МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ БАГАТОФАКТОРНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ОСНОВНИХ НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Автор(и)

  • Л.Й. Власик

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIX.4.74.2020.3

Ключові слова:

багатофакторна профілактика, неінфекційні захворювання, модель

Анотація

Мета дослідження – Обґрунтувати та запропонувати модель багатофакторної
профілактики основних неінфекційних захворювань (НІЗ) на рівні первинної
медико-санітарної допомоги (ПМСД).
Матеріал і методи. Матеріалами та підґрунтям для розробки моделі стали аналіз
результатів крос-секційного соціологічного дослідження (N=1252); викопіювання
з медичної документації стаціонарних хворих (n=1543) та даних їх опитування
(n=57). Застосовано контент-аналіз, метод концептуального моделювання
та статистичні методи (PIVOT, тест χ2
, покроковий логістичний регресійний
аналіз).
Результати. Визначено поширеність поєднаної патології НІЗ на прикладі
госпіталізованих хворих. Доведено важливість врахування віку та результатів
первинного скринінгу при формуванні групи ризику на хронічне захворювання легень
(ХОЗЛ) та можливість його доповнення оцінкою ризику фатальних ускладнень
серцево-судинних захворювань за шкалою SCORE. Виявлено особливості
поширеності та поєднання факторів ризику (ФР) та основних НІЗ серед
економічно активного населення. Встановлено, що при однаково спрямованому
профілактичному консультуванні пацієнтів лікарями ПМСД та спеціалізованої
медичної допомоги значно зростає ефективність втручань. Доведено, що
запорукою високої результативності профілактики є скоординована співпраця
медичних працівників на різних рівнях надання медичної допомоги та пацієнта і
його родини.
Висновки. В основу запропонованої моделі багатофакторної профілактики
основних НІЗ покладено пацієнт-орієнтований підхід з урахуванням поєднаних
ФР та основних НІЗ. Принцип інтегрованого підходу та комплексність втручань
забезпечується нашаруванням усіх видів профілактики, які надаються ПМСД
у взаємодії із спеціалізованою медичною допомогою та службою громадського
здоров’я.

Посилання

WHO. Global action plan for the prevention and control of

noncommunicable diseases 2013-2020 [Internet]. WHO; 2014

[cited 2020 Dec 24]. 107p. Available from: https://apps.who.

int/iris/bitstream/handle/10665/94384/9789241506236_ eng.

pdf?sequence=1.

UN. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable

Development. Resolution adopted by the General Assembly on

September 2015. [Internet]. UN; 2015 [cited 2020 Dec 24].

Available from : https://undocs.org/en/A/RES/70/1

3.WHO. COVID-19 significantly impacts health services for

noncommunicable diseases. [Internet]. WHO; 2020 [cited 2020

Dec 24]. Available from:https://www.who.int/news/item/01-

-2020-covid-19-significantly-impacts-health-services-fornoncommunicable-diseases.

WHO. Delivering NCD services in a time of COVID-19 –

stories from the field. [Internet]. WHO; 2020. [cited 2020 Dec

. Available from: https://www.euro.who.int/en/healthtopics/noncommunicable-diseases/pages/news/news/2020/6/

delivering-ncd-services-in-a-time-of-covid-19-stories-from-thefield .

WHO. Spotlight on care for noncommunicable diseases and

COVID-19. [Internet]. WHO; 2020 [cited 2020 Dec 24].

Available from: https://www.euro.who.int/en/ health-topics/

noncommunicable-diseases/pages/spotlight-on-care-fornoncommunicable-diseases-and-covid-19.

Gorachuk VV, N.M. Orlova NM. Approaches to the problem

of quality of preventive care. Ukrainian medical journal.Actual

Questions of klinical practice. 2010;5(79):45–7. (In Ukrainian).

Rynda FP. Some topical issues of healthy lifestyle formation in

Ukraine. Ukraine. Nation’s Health. 2013;4:35-40. (In Ukrainian).

Gruzieva TS, Puzanova OG. Information support of primary

health care professionals on evidence based prevention. Ukraine.

Nation’s Health. 2015;2(34):91-5. (In Ukrainian).

