ОСОБЛИВОСТІ ІОНОРЕГУЛЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК ЩУРІВ У ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ НА ТЛІ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ БЛОКАДИ РЕНІН-АНГІОТЕНЗИН-АЛЬДОСТЕРОНОВОЇ СИСТЕМИ

Автор(и)

  • О.А. Оленович

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIX.4.74.2020.7

Ключові слова:

експериментальний цукровий діабет, алоксан, каптоприл, іонорегулювальна функція нирок, ренін-ангіотензин-альдостеронова система

Анотація

Мета роботи – дослідити роль ренін-ангіотензин-альдостеронової системи
(РААС) у порушенні іонорегулювальної функції нирок при експериментальному
цукровому діабеті (ЕЦД).
Матеріали і методи. Дослідження виконані на 78 нелінійних статевозрілих
самцях білих щурів з 11-, 26- та 46-денним алоксан-індукованим ЕЦД на тлі
фармакологічної блокади РААС введенням каптоприлу. Вивчення іонорегулювальної
функції нирок здійснювали кліренс-методом за умов водного 2-годинного діурезу.
Результати. Фармакологічна блокада РААС у щурів з алоксан-індукованим ЕЦД
викликала посилення натрійурезу на всіх стадіях експерименту: збільшувалася
сечова концентрація іонів натрію, його екскреція та кліренс. На 11-й день ЕЦД
зростав фільтраційний заряд натрію з розвитком гіпонатріємії, зменшувалися
стандартизовані за об’ємом клубочкового фільтрату (КФ) проксимальна
та дистальна реабсорбція натрію, пригнічувався калійурез, зростав кліренс
безнатрієвої води. За 26-денного ЕЦД зменшувався фільтраційний заряд натрію,
його абсолютна та відносна реабсорбція, стандартизована за КФ дистальна
реабсорбція натрію збільшувалася. Зростав калійурез. За 46-денного ЕЦД
зменшувався фільтраційний заряд натрію, посилювалася гіпонатріємія. Абсолютна
та відносна реабсорбція натрію зменшувались за рахунок як проксимальної, так і
дистальної. Посилювався калійурез, зменшувався кліренс безнатрієвої води.
Висновки. Зростання втрат натрію з сечею за 11-денного ЕЦД відбувається
через клубочкову гіперфільтрацію, що викликає функціональне послаблення сили
канальцево-канальцевого зв’язку та відносну дисфункцію дистального відділу
нефрону, підкреслюючи ренопротекторний вплив РААС на іонорегулювальну функцію
нирок. Зменшення загального реабсорбційного потенціалу канальцевого відділу
нефрону в динаміці розвитку ЕЦД відображається на проксимальних канальцях,
а збережений за 26-денного ЕЦД канальцево-канальцевий баланс засвідчує
функціональну неушкодженість дистальних канальців. Патологічна активація
РААС та ослаблення ауторегуляції ниркового кровотоку за принципом канальцевоклубочкового зворотнього зв’язку може слугувати ініціюючим фактором розвитку
тубулярних порушень за алоксанового діабету 26-денної тривалості з подальшим
прогресуванням за 46-денного ЕЦД.

Посилання

Shcherban NA, Tseluiko SS, Landyshev YS. Reninangiotenzin-al'dosteronovaya sistema: ee rol' v razvitii

mikrogemotsirkulyatornykh narusheniy v respiratornoy sisteme

u nefrologicheskikh bol'nykh [The role of the renin-angiotensinaldosterone system in development of microhemocirculatory

malfunctions of the respiratory system of the nephrological

patients]. Tikhookeanskiy meditsinskiy zhurnal. 2014;1:78-81.

(in Russian)

Patel S, Rauf A, Khan H, Abu-Izneid T. Renin-angiotensinaldosterone (RAAS): The ubiquitous system for homeostasis

and pathologies. Biomed Pharmacother. 2017;94:317-25. doi:

1016/j.biopha.2017.07.091

Sparks MA, Crowley SD, Gurley SB, Mirotsou M, Coffman

TM. Classical Renin-Angiotensin system in kidney physiology.

