov SK, Baibulatova EA. Ispol'zovanie novykh

lekarstvennykh form antibiotikov kak put' povysheniya

effektivnosti i bezopasnosti antibakterial'noy terapii [The Use of

New Dosage Forms of Antibiotics as a Way to Improve the

Effectiveness and Safety of Antibiotic Therapy]. Antibiotics and

chemotherapy. 2019;64(3-4):81-91. doi: 10.24411/0235-2990-

2019-100020 (in Russian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Посохова КА, Вікторов ОП. Клінічна фармакологія макролідів та азалідів. Ліки України. 2008;1:84-91.

2.Хіміон ЛВ, Ященко ОБ, Данилюк СВ, Ситюк ТО. Роль та
місце макролідів у лікуванні респіраторних інфекцій в амбулаторній практиці. Сімейна медицина. 2015;5:80-5.

3.Яковлєва ЛВ, редактор. Фармакоекономіка: навч. посіб. для
студентів вузів. Вінниця: Нова книга; 2009. 208 с.

4.Апихтіна ОЛ, Бебешко ВГ, Волошина НО, Гаврилюк АО,
Гончарова ВМ, Грищенко МА, та ін. Державний формуляр
лікарських засобів. Випуск одинадцятий [Інтернет]. Затверджено
Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.04.2019
№ 892. Київ; 2019[цитовано 2019 Вер 07]. 1186 с. Доступно:
https://moz.gov.ua/uploads/2/11838-dn_20190418_892_dod_1.pdf

5.Національний перелік основних лікарських засобів [Інтернет]. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від
25 березня 2009 р. № 333 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1081). Київ; 2017[цитовано 2019 Вер 09]. 60 с. Доступно: https://moz.gov.ua/uploads/0/3799-nacperelic_dodatok_web.pdf

6.BNF 76. British National Formulary. September 2018 -
March 2019 [Internet]. London: Royal Pharmaceutical Society.
2018[cited 2019 Sep 07]. Available from: https://www.academia.edu/
37410496/BNF_76_British_National_Formulary_September_
2018_Sep_30_2018

7.Фещенко ЮІ, Белослудцева КО, Голубовская ОА, Гуменюк
МІ, Дзюблик ОЯ, Дзюблик ЯО, та ін. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Уніфікований протокол надання медичної допомоги дорослим хворим на негоспітальну пневмонію. Негоспітальна пневмонія у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія та
профілактика. Видання офіційне [Інтернет]. Київ: Національна
академія медичних наук України; 2016 [цитовано 2019 Вер 07].
108 с. Доступно: http://www.volpulmonology.com.ua/sites/default/
files/materials-file/pneumonia_guidelines_2016_v_pechat.pdf

8.Cuadrado Terron M. ATC Classification System (Anatomical
Therapeutic Chemical Classification) [Internet]. Geneva: WHO;
2018[cited 2019 Sep 07]. Available from: https://ec.europa.eu/
cefdigital/wiki/pages/viewpage.action?pageId=52609352

9.Матяшова НО, Яковлєва ЛВ. Аналіз споживання макролідів
в Україні. Клінічна фармація. 2015;19(2):19-22.

10.Зырянов СК, Байбулатова ЕА. Использование новых лекарственных форм антибиотиков как путь повышения эффективности и безопасности антибактериальной терапии. Антибиотики и химиотерапия. 2019;64(3-4):81-91. doi: 10.24411/0235-
2990-2019-100020

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754