Matyucha LF, Medvedovska NV. Pidchody do otsinky

efektyvnosti likarskoi praktyky z nadannja pervynnoi medychnoi

dopomohy. Ukraine. Nation’s Health. 2017;2:140–2. (In

Ukrainian).

Rynda FP. State of application of preventive methods in practice

of general practitioners – family doctors. Bulletin of Social

Hygiene and Health Protection of Ukraine. 2016;1:14-23. (In

Ukrainian).

Montevideo Roadmap 2018-2030 on NCDs as a Sustainable

Development Priority . WHO Global Conference on

Noncommunicable Diseases. Pursuing policy coherence to

achieve SDG target 3.4 on NCDs (Montevideo, 18-20 October

. [Internet]. 2017. [cited 2020 Dec 24]. 16 p. Available

from:http://www.who.int/ conferences/global-ncd-conference/

Roadmap.pdf?ua=1

WHO. The Minsk Declaration. The Life-course approach in the

context of Health 2020. [Internet]. WHO; 2015 [cited 2020 Dec

. Available from: https:// www.euro.who.int/data/assets/pdf_

file/0009/289962/The-Minsk-Declaration-EN-rev1.pdf.

WHO. Multimorbidity: Technical Series on Safer Primary Care.

[Internet]. WHO; 2016 [cited 2020 Dec 24]. 28 p. Available

from: https://apps.who.int/iris/bitstream/ handle/10665/

/9789241511650-eng.pdf?sequence=1.

WHO. Strengthening people-centred health systems in the

WHO European Region: framework for action on integrated

health services delivery. [Internet]. WHO:Regional committee

for Europe. EUR/RC66/15; 2016 [cited 2020 Dec 24]. 43p.

Available from: https://www.euro.who.int/data/assets/pdf_

file/0004/ 315787/ 66wd15e_FFA_IHSD_160535.pdf.

WHO. Noncommunicable diseases: what heads of state and

government need to know. [Internet]. WHO/UN Development

Programme; 2016 [cited 2020 Dec 24]. 6 p. Available from:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250226/WHONMH-NMA-16.92-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

WHO. The General Meeting of the WHO Global Coordination

Mechanism on the Prevention and Control of Noncommunicable

Diseases 5-6 November 2018. [Internet]. WHO; 2018. [cited

Dec 24]. Available from:https://www.who.int/ globalcoordination-mechanism/events/2018-general-meeting-booklet.

pdf?ua=1.

Donaldson L. editor. Healthier, fairer, safer: the global health

journey 2007–2017. Geneva: WHO; 2017. 72 p.

WHO. Action plan for the prevention and control of

noncommunicable diseases in the WHO European Region.

Regional Committee for Europe. EUR/RC66/1166th session;

[cited 2020 Dec 24]. Available from: https://www.

euro.who.int/ _data/assets/pdf_file/0011/315398/ 66wd11e_

NCDActionPlan_160522.pdf.

Pocket Quide to COPD diagnosis, management and prevention.

edition. [Internet]. 2020 [cited 2020 Sep 12]. 53 с. Available

from:https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2020/03/GOLD2020-POCKET-GUIDE-ver1.0_FINAL-WMV.pdfhttp://www.

ifp.kiev.ua/ftp1/metoddoc/ nastanova_hozl_2020.pdf.

Vlasyk LY, Sukcholotyuk AL, Christich TM, inventors;

Bucovinian state medical university, assignee. Sposib otsinky

efektyvnosti korektsii nadlyshkovoi masy tila ta vyznachennia

ryzyku ozhyrinnia. Patent Ukrainy na korysnu model № 120385.

MPK А61В 5/103. М. № U 201705272; 2017 Okt 25.

Graffigna G, Barello S, Bonanomi A, Riva G. Factors affecting

patients' online health information-seeking behaviours: The

role of the Patient Health Engagement (PHE) Model. Patient

Educ Couns. 2017 Oct;100(10):1918-1927. doi: 10.1016/j.

pec.2017.05.033.

Aygar H, Akbulut Zencirci S, Ozturk Emiral G, Alaiye M,

Soysal A, Onsuz MF, et al. Assessment of health-promoting

lifestyle behaviors of adults living in the semi-rural area. North

Clin Istanb 2019;6(1):13-20. doi:10.14744/nci.2017.19327.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-21

Номер

Розділ

Статті