Compr Physiol. 2014;4(3):1201-28. doi: 10.1002/cphy.c130040

Takimoto-Ohnishi E, Murakami K. Renin-angiotensin system

research: from molecules to the whole body. J Physiol Sci.

;69(4):581-7. doi: https://doi.org/10.1007/s12576-019-

-4

Urushihara M, Kagami S. Role of the intrarenal renin-angiotensin

system in the progression of renal disease. Pediatr Nephrol.

;32(9):1471-9. doi: 10.1007/s00467-016-3449-7

Essaian AM. Tkanevaya renin-angiotenzinovaya sistema pochki.

Novaya strategiya renoprotektsii [The tissue renin-angiotensin

system of the kidney. A new strategy of renoprotection].

Nephrology. 2002;6(3):10-4. doi: https://doi.org/10.24884/1561-

-2002-6-3-10-14 (in Russian)

Natochin YuV. Osnovy fiziologii pochki [Fundamentals of Kidney

Physiology]. Leningrad: Meditsina; 1982. 208 p. (in Russian)

Yang T, Xu C. Physiology and Pathophysiology of the Intrarenal

Renin-Angiotensin System: An Update. J Am Soc Nephrol.

;28(4):1040-9. doi: 10.1681/ASN.2016070734

Rein J, Bader M. Renin-Angiotensin System in Diabetes. Protein

Pept Lett. 2017;24(9):833-40. doi: 10.2174/0929866524666170

Bryukhanov VM, Zverev YF, Lampatov VV, Zharikov AYu.

Metodicheskie podkhody k izucheniyu funktsii pochek v

eksperimente na zhivotnykh [Methodical approaches to the

study of renal function in animal experiments]. Nephrology.

;13(3):52-62. doi: https://doi.org/10.24884/1561-6274-

-13-3-52-62 (in Russian)

Shyuk O. Funktsional'noe issledovanie pochek [Examination of

kidney function]. Praga: Avitsenum; 1981. 344 p. (in Russian)

Mahalias VM, Mikhieiev AO, Rohovyi YuIe. Suchasni metodyky

eksperymental'nykh ta klinichnykh doslidzhen' tsentral'noi

naukovo-doslidnoi laboratorii Bukovyns'koi derzhavnoi

medychnoi akademii [Modern methods of experimental and

clinical studies of the central research laboratory of Bukovinian

State Medical Academy]. Chernivtsi; 2001. 42 p. (in Ukrainian)

Rebrova OYu. Statisticheskiy analiz meditsinskikh dannykh.

Primenenie paketa prikladnykh programm STATISTICA

[Statistical analysis of medical data. Application of the

STATISTICA software package]. Moscow: MediaSfera; 2002.

p. (in Russian)

Boychuk TM, Olenovych OA, Gozhenko AI. Peculiarities

of ionoregulatory renal function disorder in case of diabetes

mellitus. PharmacologyOnline [Internet]. 2016[cited 2021

Jan 17];3:1-5. Available from: http://dspace.bsmu.edu.ua/

bitstream/123456789/13523/1/PhOL_2016_3_A001_1_A_

Olenovych_Boychuk.pdf

Pishak VP, Hozhenko AI, Rohovyi YuYe. Tubulo-interstytsiinyi

syndrom [Tubulo-interstitial syndrome]. Chernivtsi:

Medakademiia; 2002. 221 p. (in Ukrainian)

Pishak VP, Rohovyi YuYe, Boichuk TM, Khalaturnyk MV. Stan

klubochkovo-kanal'tsevoho i kanal'tsevo-kanal'tsevoho balansu

za umov rozvytku hostroi hemichnoi hipoksii [The state of

glomerular-tubular and tubular-tubular balance under conditions

of acute hemic hypoxia]. Odes'kyi medychnyi zhurnal. 2004;2:24-

(in Ukrainian)

Olenovych OA. Renin-anhiotenzynova systema v rehuliatsii

ekskretornoi funktsii nyrok za eksperymental'noho tsukrovoho

diabetu [Renin-angiotensin system in the regulation of renal

excretory function in case of experimental diabetes mellitus].

International Journal of Endocrinology. 2020;16(8):76-82.

doi: https://doi.org/10.22141/2224-0721.16.8.2020.222880 (in

Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-21

Номер

Розділ

Статті